четвъртък, август 26, 2021

СЛАВЯНИ, ПАТРИОТИ И ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР

Преди няколко дена попаднах на интересна публикация във Фейсбук, защото във Фейсбук човек може да попадне на изключително интересни публикации от гледна точка на обърканите понятия, тоталното невежество и фабрикациите.

В тази публикация един велик интернет патриот (а всички интернет патриоти са велики!) снимал четири страници от академичния речник на старобългарския език и вика: Ето, в старобългарски език няма дума “славянин”! Това, че българите сме славяни, е руска пропаганда!

Захапал е нашият патриот една любима теза на интернет патриотите и даже доказателство намерил.

Само че доказателството му е кухо.

Защото въпросните снимани страници от речника съдържат всички думи с корен “слав-”, докато думата “славянин” (и производните ѝ) на старобългарски език има корен “слов-”.

За пример ще ни послужи безспорното старобългарско произведение “За буквите” на Черноризец Храбър от IX век.

Ето още първото изречение:

“Прѣжде оубо словѣне не имѣахѫ кънигъ нъ чрьтами и рѣзами чьтѣахѫ и гатаахѫ, погани сѫште”. (“Преди прочее славяните нямаха книги, а с черти и резки четяха и гадаеха, бидейки езичници”).

Още един цитат:

“Дроузии же глаголѭтъ: чесомоу же сѫтъ словѣньскꙑ кънигꙑни того бо ѥстъ богъ сътворилъ, ни то анъгели, ни сѫтъ иждеконьнꙑ, ꙗко жидовьскꙑ и римьскꙑ и ѥлиньскꙑ...” (“А други казват: За какво са славянските книги, щом като нито бог ги е сътворил, нито ангелите, нито са изначални като еврейските и римските, и елинските...”)

Трети цитат, който ще отрови жестоко душите на интернет патриотите:

“Се же сѫтъ писмена словѣнскаꙗ сице бо подобаѥтъ пьсати и глаголати: А, Б, В, Г и прочаꙗ”. (“Тези са славянските букви и така трябва да бъдат писани и изговаряни: А, Б, В, Г и прочее”).

Едно изречение, което прави на пух и прах теорията, че идеята за българите като славяни е руска пропаганда.

По това време, когато Черноризец Храбър пише горните думи и нарича българската азбука славянска, руснаци няма, а тези, които след няколко века ще се нарекат руснаци, едва-що са втасали варягите да им направят държава.

Каква руска пропаганда, какви пет стотинки!..

Просто Черноризец Храбър, старобългарски писател от IX век, не прави никаква разлика между българи и славяни, което можем да проследим в цялото му съчинение, и тъй като “За буквите” не е апокриф, а официално произведение (при това много популярно - над сто преписа!), такава разлика не са правили явно нито властите, нито читателите.

Еrgo, българите по време на Черноризец Храбър не са имали никакви проблеми да бъдат наричани славяни, което говори, че са имали и самосъзнанието да са такива.

Всичко друго е от Лукаваго.

И от Павел Серафимов - Спароток.

Което е едно и също...

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.