петък, март 06, 2020

Васил Левски – Джобно бележниче - 8

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Досега съм представил следното (по реда на публикуването):

1. НОВ ВАЖЕН ДОКУМЕНТ ОКОЛО ПРЕДАВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

2. ИЗ ПРОТОКОЛИТЕ ОТ РАЗПИТИТЕ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ И НЕГОВИТЕ СПОДВИЖНИЦИ

3. РАЗПИСКА, ДАДЕНА НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ

4. СТИХОТВОРЕНИЕ ОТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

5. ДОПИСКА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО ВЕСТНИК "СВОБОДА" - 28 ЯНУАРИ 1871 ГОДИНА

6. ПИСМА

7. ВАСИЛ ЛЕВСКИ И НЕГОВИТЕ СПОДВИЖНИЦИ ПРЕД КОМИСИИТЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА АРАБАКОНАШКИЯ ОБИР

8. СМЕТКИ, БЕЛЕЖКИ И ДРУГИ ОТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

Сега продължавам да публикувам съдържанието на джобното бележниче на Васил Левски.

Публикуването правя по книгата на Димитър Страшимирав „Васил Левски. Живот, дела, извори“ (1929 г.) – използвайки неговата номерация, неговите бележки под линия и коментарите му над някои от документите, които давам в курсив.

Павел Николов

ДО ТУК: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

№ 252.

Сметка. [1]

За поща до Търново и Лясковец. До Орхание.

27 м.(арт) книги за расписки и писаниееееееееееееее2 1/2

30 м. на Асла. Асан, и Боруиленческата поща за

Предс.(тавител)ееееееееееееее..еееееееееееееееееее40

4 Апр. на Сюлю. Даудовата пощаеееееееееее.ееееее17 1/2

4 Апр. на Тракийската поща, за Пред.еееееееееееее54

1. Стр. 83.

№ 253.

Бележка. [1]

На път за Влашко, заедно с председателя на Ловченския комитет.

6 Апр. трьгвам за Влаш. с предс.(едателя) през

Ор,(яхово) граница от Алилаа Силевли до ор. за раз-

носки три дни с кон с iоще един другар за

дама испрати и да са вьрни за другарят да ся

вьрни с 3, коня

за пашапорт [2]ееееееее17 1/2

ееееееееееееееееееее-----------

ееееееееееееее.ееееее8156

1. Стр. 83.

2. Тази бележка е писана с мастило и зачеркната на кръст с две линии. Чете се ясно.

№ 254.

Сметка. [1]

За поща до Орхание. За каик в лошо време.

29 Мар. забравини за ичмик, сино, и за от Л.(овеч)

поща до Сюлюма.(н) Даудееееееееееееееееееееееееее52

в Оряовоеееееееееееееееееееееееееееееееееее.ееееееее8

в Ор. за каик в развалено времееееееееее.еееееееееее40

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее---------

ееееееееееееееееееееееееееееееее.ееееееееееееееее8256

от одзад записанити дето сам [2] давалеееееееееее2148:20

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее---------

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее10404:20

1. Стр. 84.

2. По-късно записани действителни разходи.

№ 255.

Сметка. [1]

Подарък на именния му ден. Прибежище при сирота жена. За троица изпратени във Влашко.

еееееееееееееееееееееееее.еееееееееприведени що харчяеееее4266 1/2

деца от наши хора додоха да ми чиститат името

на нова годинаеееееееееееееееееееееееееееееее..ееееееееееееееее8

на една сирота нашя жена при която намирам

прибежищееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееегр. 105

димитр и Саву и iоще един другар испращам

за влаш. с коне и им давам [2]ееееееееееее.еееееееееееееееееее586 1/2

1. Стр. 90. Страници 85-89 са празни.

2. Последната бележка е зачеркната. Записана е по-напред.

№ 256.

Сметка. [1]

Получени пари от Тетевен в монети.

ееееееее6006ееееееее8539

ееееееее2233еееееееее610

ееееееее------еееееееее128

ееееееее8539еееееееее-----

еееееееееееееееееееее9897

от те.(тевен)ееееел. тур.

ееееееееееееееееееее20:

минцаеееееееееееееее2: 1/2

бели меджидiйее.ееее3:

един цванецеееееееее3: гр.

еееееееее9897 [2]

1. Стр. 92. Страница 91 е празна.

2. Сумата е отбелязана на свободното поле под последния ред. Цялата сметка е зачеркната с молив. Само двойният сбор от цифри горе стои свободен.

№ 257.

Постъпления. [1]

Вноски от Етрополе, София, Тетевен, Осиково, Гложене.

