петък, август 20, 2021

НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ / 1975 г. / ХИМИЯ / ДЖОН КОРНФОРТ

Джон Корнфорт (John Cornforth)

7 септември 1917 г. – 8 декември 2013 г.

Нобелова награда за химия (заедно с Владимир Прелог)

(За работата му върху стереохимията на ензимните каталитични реакции.)

Австралийският химик органик Джон Уоркъп Корнфорт е роден в Сидни, в семейството на англичанина Дж. У. Корнфорт и австралийката Хилда (Ейпър) Корнфорт, чиито родители са по произход германци. В детството си Корнфорт живее в Сидни и в селска местност на щата Нов Южен Уелс. Когато е на десет години, се проявяват първите признаци на загуба на слух в резултат от отосклероза - заболяване, свързано с разрастване на костната тъкан в средната и вътрешната част на ухото, и след десет години Корнфорт загубва изцяло слуха си. Сериозен интерес към химията се появяват у бъдещия учен, още докато учи в средно училище в Сидни. И “виновен” за това е един от неговите учители.

През 1933 г. Корнфорт постъпва в университета в Сидни и след четири години го завършва с отличие, като получава университетски медал. След дипломната работа по химия той и Рита Х. Харадънс, студентка по органична химия в университета в Сидни, печелят стипендия, която им позволява да продължат образованието си в Оксфордския университет. През 1939 г., когато двамата заминават да учат в Англия, започва Втората световна война. В Лондон, в лабораторията на Робърт Робинсън, те проучват синтеза на стероидите, чиито органични молекули съдържат плоска четиричленна циклична структура с различни странични вериги. Сред срещащите се в природата стероиди на млекопитаещите са: холестеролът, мъжките и женските полови хормони (андрогените и естрогените), адренокортикостероидите (като кортизона) и жлъчните киселини. През 1941 г. Корнфорт и Рита Харадънс се женят, а през същата година и на двамата е присъдена от Оксфордския университет докторска степен по химия.

През годините на войната Корнфорт продължава да проучва стероидния синтез и химичния строеж на пеницилина, открит от Александър Флеминг. Пеницилинът е извънредно ефективен при лечение на инфектирани рани и пневмония. Резултатите от изследванията на Корнфорт по въпроса са отразени в излезлия през 1949 г. отчет “Химия на пеницилина”, засягащ работата на учени от различни страни по света върху синтезирането на антибиотика. Съпрузите Корнфорт работят в лабораторията на Съвета за медицински изследвания от 1946 до 1962 г.

Холестеролът, срещащ се в природата стероид, е компонент на биологичните мембрани и основа на стероидните хормони в жлъчните киселини. Молекулата на холестерола съдържа 27 атома въглерод, 19 от които образуват тетрациклична пръстенова система, а 8 - странична въглеродна верига. През 40-те години Конрад Блох доказва, че синтезът на холестерол в биологичните системи започва с молекула ацетилкофермент А (биологично активирана форма на оцетната киселина), откъдето идват всичките въглеродни атоми на холестерола (в синтеза на холестерола участват само 2 атома ацетилкофермент А). Три молекули ацетилкофермент А се съединяват и образуват молекула ХМГ-КоА редуктаза, в чиято основа лежи фрагмент от 6 атома въглерод, който се възстановява до мевалонова киселина, притежаваща молекула от шест въглеродни атома. Мавалоновата киселина се превръща след това в петвъглероден изопентенилпирофосфат, който, преминавайки през серия кондензационни стадии, образува сквален. Този тридесетчленен въглеводород преминава в ланостерин и със загуба в крайна сметка на три въглеродни групи образува холестерол. Като използват метода на белязаните атоми, Корнфорт и неговият колега Джордж Попжак посочват структурното положение на всяка молекула на оцетната киселина в холестерола и освен това идентифицират 24 междинни стадия между мевалоновата киселина и сквалена. А Рита Корнфорт синтезира белязани предшественици на мевалоновата киселина.

През 1962 г. Корнфорт и Попжак са назначени за директори на лабораторията по ферментология на компанията “Шел рисърч лимитейд” в Ситингбърн (графство Кент), близо до Лондон. От 1965 до 1971 г. Корнфорт работи едновременно и като адюнкт-професор в училището за молекулярни науки към университета “Уоруик”.

