сряда, декември 14, 2022

ИСУС ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЯТА / 3. СВИДЕТЕЛСТВАТА НА ОЧЕВИДЦИТЕ И ЗАПАЗИЛИТЕ СЕ ЕВАНГЕЛИЯ / ЗАЩО МАТЕЙ, МАРК, ЛУКА И ЙОАН?

АВТОР: БАРТ ЕРМАН

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

АНОТАЦИЯ. От тази книга ще научите откъде са се появили разказите за живота на Исус от Назарет, влезли в каноничните Евангелия, как са се предавали устно десетилетия наред до момента на писмената им фиксация в свещени текстове и може ли да се доверяваме на спомена за тях като надеждно свидетелство.

Световно известният изследовател на Библията и на ранното християнство Барт Ерман се основава на най-новите изследвания на древните култури, на ранното християнство, на механизмите на паметта, на принципите на работа на мозъка и разказва как и защо спомените за живота и смъртта на Исус са се променяли с времето, преди да се появи и да се разрасне Църквата, изградено върху неговото име.

ДО ТУК:

УВОД / СПОМЕНЪТ И ИСУС

1. УСТНИТЕ ТРАДИЦИИ И УСТНИТЕ ИЗМИСЛИЦИ: СПОМЕНИ ЗА ИСУС / СПОМЕНИ ЗА СПЪТНИЦИТЕ НА ИСУС / СПОМЕНИ ЗА РАЖДАНЕТО И ДЕТСТВОТО НА ИСУС / СПОМЕНИ ЗА ЖИВОТА И СМЪРТТА НА ИСУС/ ИСТИНСКИТЕ СПОМЕНИ ЗА ИСУС

2. ИСТОРИЯ НА ИНВЕНЦИЯТА: ХЕРМАН САМУЕЛ РЕЙМАРУС / КРИТИКА НА ФОРМИТЕ: НАУЧЕН КОНТЕКСТ / НАЧАЛО НА КРИТИКАТА НА ФОРМИТЕ / НЕ СА ЛИ УЧЕЛИ НАИЗУСТ ПРЕДАНИЯТА? / „КОНТРОЛИРАНА“ ЛИ Е БИЛА ТРАДИЦИЯТА? / КАК СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАЛИ ПРЕДАНИЯТА

3. СВИДЕТЕЛСТВАТА НА ОЧЕВИДЦИТЕ И ЗАПАЗИЛИТЕ СЕ ЕВАНГЕЛИЯ: КАК ИЗСЛЕДВАЛИ СВИДЕТЕЛСТВАТА НА ОЧЕВИДЦИТЕ / СПОМЕНИ ЗА БААЛ ШЕМ ТОВ / ИСУС И ОЧЕВИДЦИТЕ / ЕВАНГЕЛИЯТА И СВИДЕТЕЛСТВАТА НА ОЧЕВИДЦИТЕ / ЕВАНГЕЛИЯТА И НАЙ-ДРЕВНАТА ЦЪРКВА / СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ПАПИЙ / ЕВАНГЕЛИЯТА В КРАЯ НА II ВЕК

ЗАЩО МАТЕЙ, МАРК, ЛУКА И ЙОАН?

И последният сериозен въпрос: защо са избрали точно тези четири имена. Тук имаме имената на двама апостоли и на двама спътници на апостоли.

Евангелие от Матей. Матей наричат в първото евангелие митаря, който станал ученик на Исус (Матей, 9:9–13).

♦ Евангелие от Йоан. Има се предвид апостол Йоан Заведей. Предполага се, че именно той е наречен в това евангелие „любим ученик“ (Йоан, 21:20, 24).

♦ Евангелие от Марк. Има се предвид Марк, когото преданието свързва с Петър (1 Петър, 5:13).

♦ Евангелие от Лука. Лука наричали човека, който бил спътник на Павел (Колосяни, 4:14).

Но защо тези четирима?

За това имало сериозни причини. С Матей всичко е разбираемо. Още от времето на Папий се смятало, че апостол Матей е написал евангелие на иврит. И ето, решили: това е този текст, който ние знаем като „Евангелие от Матей“. (Макар че описанието не съответства: „нашият“ Матей не е превод от иврит. Но Църквата не знаела това обстоятелство.) Защо? Първо, фигурата на Матей изглеждала в това евангелие заемаща особено място: описано е призоваването на митаря Матей (Матей, 9:9–14). Второ, това евангелие се смятало за най-“еврейско“. А нима не би трябвало да изглежда така едно евангелие, написано на иврит за евреите? И ако се смята, че авторът е бил апостол, Матей става очевидната възможност.

