понеделник, септември 26, 2022

ИСУС ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЯТА / 2. ИСТОРИЯ НА ИНВЕНЦИЯТА / КРИТИКА НА ФОРМИТЕ / НАЧАЛО НА КРИТИКАТА НА ФОРМИТЕ

АВТОР: БАРТ ЕРМАН

ПРЕВЕЛ ОТ РУСКИ: ПАВЕЛ НИКОЛОВ

АНОТАЦИЯ. От тази книга ще научите откъде са се появили разказите за живота на Исус от Назарет, влезли в каноничните Евангелия, как са се предавали устно десетилетия наред до момента на писмената им фиксация в свещени текстове и може ли да се доверяваме на спомена за тях като надеждно свидетелство.

Световно известният изследовател на Библията и на ранното християнство Барт Ерман се основава на най-новите изследвания на древните култури, на ранното християнство, на механизмите на паметта, на принципите на работа на мозъка и разказва как и защо спомените за живота и смъртта на Исус са се променяли с времето, преди да се появи и да се разрасне Църквата, изградено върху неговото име.

ДО ТУК:

УВОД / СПОМЕНЪТ И ИСУС

1. УСТНИТЕ ТРАДИЦИИ И УСТНИТЕ ИЗМИСЛИЦИ:

СПОМЕНИ ЗА ИСУС / СПОМЕНИ ЗА СПЪТНИЦИТЕ НА ИСУС / СПОМЕНИ ЗА РАЖДАНЕТО И ДЕТСТВОТО НА ИСУС / СПОМЕНИ ЗА ЖИВОТА И СМЪРТТА НА ИСУС/ ИСТИНСКИТЕ СПОМЕНИ ЗА ИСУС

2. ИСТОРИЯ НА ИНВЕНЦИЯТА :

ХЕРМАН САМУЕЛ РЕЙМАРУС ;

КРИТИКА НА ФОРМИТЕ: НАУЧЕН КОНТЕКСТ

2. ИСТОРИЯ НА ИНВЕНЦИЯТА / КРИТИКА НА ФОРМИТЕ / НАЧАЛО НА КРИТИКАТА НА ФОРМИТЕ

“Евангелието от Марк“, отбелязва Шмид, може да се раздели на смислови части: разкази за изцеляване, разкази за екзорцизъм, сборник с поучения и така нататък. В единно цяло ги свързва повествователната основа на събитията: Исус отива от някъде до някъде и когато идва в някакъв град се случва нещо. Но основата на събитията, както доказва Шмид в своята книга, е създадена от евангелистите.

Ако Марк обаче е създал повествователната основа на разказите, откъде са се взели те? Критиката на формите доказва: те не са записани от думите на апостолите или на слушателите на апостолите, а са заимствани от доевангелските устни предания. Евангелистите – всичките, а не само Марк – са фиксирали писмено материали, които се предавали преди тях с години от уста на уста. Следователно те не представяли напълно свои измислици, но и не възпроизвеждали разкази на очевидци. Те сплели в едно историите, известни отдавна в християнските общини. Мартин Дибелиус виждал в това основната заслуга на евангелистите. Евангелските истории са „перли, нанизани на нишка“. Авторите изтъкали нишката, но перлите вече имали в наличност.

Учените като Дибелиус и Бултман се интересували повече от перлите, отколкото от нишката. Те искали да научат за устните предания на християнските църкви. Сега тези предания са достъпни само в писмен вид, чрез евангелията. Но ако се анализират евангелските разкази, може да се разбере откъде са се взели и защо са получили тази форма, която са получили.

Дибелиус и Бултман осъществявали своя анализ различно, но в крайна сметка си поставяли еднакви задачи. Движейки се от текста на евангелията към по-ранни предания, те изучавали най-вече две страни на тези предания: формите (оттук и терминът „критика на формите“) и „мястото в живота“ (нем. Sitz im Leben), иначе казано – жизнените ситуации, които ги оформили.

Що се отнася до формите, става ясно, че евангелските материали са многообразни. Има различни видове разкази и всеки има своя форма. Макар че всеки разказ има своя уникална специфика, разказите от един вид следват една и съща форма. Да речем, разказите за изцеляване са построени така:

♦ съобщава се за болестта на някакъв човек;

♦ той отива при Исус;

♦ моли за изцеление;

♦ Исус казва нещо в отговор, а след това изцелява с думи или докосване;

♦ очевидците се изумяват.

