неделя, декември 29, 2019

Васил Левски – Сметки, бележки и други – 3

Преди известно време публикувах в блога си и в моята интернет библиотека няколко документа, свързани с Васил Левски, всичките негови писма, които успях да намеря, и протоколите от разпитите на трите следствени комисии, разследващи обира на пощата в прохода Арабаконак (третата комисия – Софийската – разпитва и заловения по-късно Васил Левски).

Сега продължавам с документите, събрани от Димитър Страшимирав във втората част на първия том на книгата му „Васил Левски. Живот, дела, извори“ (1929 г.) - „Сметки, бележки и други от Васил Левски“.

Павел Николов

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ: 1, 2

№ 117

Сметка

Лични разходи

Мои разноски

Обувки кърски с подкови – 31

За дрехи – 234

Фес – 21

Чорапи - 6

Цъклена захар - 2

За салеп, почерпих и други - 2

За баня с още един другар – 2 ½

Игли - 1/2

За ризи – 130

Копчета за ризи – 4

Шекер – 4

За балтона ми кожи – 10

Шекер – кафе – 5

Антерия и фланела – елече – 78

Шуба с подплата и панталони – 190,10

Шекер – скъсано

Гребен – скъсано

Кутия с огл[едало] – скъсано

Ябълки - скъсано

Бръснене – скъсано

Н. Б. II. А., п. 60, № 8123

№118

Бележник за сметки

I.

Вземания-давания в пари

В Ловеч

Предавам на касиера

гр. 2443:20

Взимам от касиера

630: от Л. Т. 6 [1]

728: от напо 8

II.

Наем на тайна къща

За осигуряване

Къща

260

91

60

104

--------------–

515 (гр.)

III.

Лични разноски

разноските ми в Тайните къщи

50

105

8:1/2

5:

14:

-------------–

182:1/2 (гр.)

IV.

Облекло на Д. Общи

Разноски за облекло на Д. Общи

49 шаяк за пан. [2] и шев

6 чорапи

-------------–

55 (гр.)

V.

Обзавеждане на коне

Такъми за конете

54

7 кон. торби

130 седло каспя

10 зенги

10 лък

---------------–

211 (гр.)

VI.

За пощальон

На Тракийската поща 125 (гр.)

VII.

При пътуване

Конски // разноски с мен заедно

И с мен, когато са двама, когато са

Трима // сам не съм бил. - с други

Дребни разноски

1235 (гр.)

VIII.

На път от Орхание

За трима от Сюлюманоглу

Дауд // двамата ги виках //

За разноски 65 (гр.)

IX.

За мисията на Стоян Пандур [3]

На Стоян войвода 42 (гр.)

X.

Свое облекло

Разнос за облик [4] мое

285

21 фес

51 бели ризи и гащи

4 копчета

10 кожухарин

78 антерия и фланела

207 шуба и пант.

12 поправяне на обувките ми

-----------------–

668 (гр.)

XI. За жребец, оръжие и др.

Борч за хатат – 3150

купих – 210 револвер

изгубих - 54

купих шишане - 200

за цици [за пушка] - 4

ключ – 4:25

за книги – 10:

за пликове - 3:

книги - 83

барут - 18:20

мерилки за барут - 15:

---------------–

3677:5 (гр.)

XII.

От Царацово до Карлово.

На Стоян и на Димитър

от Царацово до Карлово

21

105

XIII.

За Ангел Кънчев

За А. К. шаек за пан. [талон]

49

6 чорапи

103 горни и долни ризи

--------------------

158

XIV.

Докарани коне в Орхание

На Сюлюманоглу - Даудовата поща

когато докараха конете

и за конете, с троица

162

XV.

Човек от Тетевен в Орхание

На Васил Тетевенеца

210: в Орхание

XVI.

За разни пощи (пощальони)

На пощата, която отиде за представителите

в Тър. ля

40

за в Тракия 54 на пощата за Предс.

за Поща 52 до Сюлю. - Дауд

за Сюлюм. 17:2 Дауд поща

за каик - 40

----------------

203

XVII.

Стар дълг от 1870 г.

Вехт борч от

1870 г.: 70: за обувки

296: за Д. Общи когато дойде от Влашко

--------------

366

XVIII.

В. Йонков и др.

на В. Йонков

104

105

210 с трима другари

45:20

-------------------

464:20

XIX.

Тескерета и паспорти.

За тескерета

9:20

11:

17:20 паспорт

---------------------

38

XX.

За Дико Пеев

На Д. П. поща

20:20 кога закара коня

120: в Троян

54:

18:

64:

17:20

-------------------

294: [293,40]

XXI.

Сава Младенов

На С. Мла.

31

210 Л.Т.2

21 за харч

---------------

262

XXII.

За двама от Тетевен

На С. М. и В. Йон. [5]

От Л. Т. 105 гр. 624

XXIII.

Д. Общи до София

На Д. Общи

1871,1 дек. 291

1872, 12 ян. 282

21 в Тете.

24 в София

126 кога да върне хата в София

-------------------

744

XXIV.

Вноска от двама агитатори

Дават ми

С. М. и В. Йон.

427

XXV.

Вноска от Ангел Кънчев

Дава ми [6]

А.К.

235

XXVI.

