вторник, декември 25, 2018

Инцидент при пътуване с автобус – какви са правата ми?

ИЗТОЧНИК: ПРАВАТА МИ.БГ

АВТОР: Натали Жекова - студентка по право в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Обичам да пътувам и прецених, че топлият пролетен уикенд е добра възможност да си направя кратка екскурзия. Реших да пътувам с автобус, все пак дестинацията е до 250 км разстояние в рамките на ЕС. Не рядко се случват инциденти по време на път, затова е важно да знам правата си.

Кой носи отговорност в случай на инцидент при пътуване с автобус?

Инцидентът е непредвидимо събитие, което се случва вследствие на някаква външна сила или човешко действие, и застрашава живота и здравето на хората или тяхното имущество. Автобусният превозвач трябва да предлага безопасни услуги. Затова той отговаря за всяко увреждане – телесно или психическо, което претърпя в следствие на злополука по време на моето пътуване. Това важи, ако претърпя увреждане, докато съм в автобуса, ако се качвам или слизам от него или ако е предизвикано, докато се товарят или разтоварват багажите от него.

Превозвачът носи отговорност също и ако багажът ми бъде повреден.

Какви са правата ми при инцидент по време на пътуване?

В момента, в който предам багажа си на превозвача, той започва да носи отговорност за него. Ако багажът ми бъде повреден или липсва, имам право на обезщетение в размер до 1000 лв.

Ако използвам инвалидна количка или друго помощно средство за придвижване, и то бъде загубено или повредено, мога да бъда обезщетен от превозвача или управителя на автогарата. Обезщетението е равно на стойността на замяната или ремонта на помощното средство, което използвам.

Ако по време на пътуването си претърпя телесно увреждане, имам право на обезщетение, а ако настъпи смърт, това право преминава върху моите наследници. Превозвачът трябва да има задължителна застраховка “Злополука”. Тя се сключва срещу рискове за здравето и живота на пътниците.

За да получа обезщетението, предоставям на застрахователя следните документи:

  1. писмено искане;
  2. билет, карта или друг документ в оригинал, който доказва, че съм пътувал;
  3. акт за злополука, съставен от превозвача;
  4. болнични листове;
  5. други документи, които поиска от мен застрахователят (напр. писмени обяснения).

Ако съм претърпял физическо увреждане, получавам лично обезщетението. В случай на смърт, обезщетение получават моите наследници. Те трябва да представят същите документи, но придружени с акт за смърт.

Как мога да защитя правата си?

На първо място, бих могъл да подам жалба до превозвача. Това мога да направя в 3-месечен срок от превоза, т.е. пътуването. До 1 месец трябва да получа отговор от превозвача дали жалбата ми е основателна, все още се разглежда или е отхвърлена. Окончателен отговор по жалбата мога да очаквам в срок до 3 месеца от момента, в който съм я подал.

Друга възможност да защитя правата си е да подам жалба до Комисията за защита на потребителите в писмена форма или по електронен път. Внимание! Ако подам анонимна жалба, тя няма да бъде разгледана. Ако не е нужно извършването на проверка, мога да получа отговор на жалбата си в 14-дневен срок, а в останалите случаи ще ми отговорят в едномесечен срок. Взетото решение по моята жалба трябва да ми бъде съобщено в 7-дневен срок.

Разбира се, винаги мога да предявя иск пред съд в срок 1 година от увреждането или нарушаването на правата ми.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.