неделя, януари 01, 2023

ЧЕРНИЯТ ИСУС

ИЗТОЧНИК: DISGUSTING MEN

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

Ако се държиш лошо и се глезиш, ще те отвлече Черният Исус. Той ще долети с черен вертолет и ще те вземе в планинската си крепост Матепи, ще те изнасили, ще ти пререже гърлото с нож и ще те изяде за слава на Госпо-да. И даже осемдесет души с мачете и пушки няма да могат да те спасят. Амин.

Реалният живот често създава такива образи, каквито изобщо не могат да бъдат измислени. Исто-рията на Черния Исус от Нова Гвинея е ярък пример за това. Животът му е готов сюжет за нова част на „Far Cry“: жесток безу-мец, създал своя малка империя там, където няма цивилизация, крепост на култисти в планината и лична гвардия от убийци с промити мозъци.

Черният Исус бил луд човек, който се провъзгласил за пророк и събрал армия последователи от 6 000 души. И знаете ли кое е най-безумното нещо? Това, че става въпрос не за някакъв злодей от миналото: случило се е през XXI век, в Папуа – Нова Гвинея и завършило съвсем неотдавна, през 2013 година.

ОТКЪДЕ СЕ ПОЯВИЛ ЧЕРНИЯТ ИСУС

Истинското му име е Стивън Тари. Роден е през 1971 година на остров Манус, малко парче земя на североизток от Папуа. Мястото не е забележимо почти с нищо, освен с това, че там и до днес се случват ексцеси с канибали. Например през 2013 година в една от местните столови сервирали ориз с месен сос, в който открили човешки зъби. Манус е пункт за прехвърляне, където често се оказват бежанци на път за Австралия, но живи до континента оттам достигат съвсем не всички. На това място му трябва повече духовност, нещо повече от Исус – така решил младият Тари и заминал за материка да усвоява Божието слово.

Стивън постъпил в духовната академия в Маданг. Той искал да учи за лютерански свещеник и дори имал някакви успехи. Но духовното му обучение тръгнало по друг път.

Веднъж му дошло просветление, че не е просто бъдещ свещеник, но че е самият Исус в плът. Накрая облякъл бели одежди и заминал да проповядва в мрачните планини на Маданг.

Както и да е, но сигурно е срещал откъса от „Второзаконието“: „Тогава, при обсадата и скръбта, с които врагът ти ще те притесни, ти ще ядеш плода на утробата си, плътта на синовете си и на дъщерите си, които Яхве, твоят Бог, ти е дал“. Сигурно е знаел и за Исаак, принасящ в жертва на Господ своя син. Всичко това се запечатало по не добър начин в съзнанието на егоманиака и психопата, израснал в среда, в която старците още помнели за ритуалния канибализъм.

Регионът на Маданг в североизточна Папуа, където отишъл да проповядва Черният Исус, не е добро място. Там и до ден днешен могат да се срещнат канибали, а хората изповядват безумна смес от християнство и стари вярва-ния. През 2012 година в Маданг задържали двадесет и девет култисти людоеди, които се хранели с човешки мозъци и праве-ли ритуална супа от отрязани пениси. Те вярвали, че употребата на човешко месо им осигурява мъдростта на предците. По данни на полицията в култа би могло да са участвали до хиляда местни жители.

Но Стивън Тари, който станал проповядващ отшелник, не бил изяден. Хората се вслушали в него и започнали да го наричат „Черния Исус“. Към неговата обител се отправили стотици поклонници. Това било в началото на XXI век.

ИМПЕРИЯТА НА ЧЕРНИЯ ИСУС

Скоро Стивън Тари си спечелил много почитатели и последователи. Появили се даже нещо като апостоли – войници, въоръжени с копия, мачете и пушки: те били неговата гвардия, основа на малката му империя. На върха на популярността му култът към Черния Исус имал 6000 вярващи. Оформила се миниатюрна теократична империя – в плани-ните, в които няма мобилна връзка, където никой няма да търси стотици изчезнали, където местните жители са готови да по-вярват в каквото и да било, ако то звучи приказно, вълшебно и е изречено от харизматичния човек с бели одежди.