от де какво взимам

ееееееееприведениеееееее.ееееееее2397

ееееееееот Бочукооглу [2]ееееееееее600

ееееееееот Исак хаинъ [3]ееееееееее297

ееееееееееееееееееееееееееееееееее------

ееееееееееееееееееееееееееееееееее3294

ееееееееот Дер. ме. кър. [4]ееееееее2300

ееееееееееееееееееееееееееееееееее------

ееееееееееееееееееееееееееееееееее5594

ееееееееот Скендер Дерви. [5]ееееее502

ееееееееееееееееееееееееееееееееее------

ееееееееееееееееееееееееееееееееее6096

ееееееееот Искендер ефенди [6]ее.ее210

ееееееееееееееееееееееееееееееееее------

ееееееееееееееееееееееееееееееееее6306

1. Стр. 93.

2. Заличено: "Етрополе" и написано с мастило: "Бочукооглу".

3. Заличено: "от София Ковачев".

4. Заличено: "Тетевен", писано с мастило и съкратено: "Дервишоолу Меемет Кърджала".

5. Заличено: "Осиковица".

6. Заличено: "Гложене".

№ 258.

Бележка.

Тръгване през Балкана за Тракия. Вземани пари от Д. Пеев.

18. фев. 1872 зимам от Пощата Д. Пеев 3243 от л. т. 102: гр. 

трьгвам за през Бълканат в Тракiя с двама конници — на 20. фев. зимам и 10. печятни писма 12 расписки, чясни, и 30 общи.

№ 259.

Бележка. [1]

Какво е взел от поп Кръстьо.

зелсам от

еееееееекасiерат 6 л. т. ееееееее630

ееееееееи пак - 8, напол. еее..eее728

ееееееееееееееееееееееееееееееееееее11643

ееееееееееееееееееееееееееееееееееее10685

ееееееееееееееееееееееееееееееееееее--------

ееееееееееееееееееееееееееееееееееее22328 [2]

1. Стр. 94.

2. Отделно на долния край на листа.

№ 260.

Смeтка.

Сума от общ разход. Загуба при монетна размина. [1]

еееe..еeeеее3846

еееe..еeeeеее358

еееe..еeeeеее295:10

еееe..еeeеeее424

еееe..еeeееее703

еееe..еeeеее3896:15

еееe..еeeеeeеее5

еееeeеee.e.еее23

еееeeееeeеее848:10

еееееeeеее-----------

суммаееее10399:25еееещото похарчо.

на Парити Пагуба 130, по гр. 1 на л. тур.

еееeeeeeeeeeeeeeeeeeеееееа на бяло мид.

еееeeeeeeeeeeeeeeeeeеееее20 пари

------------------------

похарчини 10530:5. турски.

1. Стр. 95.

№ 261.

Сметка. [1]

Взел суми от Ангел Кънчев на път: в Пловдив, Царацово (повторени със съкращение и псевдоними), в Ст. Загора, Трявна, Севлиево и Ловеч.

от Ангела зимам гр. по(път)

в Пловдивееееееееееееееееееееееее15

в Царацовуееееееееееееееееееееееее2

от Ангела зимам гр.

в Серезли Юсеина [2]еееееееееееее15

в Цар.ацову [3]еееееееееее.еееееееее2

в Едирнели афъзаа [4]ееееееееееееее2

в Петко Пъров [5]еееееееееееееееее54

в Кючик ме. търновалъ [6]ееееееее104

в Л.(овеч)ееееееееееееееееееееееее235

ееееееееееееееееееееееее--------------------

ееееееееееееееее.ееедо тук о(т) Анге.(ла)

1. Стр. 96.

2. Вместо Пловдив писано първоначално с молив и заличено с перо и написан с мастило псевдонима.

3. Краят заличен.

4. Вместо Стара Загора.

5. Вм. Трявна.

6. Вм. Севлиево.

№ 262.

Постъпления. [1]

Получено от Видраре и Орхание.

в Б. на По [2] ееееееее 1050

в Сюлюмаоглу Даудееее105

в Б. на По.еееееееееееее831

еееееееееееееееееее--------------

ееееееееее.еприведени 2397

1. Стр. 96.

2. Бог на помощ, печат на частния комитет в с. Видраре. 

№ 263.

Разход.

За ата. На изпроводяк в Царацово.

харчя

за хатат башлъкееееееее15

в Ц. испроводякеееееееее2

№ 264.

Разходи. [1]

В Троян за ата и в Карлово в две къщи. Панталони.

еееееееееееееееееееееХарчя [2]

в Троян, двалахти объ за амътъ, и потшивах

ееееееееколанити се на хататеееееееееееееееееее10:

в Карлово, за хатат на ханатееееееееееееееееееее15:

в Карлово на къщътъ дето стоя за единиеееее.еее20:

и друго заосигорявани друга къщъеееееееее.еее260:

и пак в Кар. за шяяк за Панталониеееееееееееее105:

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее---------

еееееееееееееееееееееееееееееееее.е.еееееееееее405:

1. Стр. 97

2. Начело на страницата почнато и заличено: "Харчя: в П. за хатът башлък 15; в Ц. испроводяк 2".

