петък, октомври 21, 2022

ИСУС ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЯТА / 3. СВИДЕТЕЛСТВАТА НА ОЧЕВИДЦИТЕ И ЗАПАЗИЛИТЕ СЕ ЕВАНГЕЛИЯ

АВТОР: БАРТ ЕРМАН

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

АНОТАЦИЯ. От тази книга ще научите откъде са се появили разказите за живота на Исус от Назарет, влезли в каноничните Евангелия, как са се предавали устно десетилетия наред до момента на писмената им фиксация в свещени текстове и може ли да се доверяваме на спомена за тях като надеждно свидетелство.

Световно известният изследовател на Библията и на ранното християнство Барт Ерман се основава на най-новите изследвания на древните култури, на ранното християнство, на механизмите на паметта, на принципите на работа на мозъка и разказва как и защо спомените за живота и смъртта на Исус са се променяли с времето, преди да се появи и да се разрасне Църквата, изградено върху неговото име.

ДО ТУК:

УВОД / СПОМЕНЪТ И ИСУС

1. УСТНИТЕ ТРАДИЦИИ И УСТНИТЕ ИЗМИСЛИЦИ: СПОМЕНИ ЗА ИСУС / СПОМЕНИ ЗА СПЪТНИЦИТЕ НА ИСУС / СПОМЕНИ ЗА РАЖДАНЕТО И ДЕТСТВОТО НА ИСУС / СПОМЕНИ ЗА ЖИВОТА И СМЪРТТА НА ИСУС/ ИСТИНСКИТЕ СПОМЕНИ ЗА ИСУС

2. ИСТОРИЯ НА ИНВЕНЦИЯТА : ХЕРМАН САМУЕЛ РЕЙМАРУС / КРИТИКА НА ФОРМИТЕ: НАУЧЕН КОНТЕКСТ / НАЧАЛО НА КРИТИКАТА НА ФОРМИТЕ / НЕ СА ЛИ УЧЕЛИ НАИЗУСТ ПРЕДАНИЯТА? / „КОНТРОЛИРАНА“ ЛИ Е БИЛА ТРАДИЦИЯТА?/ КАК СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАЛИ ПРЕДАНИЯТА

3. СВИДЕТЕЛСТВАТА НА ОЧЕВИДЦИТЕ И ЗАПАЗИЛИТЕ СЕ ЕВАНГЕЛИЯ

Едно от ключовите събития в историята на проучването на паметта се случило през 1902 година. В Берлин по време на лекция на известния криминалист Франц фон Лист се разгорял спор. Един студен скочил и започнал да вика, че ще покаже как обсъжданата тема съответства на християнската етика. След него скочил друг: нямало, значи, да търпи това. Първият отвърнал, че са го оскърбили. Започнал бой. Някой извадил пистолет. Професор фон Лист се опитал да разтърве побойниците, но пистолетът гръмнал.

Студентите ахнали. И тогава професор фон Лист им съобщил, че инцидентът е инсцениран.

Той поръчал на няколко студенти да напишат точен отчет за видяното. На следващия ден помолил за това едни студенти, а след една седмица – още няколко. Резултатите от опита се оказали удивителни и даже шокиращи. Това било едно от първите изследвания на свидетелствата на очевидци.

Защото цялата сцена била старателно разработена предварително. Разделяйки я на части, професор фон Лист пресметнал колко точно студентите представят последователността на събитията стъпка по стъпка. При най-точните пресмятания били сгрешени 26% от детайлите, при останалите – до 80% от детайлите.

Както разбирате, от времето на този първи и доста задълбочен опит да се установи доколко може да се вярва на очевидците, учените са научили много нови неща. А последните десетилетия са белязани от особено активни изследвания. Но в едно много важно отношение изводите остават като предишните: ако историята е разказана от очевидец, това не гарантира нейната достоверност. Нещо повече, очевидците често грешат.

Има маса книги за това написани ли са евангелията от очевидци, или се основават на очевидци. Някои от тях принадлежат на перото на много ерудирани специалисти. Още повече удивително е, че много от тези книги не предизвикват особен интерес към мнението на науката за свидетелството на очевидците.

В тази глава ще отделим особено внимание на два проблема.

Основани ли са евангелията на разкази за Исус, които са се предавали, променяли, а може би и са се измисляли от християнските разказвачи? Или са написани от очевидци?

♦ Ако са написани от очевидци, означава ли това, че са напълно достоверни?

Ще започнем от последния въпрос.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.