С Йоан е по-сложно, но много интересно. От всички апостоли в това евангелие най-близо до Исус не е Петър, а загадъчен ученик, „когото Исус обичал“ (Йоан, 13:23; 20:2). Но кой е този ученик? Той не е назован по име. А между другото авторът съобщава, че е записал това, което знаел за Исус (Йоан, 21:24–25). Някои читатели плюс това забелязали (погрешно) намек за него в 19:35, където е споменат човек, които „видял“, че от хълбока на Исус изтекли кръв и вода. Започнали да мислят, че в случая авторът говори за себе си в трето лице. А значи този автор е бил човек, особено близък до Исус. Но кой е той?

В другите евангелия най-близки ученици на Исус – негов тесен кръг – са трима: Петър, Яков и Йоан (например Марк, 5:37; 9:2–13). Но Петър не подхожда за ролята на „любим ученик“: това са две различни личности (Йоан, 20:1–10). Яков Зеведей умира рано – още преди написването на евангелията – от мъченическа смърт (Деяния, 12:2). Остава Йоан Зеведей, който никъде в четвъртото евангелие не е наречен по име. И макар че в друг текст се споменава неговата неграмотност (Деяния, 4:13), той бил сметнат за „любимия ученик“, автор на „Евангелието от Йоан“.

Авторството на третото евангелие не предизвиква особени проблеми поради съвсем други причини. То принадлежи на човека, който е написал „Деянията на апостолите“. (Прочетете първите стихове на двете книги и ще видите защо това е било винаги очевидно за по-голямата част от читателите.) „Деянията“ не са посветени на живота, смъртта и възкръсването на Исус, а на разпространението на християнството в годините след Исусовото възнесение. Главен персонаж в по-голямата част от книгата е апостол Павел. Много глави са посветени на неговата мисионерска дейност.

Разказът в „Деянията“ се води обикновено от трето лице. Изключение правят четири откъса, в които авторът, разказвайки за пътешествията на Павел, започва да казва изведнъж „ние“ (Деяния, 16:10–17; 20:5–15; 21:1–18; 27:1–28:16). Оттам бил направен изводът, че авторът на „Деянията“ (а следователно и на третото евангелие) е съпровождал Павел при неговите странствания. Освен това, той е повече от всичко загрижен за проповядването на християнството сред езичниците. Значи, разсъдили читателите, и той е бил езичник. А кой е езичникът, приел християнството, от спътниците на Павел? Това е Лука, „възлюбеният лекар“ (Колосяни, 4:14). Излиза, че Лука е написал третото евангелие.

Остава евангелието от Марк. Вече разбрахме защо третото евангелие не е наречено с името на един от апостолите на Исус. Но как стоят нещата при Марк? В случая също имало убедителна логика. От една страна, още от времето на Папий, се смятало, че разказите на Петър за Исус е записвал Марк, един от неговите спътници. От друга страна, имало евангелие без име на автор. Защо да не бъде свързано то с авторитета на Петър? Да си спомним, че изданието на четирите евангелия, в което те получили своите имена, се появило – според моята хипотеза – в Рим. А преданието смятало, че Римската църква е основана от Петър и Павел. Версията на Павел е отразена в третото евангелие. Значи второто евангелие е разказ на Петър. Получава се стройна картина: евангелията, свързани с авторитета на Петър и Павел, са написани от близки техни спътници – Марк и Лука.

Но защо книгата не била приписана непосредствено на Петър? Защо не я нарекли „Евангелие от Петър“? За това може да е имало сериозна причина. Текст с това название вече съществувал и често се разглеждал като еретичен. Той бил известен на автори като Юстин Мъченик в Рим. Ние споменахме това евангелие в глава 1: Исус не страда физически, а от гробницата излиза нечовешки гигант. Затова предпочели да припишат „реалния“ Петров разказ на Марк: човек, когото преданието отдавна свързвало със записване на думи и дела на Исус.

Това, че евангелията от Марк и Лука се смятали за евангелия от Петър и Павел, се вижда и от други стари текстове. Двадесет години след Ириней християнският писател Тертулиан подчертава:

… даже и за това [евангелие], което издал Марк, казват уверено, че принадлежи на Петър, чийто преводач бил Марк. Та нали и евангелието от Лука обикновено се приписва на Павел. (Тертулиан, „Срещу Маркион“, 4.5.3)

Между другото Тертулиан не е разполагал с начин да установи реалното авторство на тези две евангелия. Той само повтарял това, на което са го научили, когато дошъл в Църквата. Научили са го, че евангелието от Марк е запис на думите на Петър, а зад евангелието от Лука стои авторитетът на Павел. Към времето на Тертулиан това предание станало общоприето. И останало общоприето до Новото време.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.