понеделник, март 02, 2020

Васил Левски – Джобно бележниче - 7

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Досега съм представил следното (по реда на публикуването):

1. НОВ ВАЖЕН ДОКУМЕНТ ОКОЛО ПРЕДАВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

2. ИЗ ПРОТОКОЛИТЕ ОТ РАЗПИТИТЕ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ И НЕГОВИТЕ СПОДВИЖНИЦИ

3. РАЗПИСКА, ДАДЕНА НА ГЕОРГИ РАКОВСКИ

4. СТИХОТВОРЕНИЕ ОТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

5. ДОПИСКА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО ВЕСТНИК "СВОБОДА" - 28 ЯНУАРИ 1871 ГОДИНА

6. ПИСМА

7. ВАСИЛ ЛЕВСКИ И НЕГОВИТЕ СПОДВИЖНИЦИ ПРЕД КОМИСИИТЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА АРАБАКОНАШКИЯ ОБИР

8. СМЕТКИ, БЕЛЕЖКИ И ДРУГИ ОТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

Сега продължавам да публикувам съдържанието на джобното бележниче на Васил Левски.

Публикуването правя по книгата на Димитър Страшимирав „Васил Левски. Живот, дела, извори“ (1929 г.) – използвайки неговата номерация, неговите бележки под линия и коментарите му над някои от документите, които давам в курсив.

Павел Николов

ДО ТУК: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

№ 231.

Подробна сметка на път. [1]

Враждебна, Панега, Гложене, Червен бряг, Телиш, Плевен. Ат в София. Милостиня на сирота жена.

в София за Дими.................................................................42

в враждебна Софийско........................................................7

на Димитра кога да върниши хатат в София.................126

на Панега на ханатеееееееееееееееееееееееееееееееееее13

въ Гл. [2] два конакаеееееееееееееееееееееееееееееееее10:30'

в Червени бряк по Коледа за два вечераеееееееееееееее12:

в телишееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее3:

за хататеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее3150

на Савата [3] за харчеееееееееееееееееееееееееееееееее21

в Плевен испроводяк кафе и други дребниеееееееееееее5

за фзес за менеееееееееееееееееееееееееееееееееееееее21

по Св. васил додоха да ми Чиститат народни децаееееее8

на сирота жена при която намирам прибежище в

зъл случай пък сирота няма от деееееееееееееееееееее105

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее----------

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее4982

1. Стр. 71

2. Гложене.

3. Младенов.

№ 232.

Бележка за пратеници. [1]

Троица верни хора изпратени за Влашко.

Димитър и Сава с още едиъ другар испращаме ги в Влашко с конете заедно за харчееееееее586 1/2 [2]

1. Стр. 72.

2. Тази бележка, писана с молив, е зачеркната пак с молив от Апостола. Сумата 586 1/2 е била придадена към пренесената 4982, получен сбор 5558:1/2, и после махната.

№ 233.

Сметка. [1]

Купен револвер. 7 януари в Троянския манастир. В Троян. В къщата на Христо Латинеца в Дръстени.

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееПриведе, що харчя - 4982

купих леворвер заееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее210

Jян. 7 в троен. ма. с гоидата [2] на едноееееееееееееееееееeeееееее4

каяр, и церих конят от настинка и за зъбицаеееееееееееееееееееее10

синджирлiя юлареееееееееееееееееееееееееееееееееееееееeeeеееее5

на Троян на ханеееееееееееееееееееееееееeeeеееееееееееееееееее18:20

за 4-ри гащи платно американееееееееееееееееееееeeeeeееееееее27

и шъв за гащитиееееееееееееееееееееееееeeееееееееееееееееееее24

у ристюви в дрьстини изгубих еднъ жълтица ве-

черьта на другiят ден питах намериналiе

казаха чи нинамерилиеееееееееееееееееееееееееееееeееееееееее54

ееееееееееееееееееееееееееееееееееeeeeeeeeeeeeeeeeeееееееее---------

еееееееееееееееееееееееееееееееeeeeeeeeeeeeeeeеееееееееееее5335:20

1. Стр. 72.

