неделя, юни 04, 2023

ВИКТОР СУВОРОВ / ЧИСТКАТА В НКВД. Първи етап

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

На 26 септември 1936 г. Генрих Григориевич Ягода, генерален комисар на Държавна сигурност, е отстранен внезапно от поста ръководител на НКВД и е назначен за народен комисар, което ще рече министър, на съобщенията на СССР.

Начело на НКВД е назначен другарят Николай Иванович Ежов, секретар на Централния комитет на Комунистическата партия.

Преди това Ежов не е служил в наказателните органи, но от името на Централния комитет упражнява много строг контрол върху тях. Следователно е не по-малко наясно с делата на НКВД от отстранения народен комисар и от неговите заместници.

29 септември 1936 г. Заместник-началникът на НКВД, комисар от Държавна сигурност 1-ви ранг, Г. Е. Прокофиев е назначен за първи заместник народен комисар по съобщенията. Иначе казано - формално получил повишение. Но в друг отдел, който не е свързан с работата на наказателните структури. Шест месеца по-късно, на 5 април 1937 г., е отстранен от този пост. На 11 април 1938 г. е арестуван. По-нататък - нещо, което официално се нарича разследване. Всъщност - изтезания от няколко дни до няколко години. В случая - четири месеца изтезания. След това – разстрел.

15 октомври 1936 г. Отстранен е от длъжност старши майорът от Държавна сигурност И. М. Островски, ръководител на структурата, наречена АХУ (Административно-стопански отдел на НКВД). Назначен е за ръководител на управлението за шосейни пътища в Украйна. (Всички пътища на страната са под контрола на хора с чиста съвест и интелигентни, леко уморени очи). Арестуван е на 29 март 1937 г. Разстрелян.

7 ноември 1936 г. Арестуван е комисарят от Държавна сигурност И. И. Сосновски, заместник-началник на НКВД на Саратовски край, бивш заместник-началник на Специалния отдел на ГУГБ на НКВД. Разстрелян.

НКВД е наказателна структура на държавата.

ГУГБ е наказателна структура в рамките на НКВД.

Специалният отдел е наказателна структура в рамките на наказателната структура, наречена ГУГБ, която от своя страна се е сгушила в наказателна структура, наречена НКВД.

9 ноември 1936 г. Старши майорът от Държавна сигурност В. Н. Гарин е отстранен от поста ръководител на НКВД на Татарската република. Назначен за началник на Сорокински ИТЛ (изправително-трудов лагер) към ГУЛАГ на НКВД. Арестуван в новогодишната нощ на 31 декември 1939 г. Умира през април 1940 г. Точната дата и обстоятелствата на смъртта му са неизвестни. По-нататък тази техника ще бъде повтаряна многократно: високопоставени началници на НКВД са изпращани от големите градове да работят в концлагерите на ГУЛАГ, където нямат приятели и подчинени. А след известно време – арест.

28 ноември 1936 г. Комисарят от Държавна сигурност М. И. Гай е отстранен от поста началник на Специалния отдел на ГУГБ на НКВД, назначен за началник на НКВД на Източносибирския край. Арестуван е на 1 април 1937 г. Разстрелян.

28 ноември 1936 г. Комисарят от Държавна сигурност 3 ранг Я. А. Дейч е отстранен от поста оперативен секретар на началника на НКВД, назначен е за началник на НКВД на Азовско-Черноморския край, след това – за началник на НКВД на Ростовска област. Свален от този пост на 31 януари 1938 г. Арестуван на 29 март. Убит по време на разследването. С други думи – умира в резултат от изтезанията.

28 ноември 1936 г. Снет от длъжност комисарят 3-ти ранг от Държавна сигурност Я. П. Зирнис, началник на НКВД в Източносибирския край и едновременно - началник на Специалния отдел на ГУГБ в Забайкалския военен окръг. Назначен на по-ниската длъжвост заместник-началник на Главното управление на пътищата към НКВД. Арестуван на 01.08.1937 г. Разстрелян.