Корнфорт и Попжак съсредоточават вниманието си върху стереохимията (тримерния атомен модел) на молекулярното взаимодействие между ферментите и техните субстрати при синтеза на сквален от мевалоновата киселина. Те маркират систематично всеки от шестте метиленови водорода в мевалоновата киселина с деутерий или тритий (изотопи на водорода). Съчетавайки използването на радиоизотопите, ферментологията, методите за синтезиране, метода на химичната деструкция и чувствителното измерване на физичните параметри, Корнфорт и Попжак доказват в края на краищата, че всичките взаимодействия фермент-субстрат между мевалоновата киселина и сквалена са стереоспецифични, иначе казано - в резултат от тяхното взаимодействие се образува определен стереоизомер. Освен това те откриват, че взаимодействията фермент-субстрат (промеждутъчни в биосинтеза на терпеноидните съединения) също са стереоспецифични. Терпеноидите са производни на терпените - вещества, които лежат в основата на смолите и маслата. Терпеноидите, подобно на сквалена, се образуват от мевалоновата киселина.

Корнфорт и Попжак идентифицират и водородния атом на кофермента NADN (възстановен никотинамидадениндинуклеотид), който се пренася от молекулярния кислород към биологичните окислително-възстановителни реакции. Двадесетгодишното сътрудничество на Корнфорт с Попжак завършва през 1968 година, когато Попжак приема поканата да работи в Калифорнийския университет в Лос Анджелис.

Стереохимичният феномен на молекулярната симетрия и асиметрия може да бъде илюстриран със следните примери. Валентността (способността за химично свързване) на въглеродния атом е равна на 4 (може да се свързва с 4 други атоми или молекули). Ако въглеродният атом се свърже с 4 нормални атома водород (Н), образувалата се молекула метан (СН4 или СНННН) има геометричната структура на симетричен тетраедър, в който централният атом въглерод е заобиколен от 4 атома водород, при което всеки от тях е разположен в един от ъглите на тетраедъра. Ако деутерият, или тежкият водород (D), замени една от водородните позиции в метана, СНННН се превръща в CDNNN. Смята се, че деутерираният метан е изкуствено асиметричен около въглеродния атом. Водородните позиции на метана могат да бъдат заменени и от по-големи молекулярни групи. Правилото за симетрия и асиметрия запазва силата си и при по-големи органични молекули.

Според думите на Корнфорт целта на неговата работа се състои в това “да разкрие скритата асиметрия, хиралността и стереоспецифичността при жизнените процеси чрез изследване на тази асиметрия, която е достъпна за проучване”. Хиралността е стереохимично свойство, означаващо несъвместимост на обекта с огледалното си изображение. От 1967 г. Корнфорт в сътрудничество с немския химик Херман Егерер работи над проблем, свързан с хиралната метилова група - метилова група с нормални, деутерирани и тритирани водородни атоми. Те осъществяват технически сложен синтез и ферментен анализ на съединенията, съдържащи хирална метилова група. След това Корнфорт и неговите колеги използват хирална метил белязана оцетна киселина за по-нататъшно проучване на стереохимията на реакциите фермент-субстрат. Те установяват не само какъв именно водороден атом се пренася при кондензацията на молекулите на изопентенил пирофосфата (промеждутъчен стадий при биологичния синтез на холестерола), но и произхода на всичките 50 атома в сквалена. Освен това учените доказват, че стереоспецифичността има решаващо значение за активността на фермента, че тя може да бъде неявна и се открива само при стереохимичен анализ, и накрая, че стереоспецифичността на реакциите фермент-субстрат не зависи от структурната връзка на субстрата с продукта.

Като излиза в оставка през 1975 г., Корнфорт е назначен за професор в Съсекския университет. Този пост ученият заема седем години. Съпрузите Корнфорт работят заедно дълги години в лабораторията по химична ферментология. Те имат син и две дъщери. Корнфорт обича да си почива, като играе тенис и шах или като работи в градината.

Корнфорт е удостоен с много награди. Сред тях са медалът Кордей-Морган (1953 г.) и медалът Флинтъф (1966 г.) на Британското химично дружество, медалът Сиба на Британското биохимично дружество (1966 г.), медалът Дейви (1968 г.), Кралският медал (1976 г.) и медалът Копли (1982 г.) на Лондонското кралско дружество. Ученият има присъдени почетни степени от Оксфордския университет, от университетите в Дъблин, Ливърпул, Уорик, Абърдийн и Сидни.

Превод от руски: Павел Б. Николов


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.