2. говедата.

№ 234.

Смeтка. [1]

Купили шишане. За Христо Латинеца тескере. За троица викани от Извор до Ловеч.

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееПриведе, що харчя [2]ееееееее5335:25

купих едно шишинееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее200

на Христа, в дрьстини за тескерееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее9 1/2

на Христа за ичимикеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее24

за такъм на хатат билянъ гююслюк [3] и гем на вехту [4]еееееееееееееееее54

за разноски на троица Сюлюман Дауд два пати ги

виками от Сюлюман Извор до Л.(овеч) [5]еееееееееееееееееееееееееееееее65

На василя гл.(оженец)еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее210

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее-----------

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее5898:

1. Стр. 73.

2. Преведените суми са отбелязани горе в десния ъгъл на всяка нова страница.

3. Метален нагръдник.

4. "На Атанаса плевналията" - заличено грижливо с мастило.

5. Зачеркнато с мастило до края и оставено само Л. Зачеркнато всичко, след като е било писано везнъж "от Извор до..."

№ 235.

Сметка. [1]

За чорапи на Димитра. Небет шекер против кашлица, салеп и др.

За пушката цици 4-риеееееееееееееееееееееееее4

За чурапи на Димитра и за мениееееееееееееее12

за пастарма на Плевенеееееееееееееееееееееееее9 1/2

испроводякеееееееееееееееееееееееееееееееееее2

за небет шикер за кашлицаееееееееееееееееееее2 1/2

Салеп пих почерпах и къшнити хораееееееееее2:10

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее-------------

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее5930:10

1. Стр. 73. Продължение на горната сметка без пренос. Но прекъснато веднъж и продължено отново, само че в друго време. Тези сметки трябва да разглеждаме като откъси от приходоразходен дневник. Само че правят впечатление да са водени с прекъсвани, без редовни дати и често по памет.

№ 236.

Сметка. [1]

За баня, пастърма и свещи в Ловеч. Игли за шев.

ееееееееееееееепреведе, що харчяееееееее5930:10

на В. Гл.ееееееееееееееееееееееееееееееееее45:20

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее-----------

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее5,975:30

За баня с един iоще др.ееееееееееееееееееееее2:20

за пастърма и свешти в Л.(овеч) [2]ееееееееее9:20

игли за шъвееееееееееееееееееееееееееееееееее:20

за книги пера иглиееееееееееееееееееееееееее5

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееее-------------

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее5993:10

1. Стр. 74.

2. Записано в мастило.

№ 237.

Бележка. [1]

На Сава Младенов 16. I. 1872, в Ловеч.

1872 Jaн. 16 давам на Сава Младенов за Тиджарет кiядъ в Ловечееееееее31

1. Цялата бележка е зачеркната с мастило.

№ 238.

Бележка. [1]

Спаднат разход за В. Йонков

ееееееееееееееееееееееееепривед. що харчя 5993:10

Отъ В. Jo-та сметка изваждамеееееееееееееее210

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее------------

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее6103:10

1. Стр. 75.

№ 239.

Бележка.

Кой закарал коня в Троян.

на изворскiят юнак който коня закара и остави в Троян [1] 

1. Стр. 75. Грижливо зачеркнато с молив и мастило и трудно отгадаемо.

№ 240.

Сметка [1]

Боза, вълна за чорапи, копчета за риза и др.

за 3: оки вълна за чiорапи и една риза от

такано платно и друга хасяваеееееееееееееееее103 1/2

за сингер и клуч на пушкаееееееееееееееееееееее4:25

за бузаееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее:0

за чивте копчета на ризаееееееееееееееееееееееее4

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее------------

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее6216:15

1. Стр. 76.

№ 241.

Лични разходи. [1]

В Ловеч на скривалище у поп Лукан 22-28 януари 1872 г.

