събота, май 25, 2024

ПИРАМИДАТА НА ХЕОПС, КОГОТО ТАКА И НЕ НАМЕРИЛИ ВЪТРЕ В НЕЯ

ИЗТОЧНИК: ДИЛЕТАНТ

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

Какъв владетел бил Хеопс и с какво е известен освен с пирамидата си.

За единственото запазило се древно чудо на света, пирамидите в Гиза, знае всеки. Мнозина ще си спомнят и това, че най-голямата от тези гробници принадлежала на фараона Хеопс.

Хеопс е гръцка транскрипция на египетското име Хуфу. Именно така, според разшифрованите папируси, египтяните наричали своя владетел. Той принадлежал към Четвъртата династия и живял в средата на 3-то хилядолетие пр. н. е. Почти всичко, което знаем за него, е стигнало до нас единствено в преразкази на древногръцки историци, които са живели няколко хиляди години след фараона. Дори продължителността на управлението му не е точно установена. Цифрите варират от 27 до 63 години.

Подобно на всички владетели на Древния Египет, Хуфу искал да си осигури достоен задгробен живот. Затова наредил да изградят върху платото Гиза огромен погребален комплекс – за себе си и за всичките членове на своето семейство. Пирамидата и другите необходими за задгробния живот съоръжения се създавали с всичките сили на страната. Доставянето на камъни, непосредственият строеж, устройството на вътрешните стаи и подготовката на всичко, което било необходимо за достойно погребение, изисквали колосални ресурси. Според сведения от папирусите проектът погълнал 20 години.

Марка от серията „Чудесата на света“

Според записите на Херодот, след като Хеопс починал, страната била толкова уморена от великия строеж, че в резултат от това отслабналата династия била свалена. Някои учени смятат, че това са просто клевети на фараоните от Петата династия за очерняне на своите предшественици – след Хеопс управлявали още няколко негови потомци.

Интересно е, че тялото на Хуфу не било намерено в пирамидата. Надписите по стените на гробницата гласят, че там наистина се намира погребалната зала за владетеля на Египет. В центъра на стаята има саркофаг, издялан от огромен къс гранит, но в него няма мумия. Не е известно дали гробницата е била осквернена от египтяните по време на някое от древните смутни времена, от арабите, които търсели съкровища, или от някакви крадци от време, по-близо до нашето. Да се разбере това, най-вероятно е вече невъзможно.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.