сряда, август 31, 2022

ИСУС ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЯТА / 1. УСТНИТЕ ТРАДИЦИИ И УСТНИТЕ ИЗМИСЛИЦИ / ИСТИНСКИТЕ СПОМЕНИ ЗА ИСУС

АВТОР: БАРТ ЕРМАН

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

АНОТАЦИЯ. От тази книга ще научите откъде са се появили разказите за живота на Исус от Назарет, влезли в каноничните Евангелия, как са се предавали устно десетилетия наред до момента на писмената им фиксация в свещени текстове и може ли да се доверяваме на спомена за тях като надеждно свидетелство.

Световно известният изследовател на Библията и на ранното християнство Барт Ерман се основава на най-новите изследвания на древните култури, на ранното християнство, на механизмите на паметта, на принципите на работа на мозъка и разказва как и защо спомените за живота и смъртта на Исус са се променяли с времето, преди да се появи и да се разрасне Църквата, изградено върху неговото име.

ДО ТУК:

УВОД / СПОМЕНЪТ И ИСУС

1. УСТНИТЕ ТРАДИЦИИ И УСТНИТЕ ИЗМИСЛИЦИ:

СПОМЕНИ ЗА ИСУС / СПОМЕНИ ЗА СПЪТНИЦИТЕ НА ИСУС / СПОМЕНИ ЗА РАЖДАНЕТО И ДЕТСТВОТО НА ИСУС / СПОМЕНИ ЗА ЖИВОТА И СМЪРТТА НА ИСУС

1. УСТНИТЕ ТРАДИЦИИ И УСТНИТЕ ИЗМИСЛИЦИ / ИСТИНСКИТЕ СПОМЕНИ ЗА ИСУС

В наши дни никой няма да се заеме да твърди сериозно, че тези спомени за Исус и за неговите ученици са исторически достоверни. Описаните събития не са ставали. Но важно ли е това?

Има хора, които се вълнуват само от едно: доколко текстът е достоверен. Но защо да мислим толкова тясно? Защо да се ограничаваме? Нима от всички книги ни интересуват само историческите произведения и исторически достоверните биографии? Нима нашите интереси се свеждат само до реалните събития от миналото? А романите? А разказите? А стиховете? Нима великите писатели, способни да създават сложен сюжет с многопланови (макар и измислени) персонажи не ни говорят нищо? Нима „истинско“ е само това, което се е случило наистина?

Както ще отбележим в глава 8, истината достига до нас чрез различни форми на изкуството. Когато стоим благоговейно пред картина на Джото, Караваджо или Рембранд, ние не започваме (или не трябва да започваме) с въпроса доколко това е исторически достоверно. Или с въпроса така ли са изглеждали Богородица, апостол Павел и Исус. Естетиката не може да се свежда до историческата точност и не зависи от нея. Това са абсолютно различни понятия. Защо да мислим само за достоверността, при условие че не се занимаваме с историческа реконструкция?

По въпроса как са изобразявали, как са си въобразявали, как са осмисляли, как са разбирали и как са си спомняли Исус през първите векове на християнството, като започнем от Новия завет, няма основание да ограничаваме интересите си само с историята. Въпросът за достоверността може да ни вълнува. И някои хора ги вълнува особено. Но той не трябва да бъде единствен. По-горе говорихме какви са били спомените за Исус след неговата смърт. Не трябва да забравяме: за да бъдат спомените важни, ценни и (макар и субективно) истински, не е нужно да са точни. „Изкривените“ (тоест неточните в строг исторически смисъл) спомени не са по-малко реални за тези, които ги имат и ги споделят, от „истинските“ (тоест исторически точните) спомени.

Нещо повече, струва си да си зададем въпроса: достъпни ли са ни „истинските“ (в строгия смисъл на думата) спомени за Исус? Има ли начин да бъдем сигурни? Разбира се, историците се опитват да разберат какво например е ставало по време на земното служене на Исус с неговите ученици. Те могат с по-голяма или по-малка увереност да предположат кои предания са достоверни, а кои – не. Но историята е винаги въпрос на по-голяма или по-малка вероятност. Когато се занимаваме с личност като Исус, вероятностите се установяват с критичен анализ на спомените, фиксирани от късни автори. Така ли е ставало всичко? Или спомените са измислени, съзнателно или несъзнателно, от по-късни разказвачи? Можем да погледнем и под друг ъгъл: да ги изследваме без оглед на въпроса за достоверността.

В тази книга ме интересуват две задачи. Интересува ме какви спомени за Исус имат основание да се смятат за достоверни. Укротявал ли е дракони? Убивал ли е другарите си по игра, когато го ядосвали? Благославял ли е лъвове, които се хранят с хора, за да станат хора? Убит ли е от евреите? Изцелявал ли е болни, гонел ли е бесове, възкресявал ли е мъртви? Дал ли е заповед за екзекуцията му римският наместник Понтий Пилат? Или някои от тези разкази отразяват колебливи, неточни, че и грешни спомени? За да отговорим на тези въпроси, е необходимо да разберем повече как хората помнят на индивидуално (виж главите 3, 4 и 5) и на колективно (виж главите 6 и 7) равнище.

Плюс това, какво можем да кажем за самите спомени? И какво ни говорят те за хората, които ги имали и ги споделяли? Как тези хора помнели Исус? Каква роля играел той в техния живот и за тяхното спасение? Какво представлявали общините им? Как тези спомени са се създавали, оформяли и предавали от автори, представители на своите самобитни направления в ранното християнство? С тези въпроси за християнската колективна памет ще се заемем също (в глава 6).

Но отначало ще поговорим за проучванията, посветени на раннохристиянската памет за Исус. Тези разработки в по-голямата им част правели историците на новозаветния период, които обикновено не се вълнували от това какво са научили за индивидуалните спомени когнитивните психолози и за колективните спомени антрополозите и социолозите. Често историците не знаели изобщо за подобни изследвания. Но ако искаме да погледнем древната памет за Исус в светлината на знанията за паметта – индивидуалната и колективната, - е важно да вникнем в изследванията, посветени на това как християните са помнили Исус през годините, десетилетията и вековете след неговата смърт. На това е посветена следващата глава.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.