вторник, март 19, 2019

Защо да гласувам за Европейски парламент?

ИЗТОЧНИК: ПРАВАТА МИ.БГ

АВТОР: Пламена Грозева - учи европеистика в СУ "Св. Климент Охридски".

Откакто България е член на Европейския съюз имам право да гласувам на изборите за Европейски парламент. Необходимо ли е обаче да участвам в този вот? Как се осъществява той? Важни ли са функциите на Европейския парламент и евродепутатите и по какъв начин те влияят на мен и моя живот?

На първо място – какво представлява Европейският парламент?

Европейският парламент (ЕП) е една от трите най-важни институции на ЕС. Той е и единственият европейски орган, чиито членове (евродепутатите) се избират пряко от хората. На всеки 5 години гражданите на държавите членки на ЕС участват в избори, чрез които те избират всичките 751 депутати в ЕП.

Как се осъществява гласуването?

Изборите за ЕП се провеждат във всяка една държава членка. При тях се следва както националното законодателство, така и няколко норми, поставени от ЕС. Най-важното общо правило предвижда използването на пропорционалната избирателна система. Например въпреки че Великобритания използва мажоритарната система при парламентарните си избори, тя е задължена да приложи пропорционалната при изборите за ЕП. (Информация относно разликата между двете избирателни системи мога да открия тук.)

Въпреки това обаче много други важни въпроси, свързани с условията и начина на провеждане на изборите, се определят от националните закони. Така например в Австрия както на националните, така и на европейските избори гласуват всички граждани над 16 години. Във всички други държави от ЕС (включително и България в гласуването могат да участват единствено граждани над 18-годишна възраст.

Важно! Мога да гласувам за избор на ЕП освен в България и в друга държава членка на ЕС. За целта обаче е нужно да съм регистрирам в съответната страна. Например ако живея в Германия, макар да съм български гражданин, ще мога да гласувам там и моят глас ще бъде отчетен. В този случай обаче аз ще гласувам за германските кандидати за евродепутати, а не за българските.

Какъв е съставът на ЕП?

Общият брой на избраните евродепутати е 751, като те са неравномерно разпределени. Всяка държава членка в зависимост от населението си има на разположение определен брой депутатски места. Колкото по-голямо е населението й, толкова повече представители ще има тази държава в ЕП. Например Германия като държава с най-многобройно население има 96 евродепутати, а Люксембург (с най-малкото население) има 6. България се нарежда сред държавите със средно голямо население, поради което тя има 17 депутати в Европейския парламент.

Важно! По време на гласуването за ЕП кандидатите биват поставени в партийни листи спрямо националните партии. Следователно, когато гласувам за избирането на български евродепутати, аз ще дам моя вот в зависимост от партиите в България.

Въпреки това обаче избраните кандидати не остават представители на националните си партии, а стават част от една от европейските партии в ЕП в зависимост от политическата си ориентация. Например ако бъде избран за евродепутат кандидат от някоя либерална българска партия, то той ще стане член на политическата група на ЕП – Алианс на либералите и демократите за Европа. Това е партия, която не съществува в националните държави, а единствено в Европейския парламент. По този начин евродепутатите се групират и гласуват според политическите си позиции, а не спрямо своята националност.

Какви са функциите на избраните евродепутати?

Най-важното задължение на евродепутата през 5-годишния му мандат е да защитава чрез своята дейност интересите на съгражданите си. На практика избраният от мен евродепутат изпълнява ролята на мой представител в ЕП. Той носи отговорност за своя начин на гласуване пред мен и пред другите български граждани, поради това, че той е бил избран пряко от нас, за да ни представлява в ЕС.

Как решенията на евродепутатите влияят на мен и моя живот?

  • Европейският парламент, заедно с Европейската комисия и Съветът на ЕС, осъществяват законодателния процес на Съюза. Той се изразява накратко в изготвяне на предложение за закон от Европейската комисия, а след това Европейският парламент и Съветът на ЕС (министрите на държавите членки) гласуват дали да приемат предложението. (Подробна информация относно законодателния процес в ЕС мога да открия тук.)

Важно! На практика без одобрението на мнозинството от евродепутатите не може да бъде приет закон в ЕС. Тези гласувания на членовете на ЕП оказват пряко влияние върху мен и моето ежедневие, тъй като създадените европейски закони са абсолютно задължителни за всички държави членки. Приетите актове създават права и задължения както на мен като гражданин, така и на моята фирма например.

  • Евродепутатите също така одобряват и бюджета на ЕС. Финансовата рамка определя какви европейски програми ще се осъществят, кои области и политики ще бъдат финансирани и колко голяма финансова помощ ще бъде отпусната за тях. От това зависи не само възможността ми да кандидатствам за финансова помощ по някой проект, но и определя до известна степен начина, по който би могъл да се обнови града, в който живея.
  • Европейският парламент одобрява председателя на Европейската комисия и останалите еврокомисари. Това е важна функция, поради това, че Комисията е основният двигател на ЕС, давайки почти всички законодателни предложения. Евродепутатите също така имат възможност да гласуват вот на недоверие, с който да задължат Комисията да подаде оставка.
  • Евродепутатите упражняват правомощия за контрол и надзор над останалите европейски институции. Те наблюдават как работят останалите органи и по какъв начин се изразходват парите на европейските граждани, в това число и моите. ЕП може да задава въпроси дори на Комисията и на Съвета на ЕС.
  • Европейският парламент избира също така и европейския омбудсман. Това е независима инстанция, която разследва обвинения в лоши административни практики от страна на институция/орган на ЕС. Подобна жалба мога да подам и аз, като от тук мога да получа подробна информация за процедурата.
  • Европейският парламент одобрява и търговските договори със страни извън ЕС. Ще бъде нужно съгласието на ЕП, за да се подпише например споразумение за свободна търговия със САЩ. Този договор, както и всички подобни, ще окажат въздействие върху предлаганите стоки и храни в магазините.
  • Имам право да отправя и петиция до членовете на ЕП за проблеми, попадащи в правомощията на ЕС. Петициите се разглеждат от Комисията по петициите към ЕС. Допълнителни насоки за това кога и как мога да отправя петиция мога да открия тук.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.