събота, май 14, 2022

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СЪВРЕМЕННИЦИ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ / ЧАСТ ОТ ПРИГОТВЕНИЯ ЗА ПЕЧАТ РЪКОПИС НА РЕВОЛЮЦИОННИЯ УСТАВ

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Публикуваното досега може да видите тук: Библиотека на Павел Николов – Васил Левски.

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

След горепосочените публикации продължавам с публикуването на писма на съвременници на Левски, които по някакъв начин – по-малко или повече - засягат живота и дейността на Апостола.

Писмата са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров „Васил Левски. Живот, дела, извори – II том“, София, 1929 г.

В началото давам номерацията на всеки съответен документ, както е дадена от Страшимиров в книгата му; бележките под черта са също негови.

(Павел Николов)

№ 464

Част от приготвения за печат ръкопис на Революционния устав

4.

[1] ...бъде може да представлява целият Централен комитет, (ако само има в ръцете си) [2] пълномощно писмо (за каквито работи и да е) от него.

3) За изпълнение на предначертаната си цел Централният комитет съставлява и частни революционни български комитети, които (щат да) се устройват и управляват (така) също, както и Централният.

4) За наказание на престъпленията и за наглеждане на работите (на) частните комитети, Централният комитет (има) и една тайна полиция от избрани юнаци, решителни, верни и постоянни (люде).

Н.Б.II.А., п. 60, № 8108

БЕЛЕЖКИ

1. Целият този откъс е писан върху тясна печатарска изрезка от хартия с непознат почерк, но с поправки от Л. Каравелов. Личи си, че при разискванията, които са станали в Общото събрание, като се е разглеждал основният текст на проектоустава с предварителните бележки върху него от разни комитети, проектът е изцяло преписан в духа на взетите решения и сложен в окончателна форма за печат. И върху този готов за печатане текст, от който е горния откъс, Л. Каравелов все още е прибавил свои стилистични поправки. Документът има важност във връзка със стария спор кому принадлежи първообразът на проектоустава и на кого - окончателният текст, по който е отпечатан уставът на РК. (Вж. факсимилето в том I.)

2. Поставения в скоби текст означава поправките и допълненията, носещи почерка на Л. Каравелов;

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.