четвъртък, януари 05, 2023

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СЪВРЕМЕННИЦИ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ / ДАНАИЛ ХР. ПОПОВ ДО ЦЕНТРАЛНИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕН КОМИТЕТ В БУКУРЕЩ

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Публикуваното досега може да видите тук: Библиотека на Павел Николов – Васил Левски.

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

След горепосочените публикации продължавам с публикуването на писма на съвременници на Левски, които по някакъв начин – по-малко или повече - засягат живота и дейността на Апостола.

Писмата са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров „Васил Левски. Живот, дела, извори – II том“, София, 1929 г.

В началото давам номерацията на всеки съответен документ, както е дадена от Страшимиров в книгата му; бележките под черта са също негови.

(Павел Николов)

№ 501

Данаил Хр. Попов до Централния революционен комитет в Букурещ

Господа!

Всичко е свършено. Сестра ми, която беше отишла в Плевен още на 7-10/врия, вчера си дойде. Ето какво ни разказва: Нашите прокопсани народни дейци, до 60 души, проводени са вече в Цариград още миналия вторник и там ще им се решава кой защо е вреден. Бедният В. Левски наистина е уловен - не в Ловеч, както ви писах, но в село Къкрина, близо до Ловеч, който стоял там у свой човек, но пък друг българин проклет го узнал и продал, той убил от турците, но и него пак българин го ударил зад ухото с куршум и така го уловили, и когато го прекарали през Плевен, с множество турци заграден, той като се приближил до нашата порта там, повдигнал пердето на каруцата и поздравил нашите, които стояли на портата, с него имало още двама души - вижда ми се, че е бил газдата му - закарали го до София и пак го върнали в Русе, а оттам за Цариград с него дошли в Плевен всичките паши и комисарите цариградски. Д. Общи е обесен миналия вторник в София - нашите всички глупци имали добър случаи да се избавят, но те според глупостите си не приели и така сега желая им и аз същите вечни вериги. А става ето защо: турското правителство, както се виждаше още отначало, не искало да се разчува навън, че тези работи са комитетски, и така комисарите, проводени до София, като стигнали там, тайно проводили до изловените хабер да държат крайно отказване, да не изказват нищо, каквото и да знаят, защото ако се държат така, ще бъдат освободени. Но като хора с празни глави, които не знаят как да принесат полза на отечеството си, ами вместо полза - стократна вреда, отказали са да приемат това тяхно окуражаване, ами са решили да издават всичко кое как е последвало, от игла до конец. А че откакто тия сами за себе си не им родили главите да се възползват от този добър случаи и да се избавят, та после пак да могат да действат за Народното добро, но още глупостта им дотам ги тласнала, че издали, че всичко им е внасяно от Букурещ през мен и така са следвали да работят. Помислете си до каква степен е тази тяхна глупост, че не са били в състояние да увардят себе си, ами повреждат и на останалите, които мъчно ще могат вече да работят. Това сам брат ми е доказал, защото когато гражданите от Плевен проводили арзухола с доволно [много] подписи, за да молят за него, то правителството така казало: всичко вече е напразно, когато те сами всичко издават и нищо не искат да крият - тези глупаци са се споразумели помежду си да не крият, ами доказват, че наистина са работили за въстание и пр. Покрай тези техни простотии, за които явно казвам вече, че не ги съжалявам за нищо, ами отиде и най-добрият ни българин В. Левски, комуто желая от цяло сърце дано той може някак да се отърве. Ето какво е казал сам плевенският каймакамин у дома, като ходил, за да преговаря старата ми майка и съпругата ми братова: никой не е крив, той сам е крив, защото както му се е казало да държи, да не казва нищо, ако иска да го пуснат, но той освен че не искал да запази себе си, но още турил в по-голямо подозрение и малкия си брат, т.е. мене, като казал, че всичко през мене му е изпращано. Ето докъде била безмерна тази глупост, затова стократно повече съжалявам Левски, не него. За х. Иванча в този случай вече доказва се, че е показал добросклонност към нашенците, повече се знае, че от негова страна е било това окуражаване, което им е предложено, за да държат да не се издават, но когато те сами не заслужавали такава подпорка, то нямало вече какво да им прави човекът. И така пак ще кажа, че каквото зло и да им се наложи занапред от правителството, хак им е, да го теглят. Засега толкова имам, а това вече завърши всичко. Да видим какво подейства пак за нас турското правителство, дали не ще ни поиска оттук? Вчера беше тук един от Никопол, който е турско мекере, цинцарин, който казал пред един мой приятел, че от Влашко ще се искат до 36 души, които са доказани, че и те са съучастници в срещните работи. А ще видим - Бог да ни закриля. Здравейте.

Драгомиреску

26 януари 1873 г.

Какво стана с Карамустафа - моля, явете ми.

Н.Б.II.А., п. 102. № 64

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.