Стивън Тари, както се полага на побъркан злодей, даже имал своя крепост в планината. После-дователите на Черния Исус завзели планинското село Матепи и го превърнали в своя цитадела“..

В Матепи Черният Исус си създал харем от няколко десетки момичета – всичките девственици, ос-новно на 14-15 години, макар че някои нямали и десет. Наложниците на пророка се наричали „девици цветя“ и според думите на очевидци робините трябвало да ходят в откровено облекло, радващо погледа на Тари. Поне в такъв вид ги спасили силите на полицията. Но тези сили дошли много по-късно.

Момичета за Черния Исус му доставяли култистите: те дарявали дъщерите си и смятали за чест, ако той решавал да ги вземе в харема си.

Дарявали ги даже тогава, когато станало известно, че светецът убива някои от тях и ги изяжда. Мно-зина не били отблъснати от това, а съвсем напротив: случващото се било още по-голям източник на гордост и святост за се-мейството.

Харемът се ръководел от Бармархал Херман – „Кралицата на девиците цветя“, втория човек в култа след Стивън Тари. Тази жена не просто наглеждала наложниците: веднъж тя дала на пророка своята дъщеря и даже му помог-нала да я принесе в жертва. На първи октомври 2006 година довела 14-годишната Рита в шатрата на Черния Исус – той я изна-силил, убил я с ножа си, като ѝ нанесъл една дузина удари, а след това изпил кръвта ѝ и изял месото ѝ, угощавайки с него и Бармархал.


Запазили са се свидетелства за типичното поведение на Черния Исус. Те са оставени от пастор Ки-тър Уорети, бивш учител на Стивън Тари от духовната академия, който се опитвал неуспешно да получи аудиенция при проро-ка.

Стивън е направил платформа на върха на най-високата планина и говореше на огромна тълпа, където имаше най-малко 6 000 души. Косите му бяха дълги, а лицето му беше изрисувано с цветни шарки. Беше облечен в дълъг бял саван, като този, който Исус носи на всички картини, а краката му бяха боси. На земята пред него лежаха две кръсто-сани копия и две мачете, а встрани от него стояха двадесет и пет негови „девици цветя“, всичките голи, ако не се смятат мал-ките им набедрени превръзки…

Стоейки на вятъра, който развяваше мантията му, той викаше, че хората трябва да изгорят своите Библии, защото се пълни с неправди. Той нареди на събралите се да го следват, защото само така ще получат щедри дарове от Бога.

Докато пророкът се развличал със своите наложници, хранел се с човешко месо и проповядвал пред ридаещите от щастие поклонници, неговите гвардейци вършели набези срещу съседните села.

Те убивали, похищавали нови наложници и храна. Цялата околност стенела под гнета на внезапно появилия се деспот. Селата, които се съпротивлявали, се подлагали на терор. Черният Исус наредил да се унищожат всички лютерански църкви наоколо. Той се смятал за единствен господар по тези места.

КАК ЗАВЪРШИЛ ЖИВОТЪТ НА ЧЕРНИЯ ИСУС

През 2005 година Стивън Тари бил задържан от полицията. Поводът бил незначителен – незаконни проповеди, но полицията знаела каква личност е и била радостна да използват поне някакъв предлог.

Но Черният Исус успял да избяга: историята на бягството му била фантастична, за да не кажем - демонична.

Помогнал му да избяга някой си Логан Сапус – лютерански свещеник, който бил прикрепен към не-го от местните църковни йерарси. Логан трябвало да води душеспасителни разговори с лъжепророка и да го вкара в пътя на истината, убеждавайки го да се върне в лоното на църквата и да разпусне своя култ. Станало обратното: Логан Сапус се зара-зил с идеите на канибала, повярвал, че той е въплъщение на Исус и скоро станал негов ревностен последовател. И помогнал на Тари да избяга. Можем да си представим каква потресаваща харизма е имал този злодей.