28 ноември 1936 г. Старши майорът от Държавна сигурност П. П. Буланов е отстранен от длъжността секретар на началника на НКВД, но е оставен на втората си длъжност секретар на ОСО на НКВД. Арестуван на 29 март 1937 г. Разстрелян.

ОСО - Специална съвещание (рус. Особое совещание – бел. П. Н.). Вътрешна структура на НКВД, която има право да издава присъди, включително и смъртни, без съд и следствие, без да вика подсъдимите на разпит, без да им задава въпроси и без да изслушва никакви обяснения.

23 януари 1937 г. Майорът от Държавна сигурност Н. П. Зеликман , началник на НКВД в Башкирия, е отстранен от поста си и е назначен на по-ниска работа в друга област. Арестуван на 15 октомври. Разстрелян.

На 28 януари 1937 г. началникът на НКВД Н. И. Ежов е удостоен със званието Генерален комисар на Държавна сигурност. Преди това той ръководи НКВД без специален ранг в наказателните структури.

3 февруари 1937 г. Арестуван е комисарят 2-ри ранг от Държавна сигурност Г. А. Молчанов, ръководител на НКВД в Беларус. Разстрелян.

15 февруари 1937 г. Отстранен е от длъжност и е назначен на по-ниска длъжност заместник-началникът на Външния отдел на ГУГБ на НКВД старши майорът от Държавна сигурност В. М. Горожанин. Арестуван на 19 август. Разстрелян.

11 март 1937 г. Свален е от длъжност майорът от Държавна сигурност А. Я. Лурие , началник на инженерно-строителния отдел на НКВД. Той контролира всичките големи строителни проекти на комунизма. Арестуван на 22 март. Разстрелян.

16 март 1937 г. Арестуван е старши майорът от Държавна сигурност Н. М. Райски, началник на НКВД в Оренбургска област. Разстрелян.

22 март 1937 г. Арестуван е старши майорът от Държавна сигурност З. И. Волович, заместник-началник на Оперативния (издирване, арести) отдел на ГУГБ на НКВД. Разстрелян.

28 март 1937 г. Арестуван е народният комисар по съобщенията на СССР Г. Г. Ягода, бивш ръководител на НКВД и бивш Генерален комисар на Държавна сигурност. Разстрелян.

29 март 1937 г. Арестуван е старши майорът от Държавна сигурност Д. С. Киладзе, бившият ръководител на НКВД в Грузия. Разстрелян.

4 април 1937 г. Самоубива се комисарят от Държавна сигурност 3-ти ранг М. С. Погребински, началник на НКВД в Горковска област.

5 април 1937 г. Арестуван е капитанът от Държавна сигурност М.П. Рогол, бивш изпълняващ длъжността ръководител на НКВД в Молдова. Разстрелян.

7 април 1937 г. Комисарят от Държавна сигурност 2-ри ранг З. Б. Кацнелсон е отстранен от поста заместник-началник на НКВД в Украйна. Назначен за ръководител на Дмитровския ИТЛ и за заместник-ръководител на строителството на канала Волга-Москва. Арестуван на 17 юли. Разстрелян.

7 април 1937 г. Комисарят от Държавната сигурност 2-ри ранг А. М. Шанин, началник на Транспортния отдел на ГУГБ на НКВД, е отстранен от поста си. Арестуван на 22 април. Разстрелян.

15 април 1937 г. Комисарят от Държавна сигурност 1-ви ранг Я. С. Агранов е отстранен от поста първи заместник-началник на НКВД и началник на Главното управление на държавна сигурност – ГУГБ. Назначен е за началник на УНКВД в Саратовска област. Арестуван на 20 юли 1937 г. Разстрелян.

