неделя, март 15, 2020

Последната открита снимка на Васил Левски

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

След като публикувах джобното бележниче на Левски в текстов и факсимилен вариант, сега продължавам със снимката на Васил Левски, открита и публикувана за първи път в края на по-миналата година. Приведеният текст е заимстван от сайта на Националния музей „Васил Левски“.

Павел Николов


Снимката беше открита в архив в Истанбул. На нея Апостола е сниман до кръста, седнал, в гражданско облекло. Вижда се и верижката на джобен часовник. Вероятно фотографията е правена през май-юни 1872 г. в Букурещ след Общото събрание на Българския революционен централен комитет (БРЦК). Изглежда, че от тази, запечатана от фотографа, допоясна фигура на Левски е правен и малкият портрет в елипсата, по който досега се смята, че Апостола е издирван от турската полиция след обира в Арабаконашкия проход и направените разкрития за революционната организация.  Към края на юни Левски пише до Олимпи Панов, че очаква да му бъдат изпратени портретите чрез Данаил Попов, а в началото на август и до самия Попов, но явно до залавянето в Къкрина не успява да ги получи. Вероятно след смъртта му Данаил Попов дава тези портрети на Апостола в елипсата на Панайот Хитов, Кириак Цанков, изпраща и на Иван Драсов в Чехия, който прави множество репродукции и ги изпраща на свои приятели в България.

Наличието именно на тази снимка в османския архив и други документи, свързани с разследването, а също и текстът, който е изписан на гърба – описание на Васил Левски, може би ще покаже, че това е била снимката – Левски до пояс, с която е разполагала турската власт и е размножила и разпратила в много на брой екземпляри, за да бъде издирван. Можем само да гадаем как откритата фотография на Апостола е попаднала в ръцете на османските власти.

Текстът на гърба на снимката е много сходен с описанието, което Иван Фурнаджиев от Тетевенския комитет прави пред османските власти след извършения обир над турската поща в Арабаконашкия проход, на разпит от 26 октомври 1872 г.:  „със среден ръст, светлокестеняви мустаци, червендалесто лице и когато приказва единият му зъб се показва малко навън, повдига леко устната си, очите му са големи и пъстри”.

„Снимка на Левски Васил Дякон, [родом] от Карлово и живущ в същия град. Тъй като единият зъб на горната челюст под мустака му стърчи навън, устната му е повдигната, с рижа брада, среден на ръст, със светло сини очи, на 25-26 години.“ – това е изписано на снимката на османотурски. Преводът на текста на български направи доц. Орлин Събев от Института по балканистика към БАН.

Сред другите открити документи, с които е видно, че е разполагала вече турската власт, са и оригинален Устав на БРЦК, окръжно писмо на БРЦК в Букурещ от 14 юни 1872 г., разписки за събрани суми. Две от тях са от Дервишоглу Мехмед Кърджалъ – псевдоним на частния революционен комитет в Тетевен. Това може да наведе на мисълта дали тези документи не са иззети именно от Тетевен, където е живеел и даскал Иван Фурнаджиев.

Каква точно информация съдържат  откритите документи на османотурски, ще бъде ясно след тяхното разчитане и превод.

Издирването на тези материали и снимката на Васил Левски, осъществено от уредника в музея Виктор Комбов, показва, че в архива в Истанбул има все още неоткрити и непроучени документи за съдебния процес срещу Апостола и комитетската организация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.