сряда, януари 22, 2020

Васил Левски – Сметки, бележки и други – 6

Преди известно време публикувах в блога си и в моята интернет библиотека няколко документа, свързани с Васил Левски, всичките негови писма, които успях да намеря, и протоколите от разпитите на трите следствени комисии, разследващи обира на пощата в прохода Арабаконак (третата комисия – Софийската – разпитва и заловения по-късно Васил Левски).

Сега продължавам с документите, събрани от Димитър Страшимирав във втората част на първия том на книгата му „Васил Левски. Живот, дела, извори“ (1929 г.) - „Сметки, бележки и други от Васил Левски“.

Павел Николов

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ: 1, 2, 3, 4, 5.

№146

Лист за сметка

Отделни пера по пътуването на Левски до Букурещ 1872 г.

2924:15 в Кара[велов] [1]

608: 22 за общи рабо[ти]

От харча

мои разноски - 182: 30 за облекло

от Великден до ян. 1 - 26: за пране

от Великден до ян. 1 - 204: за ядене плаща на Карав.

Плащам на Данаил - 540: за пушката

На изпаднал Патри.[от] - 96: от когото виждах голяма полза

В заем на наши: 10: 32

В заем на Пандур. [ски?] - 3: 20

Откакто минах Дунав за вапор и железница - 31,4

За квартира - 20,23 от като минах Дунав до Букурещ

Откакто минах Дунав до Букур. - 20, за ядене от 10 апр. до 16

От 11 апр. до юни/ли 1 - 364, питие и каруцарски разноски за нужди

------------------------------

5031,10 сума

Мои - 182,30 - разноски за две ризи горни и две долни, два чифта бели гащи, четири чифта чорапи, ботуши

------------------------------

5214,1

Н. Б. II. А., п. 60, № 8108

1. Писано в печатницата на Каравелов, на гърба на един печатарски лист (коректура на шпалата), върху чието лице стои ръкописният текст на Устава на ЦР комитет с окончателни поправки от ръката на Л. Каравелов, върху ръкопис, още неустановен чий може да бъде. Под сметката стои ключ в цифри - шифър от ръката на Левски.

№ 147

Шифър

Азбука с цифри в низходящ ред

99 – а, 98 - б, 97 - в, 96 - г, 95 - д, 94 - е, 93 - ж, 92 - з, 91 - и

90 - к, 89 - л, 88 - м, 87 - н, 86 - о, 85 - п, 84 - р, 83 - с, 82 - т

81 – , 80 - ф, 79 - х, 78 - ц, 77 - ч, 76 - ш, 75 - щ, 74 - ъ, 73 - ь

72 - ѣ, 71 - ю, 70 - я, 69 - = [1]

Н. Б. II. А., п. 60, № 8108

1. Писан на гърба на листа, на който стои ръкописът на Устава (вж. бел. към №146). Азбуката е ключът на цифрения шифър, с който Левски си е служил.

№ 148

Шифър и лозинка [1]

Специално за Влашко

Писмено с цифри от — 3/а [2]

Лозинка

Т[урно] Мъг[уреле]

Т. и А. С.

Отзив

Бог напред.

Трите букви означават: ти и аз сме същите.

Н. Б. II. А., п. 60, № 8092.

Арх. т. I, № 8, стр. 32

1. Ситна записчица.

2. Ключ за цифрена азбука, като се започне от 3 - а, 4 - б, 5 - в, и пр.

№ 149

Разписка за изтеглена сума

Взети пари от касиера на ЦК в Букурещ

Бае Каравелов!

Приемам от бай Ценов гр. вехти 590, или петстотин и деветдесет.

В. Левски

Букурещ, 1872,16 юни

Н. Б. II. А., п. 55, № 7320.

Арх. Д. Ценович

№150

Лист за сметки

Комитетски постъпления.