еееееееееееееееееееееееееепривед. що хар.ееее6216:15

22 jя. у Мар. [2] за пастармаееееееееееееееееееееее3

за книги на Ваняееееееееееееееееееееееееееееееее10

на В. за пликовеееееееееееееееееееееееееееееееееее3

28. jя. у П. Лу. [3] дето живея за шикеря.еееееееееее4

за яйцаеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее4 1/2

28: книги за писаниеееееееееееееееееееееееееееееее6

на Ангела шяяк за панталони и джилеткаеееееееее49

На кожихарат за балтонатмиеееееееееееееееееееее10

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее-----------

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее6305:25

1. Стр. 76.

2. Марин п. Луканов.

3. Поп Лукан.

№ 242.

Сметка. [1]

На Латинеца за ечемик. 8 февруари за домашни разходи.

в Л.(овеч) за ичмик фев. 7 на Христаееееееее50

фев. 8 въ Л. на къщътъ за шикер и каавеееееее5

куршуми и сачмиеееееееееееееееееееееееееее13

една антерiя и една фланела шяячеваееееееее78

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее-----------

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее6451:25

1. Стр. 76.

№ 243.

Сметка. [1]

Три дни до Троян. Шаяк за шуба.

ееееееееееееееееееееееПриведе. щото харчяееее6451:25

За една ока Барут [2]

полвина ока и седемдесет и пет драма Барутееееее18 1/2

шяяк за шуба и панталони лахти 19 1/2: гр.еееееее83:30

две конски торбиеееееееееееееееееееееееееееееееее7

8 фев. ходих в тро. [3] с (двама — заличено)

iоще един другар за три дни — разноскиеееееееее18:10

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее------------

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее6583:5

1. Стр. 77.

2. Заличено с молив.

3. Троян.

№ 244.

Сметка. [1]

Разноски у поп Луканови и в Дръстени.

на 10 фев. на къщътъ в Л. у П. Л. за шикерееееееееее2

10. Ло. у П. Л. за пастармаееееееееееееееееееееееее10

13 в дрьс. [2] на къщътъ за шикер гр.еееееееееееееее2

Плащам за двата коня ичимик гр. 40 (заличено)

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее----------

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее6597:5

1. Личи неточност в обозначение на дните. Предидущата сметка 3 дни до Троян от 8-10 включително.

2. Махала Дръстени в Ловеч.

№ 245.

Сметка. [1]

Разходи от 16—20 февруари в Ловеч.

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееприведеееее6597:5

на тайна къщъ за мен за впротивен случай,

там дрьжа и народни работи сиротинска къщае

16 фев. давам гр.ееееееееееееееееееееееееееееееееееее91

19 фев. половин годишна кирiя за кcща въ Ловечеееее60

19: такъм за кон седло, гем зингiй с каишити гр.еееее130

19 фев. за шъв на една моя шуба, и панталони и

за подплата с кожиееееееееееееееееееееееееееееееееее56 1/2

слама и сино

20 фев. в Ло.(веч)еееееееееееееееееееееееееееееееееее65

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее----------

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее7053:50

1. Стр. 78.

№ 246.

Сметка. [1]

От 22-23 февр. до Троян. За скрития кон. Харч троица.

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее7053:5

Терза (мерилка за Барут)ееееееееееееееееееееееееее15

за книгиеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее2

три язика волски за попът едениееееееееееееееееееее9

фев. в Троян за кованееееееее10

фев. за коъ който беше оставен да го !! [2] в

Тр. за 35: дниееееееееееееееееееееееее.еееееееееее105

23 разноскиееееееееееееееееееееееееееееееееееееее12

от Л. до Т. [3] по кулити за кааве с троицаниееееееее5

за кованееееееееееееееееееее.ееееееееееееееееееееее6

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее-------------

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее7217:5

1. Стр. 79.

2. крият.

3. Заличено с мастило: "Троян".

№ 247.

Сметка. [1]

В Карлово два дни — 25 февр. В Дудене и Каратопрак.