През 2007 година Тари бил заловен отново. Полицията бездействала и местните жители реши-ли да действат самостоятелно.

Те се въоръжили с копия и ножове и превзели крепостта Матепи с щурм, когато Тари и неговите хора били потънали в следобеден сън. По време на сражението Тари се съпротивлявал сериозно и даже ранил няколко души със своето мачете. Докато продължавала битката, един от щурмуващите с риск за живота си се качил на върха на едно високо дърво, уловил безжичната връзка и успял да извика полицията. Пристигналият отряд откарал със себе си пророка, петдесет негови гвардейци и около тридесет наложници. Но с това историята на Черния Исус не завършила.

На Стивън Тари повдигнали обвинение по тридесет параграфа, сред които обвинения в канибали-зъм и убийства. Но успели да докажат вината му само за четири изнасилвания. Явно само четири от бившите му робини се съгласили да дадат показания срещу него. Дори това обаче стигало, за да бъде поставен психопатът зад решетките за дваде-сет години.

През 2019 година Тари избягал отново и прекарал на свобода няколко месеца.

Успели да го открият (вероятно Черният Исус имал и свой Черен Юда) и отново да го затворят. Но през март 2013 година той избягал пак и пак благодарение на невероятната си харизма. Стивън Тари организирал бунт в зат-вора и се измъкнал заедно с четиридесет и осем други затворници.

На 31 август същата година Черният Исус намерил своята смърт. Местните жители, като разбрали, че техният някогашен деспот се е върнал, събрали отряд от осемдесет души – този път с никакви обаждания до полицията или опити да бъде заловен жив. Това било чисто линчуване. Последната капка, препълнила чашата, била тази, че Тари се заловил отново за старото – изнасилил и убил ритуално петнадесетгодишната Роуз Вагум. Макар че, както и при повечето му жертви, при него я довели нейните роднини.

Още един повод за нападението станало заявлението на Черния Исус, че възнамерява скоро да се върне на небесата. По-точно, той твърдял, че има вертолет, който ще го отнесе в Обетованата земя, направо в Израел. Местни-те жители решили да му отмъстят, преди да замине за рая, избягвайки възмездието.

Какво е това безумие с вертолета и полета до Израел от Нова Гвинея? Откъде изобщо е имал вер-толет, а и как е планирал да прелети тринадесет хиляди километра? Тук трябва да сме наясно, че култът към Черния Исус в много отношения не бил просто чудновата смесица от християнство и папуаски вярвания. В него имало голяма смесица от култовете карго, примитивни идеи, свързани с обожествяване на техниката на белите, особено самолетите и корабите. Вяр-ващите в карго са убедени, че летящите и плаващите съоръжения на белите са в действителност вълшебни посланици от све-та на духовете, а белите просто са ги превзели за своите егоистични нужди.

Така че вертолетът на Черния Исус би могъл да е метафизически. Той би могъл да е колиба в гората, на която са придали формата на вертолет (което се среща често при култовете карго), или просто алегория за преминаване в страната на предците. Най-вероятно Стивън Тари е искал да избяга, но е представил нещата така за своето паство, все едно е отлетял при самия Господ. Да отиде в отвъдния свят той наистина успял, но не така, както бил планирал.

ТАРИ БИЛ ПРЕСЛЕДВАН КАТО ДИВО ЖИВОТНО

Като изчакали, когато Тари и неговите приближени започнали ритуала на сутрешното измиване, на-падателите го подгонили в джунглата. Там го чакали в засада два отряда. Повалили Черния Исус на земята, вързали го и го завлекли на скрито място, където го накълцали с ножовете си, кастрирали го и го изкормили. След това го заровили в един овраг, не надълбоко – засипали го само с пръст. Намерилите тялото му съдебни медицински експерти видели обезобразен труп, в който да опознаят Стивън Тари им помогнала само генетичната експертиза.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.