№ 265.

Разходи. [1]

В Пловдив, Царацово, Ст. Загора, Трявна, Севлиево, Ловеч, Етрополе, София, Таш Кесен. За С. Младенов кон, на В. Йонков разписки. Сбор от цифри.

еееееееееееееееееееееееееееееееПриведени 405

в Плов. за Башлък на ха.ееееееее.еееееееееее15

на Царацову испрово.ееееееее.еееееее.еееееее2:

в Заара за испроводякеееееееееееееееееееееее3:

в Трявна за ичмикеееееееееееееееее.ееееееее12:

и пак за три обяда и осмь каветаеееееееееееее9:20

и пак за обувки с подковитиееееееее.ее.еееее31

в Севлiево за мене и конят харчееееееее.ееее22:20

и пак за каяр на хат.ееееееее.ееееееееееееееее5:

в Ловеч за ичмик на хататееееееее.еееее.ееее20:20

на Сава Младенов давам да си земи конее..е210:

в Етрополеееееееее.ееееееееееееееееееееееее30

на васил iонков от Гложиниееееееее.ее.еееее105

в Софiяееееееее.еееееееееееееееееее.ееееееее10

Таш кесенееееееее.еееееееееееееееееееееееее14 1/2

ееееееее.еееееееееееееееееееееееееееееееее-----------

ееееееее.ееееееееееееееееееееееееееееееееее695 1/2

ееееееее105

еееееееее38

ееееееее----ееееееее1885

ееееееее840еееее.еее695: 1/2ееееееее5594

ееееееее315ееееееее--------еееееееееее783

ееееееее----ееееееее4580ееее.ееееееее-----

еееееее3990ее.еееее4200: 1/2ееееееее4811

ееееееее695: 1/2еееее695

ееееееее------ееееееее----

ееееееее4685: 1/2еее4895: 1/2

1. Стр. 98.

№ 266.

Сметка. [1]

Само цифри.

ееееееее105ееееееее3990ееееееее3885

ееееееееее8еееееееее695 1/2ееееее695 1/2

ееееееее-----ееееееее------ееееееее-------

ееееееее840ееееееее4685 1/2е.еее3580 1/2

ееееееее315

ееееееее4200ееееееее5594

еееееееее695 1/2ееееее783

ееееееее-------ееееееее------

ееееееее4895 1/2еееее4811

1. Стр. 99-100. Листът (стр. 99-100) е наполовин откъснат.

№ 267.

Разход. [1]

На Димитър в Тетевен, София, Враждебна, Таш Кесен, при кулата на хана.

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееприведениее695 1/2

На Димитра в тетевениеееееееееееееееееееееееееееее21

на Димитра в Софiяееееееееееееееееееееееееееееееее42

в враждебнаееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее7

на хановити софиiски в полето на отвеждани в

Софiя, и на врыштаниееееееееееееееееееееееееее.ееее4 30

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее--------

еееееееееееееееееееееееееееееееее.ее.ееееееееееееее770:0

в Таш кесенееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее14 1/2

и пак на връщане в таш кесен [2]ееееееееееееееееееее12

при кулата на ханат на отивани и на връщани

в Соф.еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее1

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее-------

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее783:30

1. Стр. 101.

2. По-напред написано (на по-горния ред): "в Таш кесен 14 1/2 и заличено.

№ 268.

Сметка. [1]

На Димитър, в Панега, Гложене, на Коледа, в Червен бряг, Телиш, Плевен и др.

ееееееееееееееееееееееееееееееееееприведени 783:301

на Димитраееееееееееееееееееее.еееееееееееее126

на Панега на хан.еееееееееееееееееееееееееееее13

в Гложени два конакаеееееееееееееееееееееееее10:3

в Червени Бряк на Колида за две вечериееееееее2

телишееееееееееееееееееееееееее.ееееееееееееее2

леблебiй и стафидиееееееееееееееееееееееееееее1

в Плевенъ за хататеееееееееееееее.ееееееееее3150

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее-----------

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее4098:20

на Саватаеееееееееееееееееееееееееееееееееееее21

на васил тетевеницатеееееееееееееееееееееееее102

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее-----------

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее4219:20

1. Стр. 102.

№ 269.

Сметка. [1]

Взел от Ангел Кънчев.

г. от Ангела зимам

104

54

3

1. Стр. 103.

№ 270.

Сметка. [1]

Дребни разходи в Плевен.

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееПриведени 4219: 1/2

в Плевен испроводяк и кааве и други дребни разнос.еееееее5:

фес за менееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее21

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее----------

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее4245:1/2

в Ловеч за ичмик [2]еееееееееееееееееееее.еееееееееееееее21:

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее-----------

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее42бб: 1/2

1. Стр. 103.

