понеделник, октомври 10, 2022

"ОБРАЗУВАНЕ НА ОБЛАЦИ ЧРЕЗ САМОЛЕТИ" / СТАТИЯ ОТ 1943 ГОДИНА

Нашите самолети летят днес на големи височини, за да избягват по този начин противосамолетната отбрана и за да могат незабелязано да проникнат дълбоко в тила на противника.

Ние често сме забелязвали, както на фронта, така и в мирния тил, че високо летящите самолети оставят бяла следа зад себе си, подобно на самолетите, които преди войната пишеха реклами по небето. Този начин на образуване на облаци е едно природно явление, което, от избухването на войната и от момента на разпространение на високото летене, се среща все по-често.

Причината за образуването на тези следи, или изкуствени облаци с горещите и наситени с водни пари газове от ауспуховата тръба на самолета. Водните пари се кондензират или сублимират и стават видими като бели следи, или като облаци, образувани от най-фини ледени кристалчета. Ако при едно определено съдържание на влажност на въздуха и съответна температура на атмосферата има благоприятни условия за образуване на облаци, белите следи се разширяват и по-късно образуват облак, чийто произход не може да се открие вече и който по нищо не се отличава от един метеорологически облак. Обаче, един така образуван облак изчезва скоро, понеже от самолета въздухът е получил едно ускорено движение надолу, нещо, което пречи за образуването на облаци, тъй като метеорологическите облаци се образуват от издигането на влажен въздух нагоре, който, вследствие на намалялото налягане, се разширява и охлажда. В зависимости от съдържанието на влага във въздуха, кондензирането става на по-малка или по-голяма височина. Кондензирането, т. е., преминаването от въздухообразно в течно състояние при образуването на белите следи от самолетите е ускорено и от една външна причина, а именно от малките частици сажди на аспуховата тръба. Това явление е познато от постоянната склонност за образуване на мъгли в ония индустриални области, в които въздухът е силно наситен със сажди. При сублимиране водата на аспуховите газове преминава веднага от въздухообразно в твърдо състояние, в резултат на което се образуват спомените по-горе много фини ледени кристалчета.

Съдържанието на водни пари в отделените от мотора газове влияят решително върху интензивността на образуването на бели следи - изкуствени облаци от самолетите. До голяма степен роля в тоя процес играе, също така, и състава на моторното гориво, което се състои главно от въглеводороди, защото тези последните имат най-голяма горивна топлина и лесно се смесват с въздуха при горенето си. Благодарение на въздушната струя от витлото, горещите газове, след като напуснат ауспуховата тръба, се смесват с въздуха. При едно определено съдържание на влага в атмосферата става кондензиране, т. е. образуват се бели следи. Процесът е подобен на този при образуването на метеорологичните облаци, с тази разлика само, че съдържащата се в ауспуховите газове водна пара се охлажда светкавично, съединява се, същевременно, с голямо число въздушни частички и затова веднага се кондензира или сублимира.

В началото, образуваните облаци с неясно очертани и са на един или няколко метра зад отвора на аспуховата тръба, понеже въздушната струя на витлото не е равномерна, а подобна на вихрушка. Едно от малките изключения в това отношение беше до сега самолета за рекордно летене на височина „W-34“ от 1929 година, при който белите следи бяха видими непосредствено зад отвора на аспуховата тръба. За тогавашните летци рекордьори това явление беше една изненада, която те в началото не можеха да си обяснят. Те требваше да приемат, че се касае до повреда на мотора и първият път, когато забелязаха това явление, прекъснаха летенето. Когато обаче, кацнаха, установиха, че моторът е в пълна изправност.

ОРИГИНАЛ

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.