Руският израз „держать в ежовых рукавицах“ („държа в ежови ръкавици“), който означава „отнасям се сурово с някого“, няма никаква връзка, както популярно се смята, с името на Николай Ежов. Този израз можем да срещнем например в „Капитанска дъщеря“ на Пушкин. „Ежовите ръкавици“ (или „голици“) са специални ръкавици, които предпазват ръцете на работниците при работа с опасни за нараняване предмети; трудни са за пробиване и с тях може и еж (таралеж) да вземеш в ръката си. (Бел. Павел Николов)

15 април 1937 г. Свален е от длъжност комисарят от Държавна сигурност 2-ри ранг К. В. Паукер, началник на 1-ви отдел на ГУГБ НКВД (Охрана на висшето ръководство на страната: Сталин, Молотов и други другари). Арестуван на 17 април. Разстрелян.

15 април 1937 г. Отстранен е от длъжност старши майорът A. K. Залпетер, началник на НКВД в Красноярския край. Назначен на по-ниска длъжност. Сменят често длъжностите му, като всяка следваща е по-ниска от предишната. Последната е началник на 3-ти отдел на Самарския ИТЛ за изграждане на Куйбишевския водноелектрическия комплекс. Арестуван на 22 май 1938 г. Разстрелян.

28 април 1937 г. Свален е от длъжност комисарят от Държавната сигурност 3-ти ранг С. В. Пузицки, заместник-началник на Дмитровския ИТЛ, бивш помощник-началник на Външния отдел към ГУГБ на НКВД. Разстрелян.

8 май 1937 г. Отстранен от поста си капитанът от Държавна сигурност Н. В. Жуков, началник на НКВД в Зейска област. Арестуван на 24 август. Разстрелян.

11 май 1937 г. Комисарят 1-ви ранг от Държавна сигурност Я. С. Агранов е отстранен от поста ръководител на НКВД в Украйна, назначен е за ръководител на НКВД в Далекоизточния край. Сдал службата, след което, както е прието, заминал с влака до новата служба. Поел поста на 23 май, но на 19 юни бил свален. Сдал службата. Заминал за Москва. Отново с влак. А на перона вече го чакали. Арестуван. Разстрелян.

16 май 1937 г. Арестуван е комисарят от Държавна сигурност 3-ти ранг Г. И. Бокий, бивш член на колегията на ЧК, член на колегията на ОГПУ, член на Върховния съд на СССР. Разстрелян.

16 май 1937 г. Арестуван е комисарят от Държавната сигурност 2-ри ранг Р. А. Пиляр, началник на НКВД в Саратовска област. Разстрелян.

25 май 1937 г. Арестуван е комисарят от Държавна сигурност 1-ви ранг Г. И. Благонравов, началник на Главното управление на пътищата към НКВД на СССР. Разстрелян.

28 май 1937 г. Арестуван е старши майорът от Държавна сигурност С. Г. Фирин, заместник-началник на ГУЛАГ на НКВД и едновременно - началник на Дмитровския ИТЛ. Разсткрелян.

8 юни 1937 г. Арестуван е комисарят от Държавна сигурност 3-ти ранг И. Ф. Решетов , началник на 6-ти отдел на ГУГБ (контрол на милицията, военкоматите, противопожарната охрана и доброволните спортни дружества), бивш началник на НКВД в Свердловска област. Разстрелян.

13 юни 1937 г. Бяга през границата в Манджурия комисарят от Държавна сигурност 3-ти ранг Г. С. Люшков, началник на НКВД в Далекоизточния край. Убит от японците през 1945 г.

13 юни 1937 г. Свален от длъжност капитанът от Държавна сигурност М. И. Диментман., началник на НКВД в Приморска област. Арестуван на 25 юли. Разследван три години. Присъдата му е произнесена на 27 юли 1941 г. Разстрелян.

14 юни 1937 г. Арестуван е комисарят от Държавна сигурност 2-ри ранг Л. Г. Миронов, началник на контраразузнаването към ГУГБ на НКВД. Разстрелян.

14 юни 1937 г. Старши майорът от Държавна сигурност А. Б. Розанов, началник на НКВД в Одеска област, е назначен на поста началник на НКВД във Воронежска област. Арестуван във влака. Разстрелян.