Вноска от поп Кръстьо

Дава ми

касиерът

в Л. [7]

1358

XXVII.

От Частни комитети

Дали са ми

час. комитети направо на мен

6306

XXVIII.

От пощата Д. Пеев

Дава ми

пощата Д. Пеев

3243

Н. Б. II. А., п. 60, № 8111

1. Всичко лири турски.

2. За панталони.

3. Стоян Пандур (вж. писмо № 105)

4. Облекло.

5. Сава Младенов и Васил Йонков.

6. Ангел кънчев му дал (на Левски).

7. В Ловеч.

 

№119

Обща сметка

 

Отделните сметки от по-предния бележник, съединени в общ сбор

 

42 на Стоян Войвода [1]

126 на Стоян Войвода и на Д. Пеев от Царцово до Карлово защото ги изпратих с кираджия

162 на Сюлюманоглу - Даудовата поща, когато докараха конете, донесоха и законите

464:20 на В. Юндов

294 на Д. Пеев - поща

624 на С. М. и В. Йонков

515 за осигуряване на тайни къщи

182:20 разноски в тайните къщи

55 за облекло на Д. Общи

744 на Д. Общи

296 на Д. Общи, когато дойде от Влашко, освен другите, тия съм взел назаем и платихме

70 мое за обувки от 1870 стар борч

668 мое за облекло

158 на Анг. Кън[чев] за шаяк за пан [талони] и чорапи

120 на Васил Тетевенеца

38 за тескерета

262 на С. Млад. [Сава Младенов]

211 такъми за конете

125 на Тракийската поща

65 на Троица от Сюлюманооглу Дауд - виках ги за работа

3150 купих хата

310 револвер

54 изгубих

200 купих шишане

63:5 за барут, цици, ключ, книги и пликове

140 на пощите, когато свикат представители]

40 за каик през Влашко

1235:20 разноски с коня, когато са двама, кога трима, сам не съм бил, с други дребни разноски

-----------------

10 404:35

 

Н. Б. II. А., п. 60, № 8091.

Арх. т. I, № 28, стр. 56

1. Тази сметка се отнася до пролетта на 1872 г.

 

№ 120

Разходи на Д. Общи

 

Записани разноски в Скендер Дервишооглу при отиване и връщане от Етрополе

 

1872, 17 януари

Когато дойде г-н Д. Македонски [1] на 16 ян. и на 17-ти тръгна за Етрополе, разноски има 9: за коня и човешко, и не заплати.

 

Скендер Дервишооглу

и пак когато се върна 4: февруари и пак тръгна тоя ден за Б. на По. и масраф има тогава 2: гроша - за конете и за човеците [2].

 

Н. Б. II. А., п. 60, № 8034

 

1. Димитър Общи.  

2. Целият текст носи почерка ан Левски.

  

№121

Дълг на ЦК

 

Марин Станчев от Лясковец има да взема 371:25 гроша.

 

Марин Станчев ханджия

В Лясковец [1]

 

Да дава ЦБРК

1872, ян. 27 за броените на С. М. и В. Йонков

за Въст. своб. - гр. 118

за коня на ЦБРК - 208

за разноските им - 45:25

------------------------------

371:25

 

Н. Б. II. А„ п. 68, № 9158.

Арх. на Лясковски комитет

 

1. Писано от чужда ръка. Но и самият текст на сметката носи въздебел почерк и е съмнително дали е на Левски, макар по съдържание да не може да принадлежи никому другиму.

 

№122

Сметка на Д. Общи в Орханийско

 

Вноски на отделни частни комитети. С какво се е отчел Д. Общи и какво сам е изхарчил от 12 януари до 12 февруари 1872 г.

 

Дервишооглу Мехмет Кърджала - 93 общи

и пак частни 5 л. т. - гр. 525 час.

и пак частни 8 минца - гр. 432 час.

и пак частни - гр. 210 час.

и други частни - гр. 91 час.

и други частни - гр. 182 час.

-------------------------------

1533

 

Хасан Касан 5 л. т. - гр. 525 час. № 2,

и пак 5 л. т. - гр. 525 час. № 3,

и пак 5 л. т. - гр. 525 час. № 4,

и пак 5 л. т. - гр. 525 час. № 5,

---------------------------------

2100

 

Елес Джутов 7 б. мид. - гр. 147

и пак 5 л. т. - гр. 105

и пак 1 1/2 минц - гр. 80:10

и пак дребосък - гр. 25:30

и други 5. б. мид. - гр. 105

---------------------------

463: общи

 

Иллерически - гр. 551: общи

Исаак Хайн 1 л. т. - гр. 105 общи

Скендер Дервишооглу, разни - гр. 1180 общи

 

От пусулите събрани 5932 гр. - платени

разноски на цялата сума - 436

от 12 януари с 291 гр. до 16 февруари направил Д. Общи - гр. 604:5

Чисти пари ми предава - гр. 5172

А разписки дадох за горните - гр.5932

 

Сметка на Д. Общи

От януари 12 с 282 гр. се изпраща по работа до 12 февруари [1972] негови разноски.

Принася пусули - 5932: гр., платени - 436

А готови пари внася - 5172: гр., неплатени - 168:10

---------------------------------------------------------

604:10

 

Н. Б. II. А., п. 60, № 8037  

 

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.