сряда, март 08, 2023

ИСУС ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЯТА / 4. ИЗКРИВЕНИТЕ СПОМЕНИ И СМЪРТТА НА ИСУС / СЦЕНАТА С ВАРАВА

АВТОР: БАРТ ЕРМАН

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

АНОТАЦИЯ. От тази книга ще научите откъде са се появили разказите за живота на Исус от Назарет, влезли в каноничните Евангелия, как са се предавали устно десетилетия наред до момента на писмената им фиксация в свещени текстове и може ли да се доверяваме на спомена за тях като надеждно свидетелство.

Световно известният изследовател на Библията и на ранното християнство Барт Ерман се основава на най-новите изследвания на древните култури, на ранното християнство, на механизмите на паметта, на принципите на работа на мозъка и разказва как и защо спомените за живота и смъртта на Исус са се променяли с времето, преди да се появи и да се разрасне Църквата, изградено върху неговото име.

ДО ТУК:

УВОД / СПОМЕНЪТ И ИСУС

1. УСТНИТЕ ТРАДИЦИИ И УСТНИТЕ ИЗМИСЛИЦИ: СПОМЕНИ ЗА ИСУС / СПОМЕНИ ЗА СПЪТНИЦИТЕ НА ИСУС / СПОМЕНИ ЗА РАЖДАНЕТО И ДЕТСТВОТО НА ИСУС / СПОМЕНИ ЗА ЖИВОТА И СМЪРТТА НА ИСУС/ ИСТИНСКИТЕ СПОМЕНИ ЗА ИСУС

2. ИСТОРИЯ НА ИНВЕНЦИЯТА: ХЕРМАН САМУЕЛ РЕЙМАРУС / КРИТИКА НА ФОРМИТЕ: НАУЧЕН КОНТЕКСТ / НАЧАЛО НА КРИТИКАТА НА ФОРМИТЕ / НЕ СА ЛИ УЧЕЛИ НАИЗУСТ ПРЕДАНИЯТА? / „КОНТРОЛИРАНА“ ЛИ Е БИЛА ТРАДИЦИЯТА? / КАК СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАЛИ ПРЕДАНИЯТА

3. СВИДЕТЕЛСТВАТА НА ОЧЕВИДЦИТЕ И ЗАПАЗИЛИТЕ СЕ ЕВАНГЕЛИЯ: КАК ИЗСЛЕДВАЛИ СВИДЕТЕЛСТВАТА НА ОЧЕВИДЦИТЕ / СПОМЕНИ ЗА БААЛ ШЕМ ТОВ / ИСУС И ОЧЕВИДЦИТЕ / ЕВАНГЕЛИЯТА И СВИДЕТЕЛСТВАТА НА ОЧЕВИДЦИТЕ / ЕВАНГЕЛИЯТА И НАЙ-ДРЕВНАТА ЦЪРКВА / СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ПАПИЙ / ЕВАНГЕЛИЯТА В КРАЯ НА II ВЕК / ЗАЩО МАТЕЙ, МАРК, ЛУКА И ЙОАН? / ИСТИНСКИТЕ АВТОРИ НА ЕВАНГЕЛИЯТА

4. ИЗКРИВЕНИТЕ СПОМЕНИ И СМЪРТТА НА ИСУС: ПРОУЧВАНЕ НА ПАМЕТТА: В НАЧАЛОТО / „ЗАПОМНЯНЕ“, 1932 г. / ПО-НАТАТЪШНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ / ПОМНИМ ЛИ СЪЩНОСТТА? / СЪЩНОСТТА НА СПОМЕНИТЕ ЗА СМЪРТТА НА ИСУС / ВЛИЗАНЕТО В ЕРУСАЛИМ / ОЧИСТВАНЕТО НА ХРАМА / МЕЧОВЕ В ГРАДИНАТА

СЦЕНАТА С ВАРАВА

Както вече казахме, според „Евангелието от Марк“ Пилат имал обичай да пуска – по молба на еврейската тълпа – един от затворниците, осъдени на смърт, в чест на празника Пасха. Пилат пита иска ли тълпата освобождаването на Исус, но тя шско да бъде освободен Варава, осъден за убийство по време на метеж. Няма какво да се прави, Пилат пуска Варава, а Исус отправя на разпятие (Марк, 16:6–15).