15 юни 1937 г. Свален е от длъжност А. С. Горин, изпълняващ длъжността началник на НКВД в Далстрой. Арестуван на 4 декември. Разстрелян. Далстрой е автономна държава в империята ГУЛАГ. Основната цел на Далстрой е добив на злато в Колима.

22 юни 1937 г. Арестуван е старши майорът от Държавна сигурност Т. И. Лордкипанидзе, ръководител на НКВД в Крим. Разстрелян.

24 юни 1937 г. Арестуван е майорът П. Г. Соколов, началник на НКВД в Черниговска област. Разстрелян.

4 юли 1937 г. В служебния си кабинет се самоубива комисарят от Държавна сигурност 3-ти ранг С. С. Мазо, началник на НКВД в Харковска област. Посмъртно изключен от Комунистическата партия. След 20 години, на 21 януари 1958 г., посмъртно възстановен в редовете на Комунистическата партия. Тя била особена партия. Освен живи хора, било разрешено да приема за свои членове и мъртви.

7 юли 1937 г. Арестуван е старши майорът от Държавна сигурност Г. А. Лупекин, началник на НКВД в Ростовска област. Разстрелян.

8 юли 1937 г. Самоубива се комисарят от Държавна сигурност 3-ти ранг В. М. Курски, заместник-началник на НКВД.

13 юли 1937 г. Арестуван е старши майорът от Държавна сигурност И. М. Блат, началник на НКВД в Челябинска област. Разстрелян.

19 юли 1937 г. Арестуван е комисарят от Държавната сигурност 3-ти ранг Г. Я. Рапопорт, бивш началник на НКВД в Сталинградския край. Разстрелян.

20 юли 1937 г. Свален е от длъжност комисарят от Държавна сигурност 2-ри ранг К. М. Карлсон, заместник-началник на НКВД в Украйна, не е назначен на никакъв пост в продължение на месец, след което е назначен за началник на Томския ИТЛ към НКВД. Четири месеца по-късно е отстранен и уволнен от НКВД. Десет дни се разхожда на свобода. Арестуван на 22 януари 1938 г. Разстрелян.

20 юли 1937 г. Свален е от длъжност старши майорът от Държавна сигурност О. О. Абугов, бивш началник на НКВД в Кировска област. Арестуван на 15 октомври. Разстрелян.

20 юли 1937 г. Снет е от длъжност старши майорът от Държавна сигурност Ю. Л. Зверев, началник на НКВД в Туркменистан. Арестуван на 21 октомври. Две години е подложен на изтезания в следствието. Един от малкото щастливци: пуснат е на свобода! Скоро обаче умира, преди да е навършил 41 години.

20 юли 1937 г. Арестуван е комисарят от Държавна сигурност 3-ти ранг П. Г. Руд, ръководител на НКВД в Татарстан. Разстрелян.

20 юли 1937 г. Свален е от длъжност комисарят от Държавна сигурност 3-ти ранг В. А. Стирне, началник на НКВД в Ивановска област. Назначен на по-нисък пост в централния апарат на НКВД в Украйна. Арестуван на 22 октомври. Разстрелян.

22 юли 1937 г. Арестуван е старши майорът от Държавна сигурност Р. И. Острин, ръководител на НКВД в Кировска област. Разстрелян.

22 юли 1937 г. Арестуван е майорът от Държавна сигурност Ф. И. Ейхман, първият ръководител на ГУЛАГ, по време на ареста - заместник-началник на 9-ти специален отдел (криптография) към НКВД. Разстрелян.

23 юли 1937 г. Свален е от поста си старши майорът от Държавна сигурност Е. П. Салтин, началник на НКВД в Омска област. Арестуван на 10 август. Разстрелян.

31 юли 1937 г. Свален е от длъжност комисарят от Държавна сигурност 1 ранг Т. Д. Дерибас, началник на НКВД в Далекоизточната край.. Арестуван на 12 август. Разстрелян.

1 август 1937 г. Арестуван е капитанът от Държавна сигурност Я. С. Визел, началник на НКВД в Приморска област. Убит по време на следствието.

