сряда, декември 21, 2022

ИСУС ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЯТА / 3. СВИДЕТЕЛСТВАТА НА ОЧЕВИДЦИТЕ И ЗАПАЗИЛИТЕ СЕ ЕВАНГЕЛИЯ / ИСТИНСКИТЕ АВТОРИ НА ЕВАНГЕЛИЯТА

АВТОР: БАРТ ЕРМАН

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

АНОТАЦИЯ. От тази книга ще научите откъде са се появили разказите за живота на Исус от Назарет, влезли в каноничните Евангелия, как са се предавали устно десетилетия наред до момента на писмената им фиксация в свещени текстове и може ли да се доверяваме на спомена за тях като надеждно свидетелство.

Световно известният изследовател на Библията и на ранното християнство Барт Ерман се основава на най-новите изследвания на древните култури, на ранното християнство, на механизмите на паметта, на принципите на работа на мозъка и разказва как и защо спомените за живота и смъртта на Исус са се променяли с времето, преди да се появи и да се разрасне Църквата, изградено върху неговото име.

ДО ТУК:

УВОД / СПОМЕНЪТ И ИСУС

1. УСТНИТЕ ТРАДИЦИИ И УСТНИТЕ ИЗМИСЛИЦИ: СПОМЕНИ ЗА ИСУС / СПОМЕНИ ЗА СПЪТНИЦИТЕ НА ИСУС / СПОМЕНИ ЗА РАЖДАНЕТО И ДЕТСТВОТО НА ИСУС / СПОМЕНИ ЗА ЖИВОТА И СМЪРТТА НА ИСУС/ ИСТИНСКИТЕ СПОМЕНИ ЗА ИСУС

2. ИСТОРИЯ НА ИНВЕНЦИЯТА: ХЕРМАН САМУЕЛ РЕЙМАРУС / КРИТИКА НА ФОРМИТЕ: НАУЧЕН КОНТЕКСТ / НАЧАЛО НА КРИТИКАТА НА ФОРМИТЕ / НЕ СА ЛИ УЧЕЛИ НАИЗУСТ ПРЕДАНИЯТА? / „КОНТРОЛИРАНА“ ЛИ Е БИЛА ТРАДИЦИЯТА? / КАК СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАЛИ ПРЕДАНИЯТА

3. СВИДЕТЕЛСТВАТА НА ОЧЕВИДЦИТЕ И ЗАПАЗИЛИТЕ СЕ ЕВАНГЕЛИЯ: КАК ИЗСЛЕДВАЛИ СВИДЕТЕЛСТВАТА НА ОЧЕВИДЦИТЕ / СПОМЕНИ ЗА БААЛ ШЕМ ТОВ / ИСУС И ОЧЕВИДЦИТЕ / ЕВАНГЕЛИЯТА И СВИДЕТЕЛСТВАТА НА ОЧЕВИДЦИТЕ / ЕВАНГЕЛИЯТА И НАЙ-ДРЕВНАТА ЦЪРКВА / СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ПАПИЙ / ЕВАНГЕЛИЯТА В КРАЯ НА II ВЕК / ЗАЩО МАТЕЙ, МАРК, ЛУКА И ЙОАН?

ИСТИНСКИТЕ АВТОРИ НА ЕВАНГЕЛИЯТА

В действителност тези хора най-вероятно не са били автори на нашите (анонимни в началото си) евангелия.. Представата за апостолското авторство се появила сто години след написването на евангелията.

За съжаление ние не знаем истинските автори. Макар че нещо може да се разбере. За разлика от апостолите на Исус – бедни и неграмотни селяни, които говорели само на арамейски – четиримата евангелисти били грамотни и даже много образовани християни от следващото поколение, говорещи на гръцки език. Те живеели извън пределите на Палестина. Къде именно? Във връзка с това в науката се водят безкрайни спорове без възможност да се докаже каквото и да е. Живял ли е Марк в Рим? Живял ли е Матей в Антиохия? Йоан – в Ефес? Живял ли е Лука... Къде именно? В общи линии никой не знае. Нито за Лука, нито за останалите.

С относителна увереност може да се каже, че в своите разкази за живота, смъртта и възкръсването на Исус всеки от тях се опира на някакви източници. Явно някои източници са били писмени. Както вече казахме, Матей и Лука очевидно са заимствали много материали от Марк. Също така вероятно са използвали сборник с изречения на Исус, който в науката се означава с буквата Q. Дали са имали други писмени източници? Не е изключено. Устни източници? Почти сигурно.

Но как стои въпросът с Марк и Йоан? Вероятно някои от техните разкази също се опират на писмени източници. Най-обосновано е подобно предположение по отношение на Йоан. Но някакви писмени източници би могъл да има и Марк.

Някои истории са вероятно измислени и от самите евангелисти. Но, съдейки по всичко, повечето разкази не са такива. Защото много от тях ги има минимум в две евангелия. Може би много разкази са взети непосредствено от устни източници. И в крайна сметка почти всички евангелски разкази произлизат от устната традиция. Това е така, дори ако каноничните евангелисти са се опирали на по-ранни писмени текстове. Защото и по-ранните текстове фиксирали истории, които се разпространявали вече години наред (а вероятно и десетилетия).

Всичките разкази за Исус, които се съдържат в евангелията – канонични и неканонични – отразяван „спомените“ на ранните християнски разказвачи. И дари авторите да измисляли някои истории, по-късно тези измислени истории започнали да се разказват и да се преразказват и влезли в християнската памет.

Вероятно част от християнските спомени за Исус идват от разкази на очевидци. Но това не означава задължително, че са достоверни и предават реални факти. Може да е така. А може и да не е. А някои спомени са били създадени от християните. Това са „измислени“ традиции и изкривена памет.

Паметта е една от ключовите категории, когато се занимаваме не само с разкази на очевидци, но изобщо с каквито и да е разкази, както идващи от очевидци, така и не такива. Затова, ако искаме да разберем извършил ли е Исус определени постъпки, произнесъл ли е определени думи и доколко с него са станали дадени събития, е важно да знаем за паметта. С това ще се заемем в следващите четири глави. В тези глави ще ни интересува не само историческият въпрос за достоверността (кои спомени предават точно думите и делата на Исус?). Ще поставим и един друг немаловажен въпрос: какво говорят спомените за Исус за спомнящите го хора и за техните жизнени ситуации, които са направили тези спомени актуални?

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.