Епизодът с Варава се е вкоренил здраво в ранната християнска памет за съда над Исус. С малки вариации той присъства във всичките четири евангелия (Матей, 27:15–23; Лука, 23:17–23; Йоан, 18:39–40). Но неговата достоверност предизвиква много големи съмнения. Най-вероятно имаме поредния случай с изкривена памет.

Преди всичко, имаме ли потвърждения, че Пилат е пускал затворници по искане на еврейската тълпа или от добро сърце в деня на еврейския празник? Извън пределите на евангелията такива указания не намираме. Наистина, източниците, отнасящи се за управлението на Пилат в Юдея, са много малко: има само крайно негативни отзиви в текстовете на еврейския мислител Филон Александрийски и няколко места у еврейския историк Йосиф Флавий. Но от тях е ясен и характера на Пилат, и неговото отношение към евреите, и неговото отношение към еврейските религиозни чувства.

Ако трябва да бъдем кратки, той бил жесток и безжалостен управник. Не се интересувал от това какво мислят неговите поданици за него и за неговата политика. Лош и злонамерен човек, той управлявал Юдея с желязна ръка, а войниците си използвал като главорези, принуждаващи народа към подчинение.

Би ли отстъпил Пилат на молбите на еврейските си поданици от доброта и внимание към религиозните им чувства? Ни най-малко. И от нищо не се вижда, че един път в годината (а и изобщо някога) е пускал затворници по молба на тълпата. Ако се основаваме на наличната информация, това е съвсем неправдоподобно. Нещо повече, ние нямаме данни, че така е постъпвал поне един римски наместник, поне в една римска провинция.

А тук и обстоятелствата изглеждат неправдоподобни. Според описанието Варава не е само убиец, но и метежник, тоест участник във въоръжен опит да се свали владичеството на Рим. И кого е можел да убие по време на метеж? Най вероятно римски войник или човек, сътрудничел с римляните! Нима ще повярваме, че безжалостният и авторитарен Пилат ще пусне опасен враг на римската държава на основание, че това е поискала еврейската тълпа? И как римляните постъпвали с метежниците? Нима са ги пускали, за да продължат партизанските си действия? Каква власт изобщо би направила това? Мисля, че никаква. И съвсем не римляните. Нали знаем точно какво са правили с метежниците. Разпъвали ги на кръст.

Затова не мисля, че сцената с Варнава е исторически спомен за реални събития. Това е изкривена памет. Но откъде се и взела тази толкова неправдоподобна история?

Ще повторим казаното по-горе: разказите за съда на Исус отново и отново подчертават, че Пилат е бил невинен. Отговорността за смъртта на Исус носят ужасните евреи. От гледна точка на християнските разказвачи евреите са убили своя Месия. Ето до каква степен са били нечестиви и глупави! Убили са Божия посланик, а не са го почели. Това е един от ключовете за разбирането на епизода с Варнава. Евреите предпочели жестокия убиец и метежник пред Божия син.

Но с това нещата не свършват. Изобщо не се знае, че Варава е съществувал! Извън пределите на евангелията той не се споменава, а името му е доста своеобразно. Защото на арамейски, тоест на езика на Палестина, името Бар-Абба означава „Син на своя баща“ (стар. "Син на Отца" - бел. П. Н.). Получава се ирония: имаме разказ за това какъв „син на своя баща“ бил предпочетен от еврейския народ. Добър ли бил за евреите политическият метежник, търсещ решение за проблемите на Израил чрез сваляне на управляващите власти? Или любещият „Син на своя баща“, готов да даде живота си за другите? Според християнските спомени еврейският народ избрал пред жертващия се Спасител един убиец и метежник.

Любопитно е, че в някои ръкописи на „Евангелието от Матей“ се съдържа важна добавка. И не е изключено, че тези ръкописи отразяват четене на оригинала. В тях Варава се нарича „Исус Варава“ Тогава контрастът е изобщо поразителен: какъв Исус са искали евреите? Какъв Исус, Син на своя баща, са предпочели? Евангелията недвусмислено дават да се разбере, че евреите са избрали неверния вариант. Защо? Защото, от гледна точка на евангелистите,евреите винаги са правили всичко не така, както трябва, и винаги са се противили на Бога.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.