25, два дни в Карловоееееееееееееееее60

в Дудиниеееееееееееееееееееееееееееее1 1/2

26, в Карато (прак)еееееееееееееееееее17

за и лимониеееееееееееееееееее.еееееее1

(заличено) на общата Тракийска

ееееееееееееееееееееееееееееееееее-----------

еееееееееееееееееееееее.еееееееееее7296:25

1. Стр. 79.

№ 248.

Сметка. [1]

В Пазарджик (29 февр.), през Цалапица и обратно пак през Цалапица. В Пловдив три дни. Път през Черпелии (2 март).

29. в Пазарджик с iоще един конникеееееееееееееее.ееееееее18

Гребен за менееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее2 1/2

маслини и рапонеееееееееееееееееееееееее.еееееее.ееееееееее3

на Пощаджiята тракiйска Ивана за разноски в къщатамуеее125

в Цалапица на отвождани, и врьщани от Пазарджикееее.еееее7

в Пловдив 3 дни исплатих на ханат и дребни

разноскиеееееееееееееееееееееееееееееееееееее.еееееееееееее8

2 Мар. на Чарпалiй с iоще един конник

за една вечереееееееееееееееееееееееее.ееееееееееееееееееее13:30

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее------------

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее.еееее.ееее7463:35

1. Стр. 80.

№ 249.

Сметка [1]

През Карлово. Посетени села. В Чирпан през Абрашларе. От 3-9 март.

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее7463:35

3, м. в Чукурлiйееееееееееееееееееееееееееееееееееееее3

5, м. в Карлово двe вечериеееееееееееееееееееееееееее19

5, м. в Маджери испроводяк една котiя с огледалоеее.еее:30

7, м. в амзалариеееееееееееееееееееееееееееееееееееее10:

7: м. в албашовуееееееееееееееееееееееееееееееееееееее2:

7: м. в абрашлари за каве и за конетеееееееееееееее.ееее1

за Ябалкиееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее1: 1/2

9, м. в Чарпан за дребни разноски двадниеее.ееееееееее3

брьснатиееееееееееееееееееееееееееееееееееее.ееееееее2

за тескерееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее11

масрафеееееееееееееееееееееееееееееее.ееееееееееееее34:30

1. Стр. 81.

№ 250.

Бележка. [1]

Кога и с колко гроша в джоба пристига Д. Общи от Влашко Обуща на вересия.

от 1870 год. дълг в Карлово за обувкиееееееее70

доде Д. Общiй из влашко с 30: гр. земал

бях назаем и не му сам ги давалееееее.ееееее296

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее------------

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее7919:15

1. Стр. 81.

№ 251.

Сметка. [1]

Разноски в Сливен, Хаинето, Казанлък. От Шипка до Трявна. В бичкиджийницата на Николча. В Габрово.

15, м. в Сливен масрав.еееееееееееееееееееееееее12

пак тук оставям печятни писма 13, и рас-

писки чясни 24 отъ брой 50-73.

15, м. за поправяне убувкитемиеееееееее.ее.еееее12

16 м.еееееееееееееееееееееееееееееееееее.ееееееее8

17. м. въ Хаинитуеееееееееееееееееееее.еееееееее10:5

кованеееееееееееееееееееееееееееееееееееее.ееееее9

18 м. в Кжзжнлъкееееееееееееееееееееееееееееееее7:1/2

19, м. в шипка с iоще един другареееееее.ееееееее16: 1/2

за по път маслини хляб ябълкиеееееееееее.ееееееее3

от шипка до трявна по биклиметата

кааве парасъ на четри мястаеееееееееееееее.еееееее3 1/2

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее------------

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее.еееее8005:20

за пране [2]еееееееееееееееееее.еееееееееееееееееее4

21. м. на бичкиджiйницатаееееееееееееееееееееееее9

ееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее------------

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее.еее8018:20

на Николчя за да стегни одаичкатаееее.ееееееееее104

22 м. в Габрово хляб маслини ябалкиееее.ееееееееее2

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее----------

еееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее8024:20

1. Стр. 81.

2. Стр. 83.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.