Тази базова основа на събитията срещаме отново и отново. Варират само детайлите: кой е болен, от какво е болен, какво казва Исус и така нататък.

Има и разкази за спорове:

♦ Исус или някой от апостолите прави нещо (да речем, в събота);

♦ еврейските вождове са недоволни;

♦ в отговор Исус им посочва, че грешат;

♦ Исус прокарва точно основната си мисъл, поставяйки своите опоненти на място.

Тази основа на събитията се повтаря отново и отново.

Мартин Дибелиус и Рудолф Бултман класифицират различно разказите, но се съгласяват, че формата е определена от устните разкази преразкази в хода на устното предаване.

Разсъждавайки за „мястото в живота“, тези учени мислели повече не за конкретните разкази, а за жанровете/формите. Какви събития са подтикнали християнските общини да предават притчи, разкази за изцеления и спорове? Защо са характеризирали твърдо преданията с едни или други особености? Като намерят отговорите на тези въпроси, изследователите разчитали да пресъздадат историята на тези значими години на християнството, които предшествали написването на евангелията и от които почти не са останали писмени източници (с изключение на посланията на Павел, които не описват историята на християнството, а решават проблемите на конкретни общини).

Да вземем един пример. При какви ситуации вярващите са създали разказите за конфликтите на Исус с фарисеите, завършващи с точно премерени фрази? Очевидно при такива ситуации, когато евреите нехристияни ги упреквали в нарушаване на еврейските съботни устави и така нататък. Разказите показвали как Исус отговарял на подобни обвинения и легитимирали това, което християните правели десетилетия по-късно.

А в какъв контекст са възникнали преданията за изцеляването от Исус на болни и за възкресяването на мъртви? Очевидно в ситуации, когато християните доказвали, че Исус е Божи син, явил се да изпълни пророчеството за Месията целител. С други думи, тези разкази говорят повече за християнските общини, отколкото за Исус.

Ако помните, в глава 1 отбелязахме, че нашите спомени не ни говорят по-малко за настоящето, отколкото за миналото. Защото какво ни подтиква да се връщаме към миналото? Неговата актуалност. И макар че критиката на формите не поставя въпроса по такъв начин, това се отнася и за ранните християни, които предавали от уста на уста разказите за Исус. Те разказвали за миналото – за делата и думите на Исус – в светлината на своето настояще. И доста е възможно по време на това да са се появявали „изкривявания“ на спомените: както предполагала критиката на формите, не всички тези събития са се случили с историческия Исус. Но те били по свой начин ценни. А за хората, които ги споделяли, били не по-малко реални от спомените, вкоренени в живота на историческия Исус.

Както разбирате, и по време на разцвета на критиката на формите (20-те години на миналия век), и по-късно далеч не всички учени били съгласни с това. Как така! Често възразявали (и възразяват), че фактът колко е полезно едно или друго предание за християнската община, не означава неговата недостоверност. Много учени смятали, че критиката на формите е прекалено скептична по отношение на възможността да намерим зад устните предания за Исус реални исторически факти. И все пак със задна дата разбираме: критиката на формите е била права в това, че е приемала сериозно някой важен факт. Авторите на евангелията са писали 40-65 години след смъртта на Исус. И не са били негови спътници. И не са били даже негови съотечественици.

Никой в критичната библеистика не мислел, че евангелистите са измислили всичко. Но откъде са взели своите разкази? В по-голямата си част – от устната традиция. Защото още докато бил жив Исус, разказите за него се разпространявали и преразказвали от неговите ученици. И още повече след смъртта му. Така продължавало година след година и десетилетие след десетилетие, преди евангелистите да хванат перото. И трябва да признаем: представителите на критиката на формите осъзнали този факт, макар и техният път към устните традиции да се сблъскал с упреци.

Сега, почти столетие след изследванията на Шмид, Дибелиус и Бултман, ние се намираме в същата лодка (сам моторът ѝ е по-съвременен). Всеки, който се е интересувал сериозно от източниците за Исус или от раннохристиянските предания за него, трябва да се съобрази безусловно с един факт: достигналите до нас разкази за живота на Исус отразяват спомени, които са се предавали устно години наред.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.