вторник, септември 27, 2022

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СЪВРЕМЕННИЦИ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ / ХР. ИВ. КНИГОВЕЗЕЦА ДО Н. Т. ОБРЕТЕНОВ

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Публикуваното досега може да видите тук: Библиотека на Павел Николов – Васил Левски.

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

След горепосочените публикации продължавам с публикуването на писма на съвременници на Левски, които по някакъв начин – по-малко или повече - засягат живота и дейността на Апостола.

Писмата са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров „Васил Левски. Живот, дела, извори – II том“, София, 1929 г.

В началото давам номерацията на всеки съответен документ, както е дадена от Страшимиров в книгата му; бележките под черта са също негови.

(Павел Николов)

№ 486

Хр. Ив. Книговезеца до Н. Т. Обретенов

Търново 25 9/врия 1872 г.

... (Обръщението заличено)

В Русе

Писмото ви от 20. този [месец] приех навреме заедно с качето.

От геометриите 25-те сме продали, за които ви внесохме стойността. От последните 30-20 изпратихме в Загоре, а 10-те - в Ловеч, но не сме им събрали още парите. Нямаме точни сведения още за приключението. Тези дни ще дойде главният книжар, който намерихме в Захра, и като се споразумеем, ще ви пишем подробно за всичко.

Пишете на Г. Петков в Букурещ за печатите, които му поръчахме, нека ги направи и ни ги изпрати. Приключвам писмо до него. [1]

Н.Б.II.В., п. 1, № 737

Арх. Обретенов

БЕЛЕЖКИ

1. Писмо от Ст. Карагьозов.

(Следва)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.