петък, януари 15, 2021

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СЪВРЕМЕННИЦИ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ / Т. КОВАЧОВ ДО П. ХИТОВ

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Публикуваното досега може да видите тук: Библиотека на Павел Николов – Васил Левски.

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

След горепосочените публикации продължавам с публикуването на писма на съвременници на Левски, които по някакъв начин – по-малко или повече - засягат живота и дейността на Апостола.

Писмата са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров „Васил Левски. Живот, дела, извори – II том“, София, 1929 г.

В началото давам номерацията на всеки съответен документ, както е дадена от Страшимиров в книгата му; бележките под черта са също негови.

(Павел Николов)

№ 371

Т. Ковачов до П. Хитов

Т. Мъгуреле, 7 декември 1868 г.

Почитаеми мой господин П. X.

Откакто се намирам без ваше честно, ида да ви получа в драгоценното здраве.

Преди една седмица ви бя(х) писал, не зная дали сте ми приели писмото; което ви явих за запис(а), че Д. не го е приел.

И Иванчо ми казва, че ви бил писал, на което сте се споразумели да ви изпрати парите право до вас.

Ако се е изгубил записа, то вие ми пишете подробно от кой месец и кой ден и кога му е срокът, че ми заповядайте да приема парите, за да му давам довада [1]. Също и в писмото ми, молете го [Ива(на)], за да ми брои парите, че тогава остава на моя дибачия [2], за да ги взема и ви ги изпратя...

С това засега ви известявам, че В. Дякона [3] дойде вчера и иска да го улесним, за да иде в Цариград и оттам 一 в дома си... И като науча търговията му (интереса), ще ви явя с 2-ро [писмо] по-под­робно.

Джубето още не съм го приел, също и от Каракал с господин И. не съм се разговорил.

Като ви целуна и поздравя братски, оставам с надежда за отговора ви. Колкото за песните на ноти, толкова и за нови интереси.

Тука приеха телеграф, че Гърция реши разбой с Турция.

Приятелят ви Т. Ковачов [4]

Н.Б.II.А., п. 67. № 9078

Арх. т. I, № 6, стр. 324

БЕЛЕЖКИ

1. Сметка (сърбизъм).

2. Оставам аз длъжник (романизъм).

3. Левски.

4. Биографическа бележка на П. X.: Тодор Ковачев е родом от Свищов. Най-много писма ще се намерят от него и под името Ходже ефенди и най-сетне Т. Ковачев подир Освобождението на България стана най-сетне чиновник и в София се уби сам с револвер. (Сравни писмото на Т. Ковачев до П. Хитов от 20.VIII.1868 г. Н. Б. II. А. п. 67. № 9073. Арх. т. I, №1,стр. 319.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.