сряда, ноември 07, 2018

История на японското кино - Част III - 1

АВТОР: АКИРА ИВАСАКИ

ПРЕВОД ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

III. ФОРМИРАНЕ НА КИНОТО

1. Хората, желаещи да осъвременят киното

Реформата започнала с организиране на „движението за чиста филмова драма“ („джунейгагеки ундо“). Негов вдъхновител бил Норимаса Каерияма, към когото след това се присъединил Ейзо Танака. В движението участвали също така Джуничиро Танидзаки и Каору Осанай.

По това време движението за чиста филмова драма не било изолирано. То било част от всеобщото движение за „осъвременяване“, обхванало литературата, изобразителното изкуство, театъра и изобщо всички области на изкуството и културата в Япония. Затова именно водещи тогавашни писатели и драматурзи като Танидзаки и Осанай се присъединили към движението за чиста филмова драма и по всякакъв начин съдействали за развитието на младото кино.

Движението продължило около пет години - от 1918 до 1923 година. Но през този кратък период на реформи станали толкова значителни събития, че заслужават да бъдат вписани с големи букви в книгата по история на японското кино. По това време японското кино се развивало не от предприемачи, жадни за печалби, а от интелигенцията, изпълнена с ентусиазъм и стремяща се да придаде на киното съвременен характер. Като тогава думата „съвременен“ означавала почти същото като думата „западен“, била неин синоним.

1918 година. Завършила продължилата четири години Първа световна война. В Русия победила социалистическата революция. Световната история се развивала скокообразно. Япония участвала всъщност почти номинално във войната и благодарение на това реализирала огромни ползи: в страната се оформила добра конюнктура във връзка с развитието на военните отрасли и с нарастването на тежката промишленост. Разбира се, имало скрито социално недоволство, намерило например изход в така наречените „оризови бунтове“ (1918 година). Но така или иначе благоприятната ситуация съдействала за утвърждаване в Япония на съвременния капитализъм. Рязко нараснало влиянието на дребнобуржоазната интелигенция. Укрепила се така наречената „демокрация от периода Тайшо“ и започнала борба със старите идеи и със стария ред, съществуващи още от времето на Мейджи.

Каору Осанай се стремял да осъвремени японския театър, пренасяйки на японска почва достиженията на европейското движение за съвременна драма. В страната с други исторически и социални условия тези новости се утвърждавали трудно и започнали да дават своите плодове едва след продължителен процес на аклиматизация, който започнал със създаването на Малкия театър „Цукиджи“. Но това станало значително по-късно. През ноември 1909 година Свободният театър, създаден от Каору Осанай и Саданджи Итакава, поставил в помещението на театъра „Юракудза“ пиесата на Ибсен „Юн Габриел Боркман“. Това било ново, извънредно събитие в театралния живот на Япония. То предвещавало раждането на новия театър – шингеки, който хвърлил решително предизвикателство на театъра кабуки и на новата школа – симпа. Но „новият театър“ не намерил благоприятна почва в страната. И намерението да бъде запозната Япония със съвременните западни пиеси, към което заедно със Каору Осанай се стремели Цубоучи Шойо, Хогецу Шимамура и други, така и не се осъществило напълно.

Но трябва да отбележим, че провалът на движението за съвременен театър съдействал в определен смисъл за „осъвременяването“ на японското кино. Много талантливи актьори, разочаровани от новия театър, отишли в киностудиите. Някои от тях, казано на съвременен език, просто постъпили на служба в киностудиите, но сред тях имало и такива, които не губели надежда да въплътят в киното идеалите, които не успели да реализират в театъра.

(Следва)

**********

Ако Ви е харесала публикацията, цъкнете върху това малко бутонче:

BGtop

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ:

I. ЯПОНСКОТО КИНОИЗКУСТВО И СВЕТОВНОТО КИНО

1. Оценка на японските филми в чужбина

2. Особеният стил на японските филми

3. Историческата задача на японското кино

II. ПОЯВА НА КИНОТО В ЯПОНИЯ

1. Поразителният успех на „движещите се картинки“

2. „Движещи се картинки“, кабуки, симпа

3. Дейността на Шодзо Макино

4. Изискванията на прогресивните зрители

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.