вторник, март 29, 2022

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДНОВЕКОВНОТО РИЦАРСТВО: ЕПОХАТА НА КАРЛ ВЕЛИКИ

ИЗТОЧНИК: ДИЛЕТАНТ

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

Как повлияло на класическото средновековно рицарство времето на Карл Велики и на Каролингите? .

От Меровингите до Каролингите

Краят на VIII и началото на IX в. се превърнали в много отношения във време, върху което се паднало формирането на конното опълчение – бъдещето европейско рицарство. Конниците са по определение знатни войници. Това се подчертава особено в епохата на ранното Средновековие. Франкската държава била в авангарда на развитието на военния елит. Разбира се, на първо място играел важна роля техническият процес: без развитието на ковашкото дело и появата на нови образци мечове, шлемове, щитове и брони бихме си представили трудно средновековните рицари. Християнските ценности внасяли своите корективи в моралното състояние на конниците: някогашни буйни волности престанали да бъдат на почит. Дори погребалният процес на елита претърпял промени: от VII век престанали да погребват войниците със сбруята. Възпитавало се съзнанието се служба с вяра и правда на краля или графа, но заедно с това елитът получавал висок статут, търпейки определени загуби в суверенитета си.

Карл Велики

Според капитулария от 792 година да попадне в конното опълчение имал право само този, който разполагал с 12 манси (комплекс от жилищни и стопански постройки, а също така поземлени владения). Такъв владелец можел да бъде само някой небогат сеньор, или васал, който служел в свитата на по-знатни и по-осигурени хора. За да принадрежи към охраната или опълчението, войникът получавал като дар оръжие и всякакво необходимо снаряжение.

Франкска конница

Историците често свързват появата на стройната конна организация в кралството на франките с името на Карл Мартел, майордом на Австразия, който спрял през 732 година в битката при Поатие арабското нашествие. Тази теория е подлагана не един път на сериозна критика. Но въпреки това, с възцаряването на новата династия на Каролингите на франкския престол ролята на конницата в обществения живот и по време на война нарастнала. Това се илюстрира прекрасно от Аналите на франкското кралство, а също така и от произведенията на поета Ермол Нигел. Конете ставали все повече и повече: събирането на опълчението за война било пренесено към по-топлото време заради нуждата от конска храна.

Битката при Поатие

Конницата на Каролингите: въоръжение

Как историците формирали образа на франкския конен войник от епохата на Карл Велики? В основни линии с проучване на книжните миниатюри от IX век. Най-известните изображения на каролингски конници можем да видим на страниците на „Златния псалтир“ от манастира „Сен Гален“.

Миниатюра от „Златния псалтир“

Веднага се набива на очи наличието на сткремена: благодарение на контактите със степните народи европейците започнали да ги употребяват активно през VII век.

Копието се използвало основно за нанасяне на прободни удари, но понякога и го хвърлели срещу врага. Кръглият и изпъкнал щит, който обтягали от двете страни с кожи, защитавал относително добре от металните оръжия както пехотинеца, така и конния войник.

Снаряжението на франкските войници било диференцирано. Диференциацията зависела от социалния и имуществения статус на един или друг представител на военния елит. Шлемът не се модернизирал особено, по-скоро го заздравявали. Пръстенови ризници носели по-малко обезпечените войници. Често конниците записвали снаряжението си в своите завещания. По-богатите васали обличали броня: кожен костюм, обшит с железни плочки. Постепенно получили разпространение и люспестите доспехи.

За „прародителите“ на рицарството съществували само два вида мечове: къс (от 65 до 80 см, лек, с едно острие) и дълъг (от 90 до 100 см, с две остриета). Късият се използвал по-често в боя, защото бил по-ергономичен. Дългият меч влизал в употреба, ако трябвало да се доубие противника. Усъвършенстването на технологията за изготвяне на оръжия и прогресът в ковашкото дело дали отлични резултати: дългите мечове станали по-здрави, по-удобни и по-качествени.

Френски конници и викинги

Но стойността на пълния комплект оръжие и снаряжение на конните войници в империята на Карл Велики ги карала да служат подобаващо на своите господари – именно това осигурявало стабилно материално положение на низшия елит. Важно е да се отбележи също така, че военните клетви в бойните подразделения били спускани от императора (например през 789 и 802 година).

Конницата в походите на Карл Велики

Всеки, който е запознат с името на Карл Велики, знае, че външната му политика била прекалено активна. Той фактически не слизал от коня: походите му отнемали много сили и време. По определение неговото кралство, а по-късно и „възродената империя остават вътрешно с дълбоко германски характер. Войните и споровете между сеньорите и васалите били просто неизбежни: макар че църквата забранявала християните да се избиват помежду си, това съвсем не спряло елита. Въпросът бил решен от само себе си: конфликтът с лонгобардите, саксите, маврите в Испания и даже кратковременните срещи с норманите давали възможности да се изплиска, така да се каже, натрупания негатив на конната войска на Карл Велики.

Битка с маврите

Намерило се място и за епоса – с походите на Карл са свързани знаменити произведения на средновековната литература. „Песента за роланд“ и „Песента за Гийом“ разказват за подвизите на франкските аристократи, които се отличили по време на експанзията на Карл.

Карл Велики оплаква Роланд

Конницата на каролингите е един от известните преходни етапи във формирането на класическото средновековно рицарство през XII век. В нея все още се проследяват явно германските традиции и германската ценностна система, но вече се наблюдава еволюция по отношение на службата, войната и собствеността.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.