1 август 1937 г. Арестуван е комисарят от Държавната сигурност 3-ти ранг В. Т. Иванов, заместник-началник на НКВД в Украйна. Разстрелян.

1 август 1937 г. Арестуван е капитанът от Държавна сигурност С. Ф. Пинтал, началник на НКВД в Южноказахстанска област. Разстрелян.

3 август 1937 г. Арестуван е капитанът от Държавна сигурност Д. Д. Никифоров, заместник-началник на Норилския ИТЛ, бивш ръководител на НКВД в Бурятско-монголската автономия. Убит по време на следствието.

8 август 1937 г. Арестуван е комисарят от Държавна сигурност 3-ти ранг С. И. Западни, началник на НКВД в Хабаровска област, едновременно - заместник-началник на НКВД в Далекоизточния край. Разстрелян.

13 август 1937 г. Арестуван е старши майорът от Държавна сигурност Б. А. Бак, началник на НКВД в Северна област. Разстрелян.

15 август 1937 г. Отстранен е от длъжност старши майорът от Държавна сигурност А. А. Пряхин, началник на НКВД в Усурийска област, едновременно - началник на Специалния отдел към Приморските войскови сили. Разстрелян.

15 август 1937 г. Началникът на НКВД в Западен Сибир, комисарят Държавна сигурност 3-ти ранг С. Н. Миронов е назначен за полпред (посланик на Съветския съюз) в Монголия. Това е много високо повишение, но с откъсване от ръководството на наказателните органи. Арестуван на 6 януари1939 г. Разстрелян.

16 август 1937 г. Свален е от длъжност капитанът от Държавна сигурност В. Н. Четвертаков, ръководител на НКВД в Киргизия. Три месеца чака да се реши съдбата му: ще го повишат ли, или ще го назначат на по-ниска длъжност. Арестуван на 18 ноември. Разстрелян.

20 август 1937 г. Арестуван е капитанът от Държавна сигурност Г. А. Гришин, началник на НКВД във Виницка област. Разстрелян.

1 септември 1937 г. Арестуван е старши майорът от Държавна сигурност Х. Х. Мугдаси, ръководител на НКВД в Армения. Разстрелян.

2 септември 1937 г. Арестуван е старши лейтенантът от Държавна сигурност В. М. Ванд, бивш началник на НКВД в Мордовия. Разстрелян.

5 септември 1937 г. Арестуван е старши майорът от Държавна сигурност Домбровски, началник на НКВД в Калининска област. Разстрелян.

10 септември 1937 г. Арестуван е капитанът от Държавна сигурност Х. С. Петросян, началник на НКВД в Читинска област, едновременно - началник на Специалния отдел към Забайкалския военен окръг. Под следствие две години и половина. Разстрелян.

25 септември 1937 г. Свален е от длъжност комендантът на Кремъл, дивизионният командир П. П. Ткалун. Арестуван на 8 януари 1938 г. Разстрелян.

1 октомври 1937 г. Майорът от Държавна сигурност С. А. Бак, началник на НКВД в Башкирия, е назначен за заместник-началник на НКВД в Бурят-Монголия. На 20 март 1938 г. е отстранен от поста си и е назначен на много по-ниска длъжност в затворнически лагер в района на Куйбишев. Арестуван на 16 октомври. Разстрелян.

14 октомври 1937 г. Арестуван е капитанът от Държавна сигурност У. М. Шабанбеков, началник на НКВД в Алмаатинска област. Година и половина е под следствие и получава лека присъда от 10 години. Но прекарва само една година в лагерите. Зверски убит от криминалните през януари 1942 г.

22 октомври 1937 г. Свален е от длъжност капитанът от Държавна сигурност Л. Ф. Липовски, началник на НКВД в Нижне-Амурската област. Арестуван на 15 декември. Разстрелян.

16 ноември 1937 г. Арестуван е майорът от Държавна сигурност П. А Самойлов., началник на НКВД в Курска област. Разстрелян.

21 ноември 1937 г. Арестуван е капитанът от Държавна сигурност С. Г. Вейзагер, ръководител на НКВД в Мордовия. Разстрелян.