Чрез В. Йонков

110

105

105

105

105

---

535

Общи

1152

722:35

122:20

77:

126:

105:

189:

369:

48:

93:

105:

297:

551:

1180:

463:

210:

210:

210:

210:

1630:20

-------

8043:30

Частни

105

525

105

105

105

210

270

525

630

210

105

210

100

100

100

100

50

----

54

100

210

210

105

315

105

210

105

105

157:20

400

300

182

91

210

432

525

525

525

525

525

------

9576:20

От разписни билети

6306

Всичко

24456:15 давам билети [1]

1872, от 25 януари до 1 юли

Приемам в билети и направо на мен донесени. [2]

Н. Б. II. А., п. 60, № 8125

1. Горната част на листчето хартия, откъдето идва тази сметка, е скъсана през последните два реда, в които се чете написаното с ръката на Левски: „...Данаил, че аз съм бил шарлатанин.“ Това е във връзка с преписката между Дан. Хр. Попов от Т. Мъгуреле и брат му Анастас от Плевен, който клеветял Левски. Относително цифрите върху листа трябва да се предположи, че Апостолът е проверявал сметките по всички квитанции, които е издавал срещу получени суми.

2. Тази бележка стои на обратната страница на листа.

№151

Сметка през време пребиваването на Левски във Влашко

I.

Общи и лични разноски

540 – пушка, която се пълни отзад, без куршуми.

774 – пушка, която се пълни отзад, с куршуми 100 и раковитей [?]

124 – пушка белгийска с един огън: с байонет.

434 – сабя

540 – два далекогледа

62 – компас

66:28 – цианкалий [1]и писалка

463:22 – за закона бели книги и червени корици, фигурите [2] и книга за билети

256: – за вехтия и новия печат 

44: – на две жени за пренасяне на нещата

96: – за военни правила сръбски

9: – за изтриване пушка, която опитвах и не я купих

33: – книги за окръжни писма и книги за ЦК

1480: – за букви за печатницата, с които ще се печатат само наши работи.

652: – за вестници Сво. [„Свобода“]

18: – копие мастило [3]

175: – мои за ризи, бели гащи, ботуши и вратовръзка

10:5 – мои за изкърпване обувките ми

96: – мои за балтон

60:5 – за вапор

65: – за каруци от скелята до града и от града до скелята

27:4 – за железница

21: – ятак парасъ [4]

96: – на изпаднал родолюбец: който ни е подпомагал парично няколко пъти

10: – на друг народен, изпаднал

20:32 – милостиня външна

36: – за пране мои

––––––––––

6209:16 – сума, извън разноските за ядене

375 – за ядене от 1 апр. до 1 юли извън великденски разноски

84 – за три дни по Великден и в деня на Св. Кирил и Методий и още един за веселие, когато замина лясковският председател.

89 – извън всички разноски, дребни разноски и за почерпване с приятели.

–––––––––

6757:30

96 – за шев на [уни] формата

––––––––-

6853:30 – цялата сума, похарчена във Влашко от л. тур. 62 гр.  

1. Цианкалий (отрова). Както е известно, Левски носел отрова със себе си, запазена в специална муска, с цел да сложи бързо край на живота си в случай, че бъде хванат.

2. Хартия за отпечатване на устава. Последният е с червени корици oт дебела плътна хартия, на задната страна има изображение на бунтовник със сабя, стъпкал полумесец под крака си.

3. Копирно мастило.

4. За легло в хан или хотел.

II [1]

Отбелязани монети в харч и загубата от размяната им

Турски пари, похарчени във Влашко

турски

от л. тур. 104 гр. 11495:30

за 13, Лис. Своб. изваж. 1560

––––––––-

2935

влашки

6853:30

загубата по 1 гр. на лир., измежду които пари имаше и бели мид.[жета] и всяка мид.[жета] губи по двайсет пари

146:20

––––––––––

10082:10

Н. Б. II. А., п. 60, №8113

1. На гърба на листа.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.