2. Прибавено с молив и заличено пак с молив: "Три деца от наши хора додоха дама сорукуват и да ми честитат на много години".

№ 271.

Сметка. [1]

В Трявна, Севлиево, Ловеч, Ст. Загора. Изпроводяк на детето на народен човек.

ееееееееХарчя!еееееееееееееееееееееееееееееееееееегр.

в трявна, за ичмикееееееееееееееееееееееееееееееееее12

в Севлiево, за меня, и за конятеееееееееее.еееееееееее22:20

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее5:  

и пак за каяр на ко. испроводякееееееееееееееееееееееее:20

в Ловеч за конят ичим.ееееееееееееееееееееееееееееее20:20

за каишити на хатат и дрьвину маслуеееееееееее.ееееее1:20

в иски заара за испроводяк на един народен

чиляк и моя. роднина на детето му, едно цванчеееееееее3:

в трявна, едни обувки за по кърът с подковити

наедноееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее31:

и пак три единета и 8 кавета [2]еееееееееееееееееее.ееее2:20

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее--------

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее105:20

1. Стр. 105. Стр. 106. е празна. Горе е почнато и заличено с молив: "Приведени 105: 1/2 на Васил Ионков от Гложени 105".

2. Тая сметка е зачеркната.

№ 272.

Бележка. [1]

Тръгва за Тракия (21. II.) с троица другари. Харч на Лбланския и Дълбошкия хан.

21. фев. трьгвам с трима конници за през Балканат

в Тракия разноскити ми

ееееееееееееееееееееееегр: пари

21 на Абланскiя ханееееееее:30

21 на далбошкiят ханееееее1:

1. Стр. 106.

№ 273.

Бележка. [1]

Как да стават гласуванията: устно или писмено. Какво положение ще заема от днес в организацията. Никакво общение с чужди без съгласие на вътрешната организация. За печата. Случаи. За сменяване на Ц. к.

Гласоподаванiята писменноли ще са дават!

ас как тряба да бъда в работите от днес нататък! 

на никаква народност няма да съобщавате нищо народно, до кътто ни земете гласът ни!

с печятат как за дане би Лъстително!

в случяй ако Ц. К. неизвьршява длъжноститеси, то Ч. К-ти ще проминат членовите на Ц. К. или...

1. Стр. 114. Страници 107-113 са празни. На стр. 110 писано с мастило и заличено: "Тук оставям едно от петатаните писма. За Етрополе подписка В. Л-ий, 2) За Видраре В. Л-ий". - На стр. 112 личи: "1) Костаки х. Котов от фев. 6 872: Писмо. и 2)." съвсем грижливо заличено: "Заповяда тайно на х. Стани за 6 души юнаци Стоян с дружината му да им... Заплати по една пушка, един нож и по един леворвер и да да им дава по малко тютюн за по път".

№ 274.

Адреси. [1]

За П. Хитов и Д. Хр. Попов.

адреса.

ееееееееГ-ну Гоiорги Чавутов в Калараш за Хитiова.

еееееееееев Т. М.

ееееееееееГ-ну Драгомирчiову

ееееееееееееееееееееееБратовче ми.

1. Стр. 116.

№ 275.

Адреси. [1]

За Лом. Описание на лице.

писма от Лом за Аслан Дервишооглу. Г-ну Кърджялъ

висок с черна Бръдъ 50 годишен. 

1. Стр. 116.

№ 276.

Бележка. [1]

За смъртта на брата му Христо.

в Букурещ 1870 почина Братми Христю на 9:ый Апр. чяса по 11:1/2 по Европейски през денът.

1. Стр. 116.

№ 277.

Сметка. [1]

Сума от разни монети.

ееееееее126

ееееееее158ееееееее182ееееееее54ееееееее594ееееееее11 м(инца)

ееееееее126ееееееее180ееееееее11ееееееее182ееееееее3 п(ола)

ееееееее-----ееееееее90ееееееее----ееееееее312ееееееее3 м(еджиди)

еееееееее32ееееееее-----ееееееее54ееееееее10 8

ееееееееееееееееееее455ееееееее54еееееееее45

ееееееееееееееееееееееееееееее-----ееееееее-----

ееееееееееееееее.ееееееееееееее593еее.ееее1133

1. Стр. 116.

№ 278,

Бележка. [1]

Гробът на Иван от Панайотовата чета 1867 г.

Упокоиса Капитан Иван от Трьново между Братаница и Орта Конак. в Коджя Юрт между Тетевени и Златица, на 1867:

1. Стр. 116.

Н. Б. II. Н. п. 60, № 8025.

Бележничето на Левски — обща

сигнатура за № 171—278.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.