17 декември 1937 г. Арестуван е старши майорът от Държавна сигурност О. Я. Нодев, ръководител на НКВД в Туркмения. Разстрелян.

13 януари 1938 г. Арестуван е майорът от Държавна сигурност Г. Н. Друнджолиа, началник на НКВД в Аджарската автономна република. Разстрелян.

20 януари 1938 г. Отстранен от поста си и назначен на по-ниска длъжност комисарят от Държавна сигурност 2-ри ранг Л. Б. Зелин, началник на НКВД в Казахстан. Арестуван на 7 юни. Разстрелян.

31 януари 1938 г. Арестуван е старши майорът от Държавна сигурност М. А. Степанов, заместник-началник на НКВД в Украйна. Под следствие с изтезания - две години и половина. Но получава малък срок - само 12 години. Вярно, не остава жив дори три месеца в лагера. Разпознат и жестоко убит от криминалните на 17 октомври 1940 г.

31 януари 1938 г. Свален е от длъжност майор К. Я. Тенисон, началник на НКВД в Карелия. В продължение на месец и половина служи като началник на горския отдел към ГУЛАГ на НКВД. Арестуван. Умира по време на изтезания на 10 септември 1938 г.

31 януари 1938 г. Арестуван е старши майорът от Държавна сигурност Л. И. Коган, през 1930-32 година – началника на УЛАГ ОГПУ, от 1930 г. - заместник-началник на ГУЛАГ, след това – заместник на народния комисар по горската промишленост. Разстрелян.

17 февруари 1938 г. Възниква необходимост да бъде арестуван и разстрелян комисарят от Държавна сигурност 2-ри ранг А. А. Слуцки. Но Слуцки е ръководител на Чуждестранния отдел на ГУГБ. Ако бъде арестуван, тогава всички шпиони на НКВД, които работят в чужбина, няма да пожелаят да се върнат в родината на световния пролетариат. Затова Слуцки е отровен в кабинета на заместник-началника на НКВД другаря Фриновски. И съобщават, че е "загинал на бойния си пост". Вярно, не било възможно да се измамят всички разузнавачи. Някои от тях, като съобразяват какво става, решават да не се връщат. Затова след три месеца покойният Слуцки все пак бил обявен за враг и позорно изключен от редиците на Комунистическата партия.

23 февруари 1938 г. Арестуван е капитанът от Държавна сигурност В. И. Осмоловски, началник на Специалния отдел към Тихоокеанския флот. Разстрелян.

17 март 1938 г. Свален е от длъжност началникът на НКВД в Орджоникидзевския край, майорът от Държавна сигурност П. Ф. Булах. Арестуван на 25 април. Разстрелян.

29 март 1938 г. Отстранен е от поста си дивизионният командир Н. К. Кручинкин, началник на граничните и вътрешните войски на Украйна. Арестуван на 20 април. Разстрелян.

1 април 1938 г. Свален е от длъжност капитанът от Държавна сигурност А. В. Гумински, началник на НКВД в Калининска област. Арестуван на 18 април. Разстрелян.

7 април 1938 г. Свален е от длъжност майорът от Държавна сигурност М. К. Ромейко, началник на НКВД в Западноказахстанската област. Арестуван на 25 май. По изключение получава 15 години лагери. Но не живее там дълго време. Смъртта му е регистрирана на 12 септември 1943 г. Причината не е известна.

8 април 1938 г. Заместник-началникът на НКВД, комисарят от Държавна сигурност 2-ри ранг Л. Н. Белски, получава повишение. Но в друо ведомство. Назначен е за първи заместник на народния комисар по съобщенията, иначе казано - става първи заместник-ръководител на всички железници в страната. Година по-късно получава рязко понижение - назначен е за ръководител на строителството на участък от железопътната линия в Казахстан. Заема тази длъжност по-малко от три месеца. Арестуван на 30 юни1939 г. Разстрелян. 16 април 1938 г. Отстранен е от поста заместник-началник на НКВД комисарят от Държавна сигурност 1-ви ранг Л. М. Заковски. Назначен е за ръководител на строителството на Куйбишевския водноелектрически комплекс. На тази длъжност се намира две седмици. Арестуван на 30 април. Разстрелян.

16 април 1938 г. Арестуван е майорът от Държавна сигурност М. А. Каган, заместник-началник на НКВД в Далекоизточния край. Разстрелян.

26 април 1938 г. Арестуван е комисарят от Държавната сигурност 2-ри ранг И. М. Леплевски, началник на 3-ти отдел на НКВД (контрол върху комуникационните системи и транспорта в страната). Разстрелян.

30 април 1938 г. Свален е от длъжност старши майорът от Държавна сигурност Д. М. Соколински, началник на НКВД в Челябинска област. Пренасочен е в Народния комисариат по водния транспорт като ръководител на флота от петролни танкери. Арестуван на 12 февруари 1939 г. Разстрелян.

11 май 1938 г. Арестуван е майорът от Държавна сигурност Л. П. Жданов, бивш началник на НКВД в Усурийска област, след това заместник-началник на Специалния отдел на НКВД във Приволжския военен окръг. На 22 май 1937 г. майор Жданов арестува в Куйбишев маршала на Съветския съюз М. Н. Тухачевски. За по-малко от година самият той се оказва враг. Почти година - под разследване с изтезания. На 27 април 1939 г. получава така наречения "младежки срок" - 20 години. Излежава присъдата си в различни сибирски лагери. В продължение на почти 16 години успява да скрие миналото си, представяйки се за осъден командир от Червената армия. Но на 13 март 1955 г. е разпознат в Ангарския ИТЛ от криминалните и брутално убит - нарязан в дъскорезница.

13 май 1938 г. Самоубива се комисарят от Държавна сигурност 3-ти ранг В. А. Каруцки, началник на НКВД в Московска област.

16 май 1938 г. Арестуван е майорът от Държавна сигурност А. Я. Беленки, бивш началник на охраната на Ленин, член на колегията на ВЧК, до 1928 г., отговаря за охраната на висшите ръководители, включително Сталин и Молотов. Получава така наречения "детски срок" - 5 години. През лятото на 1941 г. е осъден втори път „поради новооткрити обстоятелства”. Разстрелян.

22 май 1938 г. Свален е от длъжност началникът на НКВД в Беларус, комисарят от Държавна сигурност 3-ти ранг Б. Д. Берман. Няколко дни по-късно получава поста началник на 3-ти отдел на НКВД (контрол върху транспорта в страната). Арестуван на 24 септември. Разстрелян. По-големият му брат също има званието комисар от Държавна сигурност 3 ранг. За него ще кажем по-нататък.

22 май 1938 г. Комисарят от Държавна сигурност 3-ти ранг Д. М. Дмитриев е отстранен от поста началник на НКВД в Свердловска област. Назначен е на по-ниска длъжност. Арестуван на 28 юни. Разследван осем месеца. По време на разпитите признава всичко, в което е обвинен. Затова получава възможност да смекчи бъдещото си наказание. Новата му роля е наречена с официалния термин таен служител. Съкратено - сексот. Работи като "агент в затворническите килии". Палачите измъчват своите жертви, след което ги връщат в килията, където арестуваният Дмитриев, преструвайки се на доброжелател, приятелски изтръгва от тях допълнителна информация и ги съветва да не продължават да упорстват при разпитите. Сред тези, с които работи сексотът Дмитриев, е маршалът на Съветския съюз В. К. Блюхер, който е жестоко измъчван. Блюхер умира в резултат от изтезанията на 9 ноември 1938 г. А провокаторът Дмитриев продължи да работи с други клиенти на НКВД. Но вместо смекчаване на наказанието той получава на 7 март 1939 г. смъртна присъда и е разстрелян в същия ден.

7 юни 1938 г. Арестуван е майор В. Я. Левоцки, началник на градския отдел на НКВД в Перм. Той е чекист с богат ръководен опит. Оглавява наказателните структури във Волиня през 1919 г., след това наказателните структури в Херсонска, Сумска, Виницка и Полтавска област. След това е началник на НКВД в Молдова. Но после е понижен до началник на градския отдел в далечния Перм и е арестуван. Очевидно на процеса са взети предвид миналите му заслуги, затова получава само 20 години в лагерите. Но там малцина оцеляват дълго. Умира на 6 октомври 1941 г.

7 юни 1938 г. Арестуван е комисарят от Държавна сигурност 3-ти ранг Л. Б. Залин, бивш ръководител на НКВД в Казахстан. Разстрелян.

19 юни 1938 г. Арестуван е майорът от Държавна сигурност М. М. Жигунов, началник на НКВД в Ойротска автономна област. Разстрелян.

8 юли 1938 г. Арестуван е капитанът от Държавна сигурност П. П. Бабкевич, началник на НКВД в Бурятско-Монголската автономия. Разстрелян.

10 юли 1938 г. Комисарят на от Държавна сигурност 3-ти ранг А. М. Минаев-Цикановски, началник на 8-ми отдел (контрол върху цялата индустрия на страната) към ГУГБ на НКВД получава повишение, но в друго ведомство. Назначен е за заместник народен комисар по тежката промишленост. Не се закрепя дори четири месеца на този висок пост. Отстранен е от длъжност на 5 ноември. Арестуван на 6 ноември. Разстрелян е на 25 февруари 1939 г. Десетилетие и половина по-късно близките му са официално уведомени за датата и причината за неговата смърт: умира в затвора на 12 декември 1943 г.

13 юли 1938 г. Арестуван е лейтенантът от Държавна сигурност А. М. Розанов. началник на НКВД в Чувашия. Разстрелян.

29 юли 1938 г. Арестуван е капитанът от Държавна сигурност М. И. Головин, ръководител на НКВД в Амурска област. Разстрелян.

2 август 1938 г. Майорът от Държавна сигурност С. Л. Гилман е отстранен от поста ръководител на НКВД в Казахстан. Изпратен на нисша длъжност в изправителните лагери на Далстрой. Пътят е дълъг: с влак от Москва до Находка. По-нататък по море до Магадан. Няма време да свикне с новото място. Арестуван на 17 октомври 1938 г. Една година под следствие. Получих невероятно кратък срок - 3 години. Но в лагера му добавят. Лежи цели десет години. Оцелява. Живее до 76 години.

4 август 1938 г. Свален е от длъжност майорът от Държавна сигурност А. И. Михелсон, началник на НКВД в Крим и едновременно началник на контраразузнаването в Черноморския флот. Назначен за ръководител на речното корабоплаване в Москва. Заема този пост четири месеца. Арестуван на 10 декември 1938 г. Разстрелян.

13 август 1938 г. Арестуван е майорът от Държавна сигурност А. Я. Беленки. Преди революцията живее във Франция. Познавал се лично с Ленин. През май 1917 г. се завръща в Русия. В ръководството на наказателните органи е от декември 1917 г., иначе казано - от първия момент на тяхното създаване. От юли 1918 г. началник на охраната на Ленин. По-нататък, до октомври 1928 г., е началник на охраната на висшето ръководство на Съветския съюз. Включително и Сталин. След това е във висшето ръководство на наказателните органи. Кръгът на задълженията му е напълно неясен. След ареста му през 1938 г. получава "детски срок" - 5 години. Докато е в ареста, е осъден повторно на 7 юли 1941 г. Разстрелян е на 16 октомври 1941 г. в момента, в който германските войски достигат покрайнините на Москва.

21 август 1938 г. Арестуван е старши майорът от Държавна сигурност Я. М. Мороз, началник на Ухтпечлаг (Ухтинско-Печорския изправителен трудов лагер – бел. П. Н.) на НКВД. Разстрелян.

На следващия ден, 22 август 1938 г., се случва нещо напълно неочаквано. Така започва новият етап от прочистването на НКВД.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.