четвъртък, февруари 17, 2022

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СЪВРЕМЕННИЦИ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ / РЕШЕНИЯ НА ЧБР КОМИТЕТ В РУСЕ

Отпреди година–година и нещо, та дали не и повече - не помня, започнах един личен проект: да публикувам в моята интернет библиотека на едно място в текстов формат всички документи, свързани с живота и дейността на Васил Левски, които успея да открия.

Публикуваното досега може да видите тук: Библиотека на Павел Николов – Васил Левски.

Едновременно на части, последователно, всичко това се публикуваше и в моя блог.

След горепосочените публикации продължавам с публикуването на писма на съвременници на Левски, които по някакъв начин – по-малко или повече - засягат живота и дейността на Апостола.

Писмата са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров „Васил Левски. Живот, дела, извори – II том“, София, 1929 г.

В началото давам номерацията на всеки съответен документ, както е дадена от Страшимиров в книгата му; бележките под черта са също негови.

(Павел Николов)

№ 447

Решения на ЧБР Комитет в Русе

21 януари 1872 г.

Документът, който се беше поверил на 54-ти, се взима назад и се поверява на 91-ви.

0S4 80 00104 0091

3 февруари 1872 г.

Документът, който се беше поверил на 91-ви, като дава от­чета си точно според наредата, взема се назад и се поверява на 104-ти, който също ще си даде отчет в следващото събрание. Поверяват се от 91-ви гроша 208.

054 80 9190 00104

9 февруари 1872 г.

Документът, който беше поверен на 104-ти, се взема назад и се поверява на 81-ви, който в предстоящото събрание ще си даде отчета. По извънредни причини 91-ви и 114-ти отсъстват.

054 800010416

11 февруари 1872 г.

Решаваме да дадем на познатия ни агент две лири турски от парите, които имаме събрани, срещу разписката, която дава.

Приехме обща разписка срещу дадените от 11-ти миналия месец.

054800011046

15 февруари 1872 г.

1- во Решава се: по причина на препятствията, които се представиха от дохождането в града ни на познато eдно лице, което с подлото си поведение туря в опасност народното дело, да се изтреби час по-скоро, ако и без знанието на ЦБРК.

2- ро По необходима нужда се позволява на всеки и за изпреварване на всяко зло да се разнесат от касата около 500 гр.

За 80 54 054 0091 00104

28 април 1870 г.

Решава се да отиде 54-ти за поща до Търново, за споразумение за някои важни работи с ЦБРК на разноски от касата.

05400910010416

27 май 1872 г.

Като не можахме да се споразумеем с Търново, то в днешното си събрание решаваме да отиде 54-ти в Букурещ, за да се споразумее лично: а) да занесе рапорта на работите ни досега, б) да предложи за набавянето и на още сътрудници за тука и г) да вземе участие в народното събрание.

954009100104

11 май 1872 г.

По изискване на нуждата делото се поверява на 45 1/2, който се познава за добър и сега се упълномощава за представител в Народното събрание в Букурещ, а 54-ти се назначава, освен за представител.

054 45 % 00104 0091

27 август 1872 г.

По разни причини, които ни принудиха да оставим за известно време събранията си, а именно: нямане на новия устав, както и други нови неща, които ни се набавиха наскоро от ЦК, и още отсъствието на някои от сътрудниците ни. Сега пак захващаме работите редовно и за извършените през това време - ходенето на 54-ти в Гюргево по призоваване на Кърджалъ Аслан-Олу Дервиш и за отиването му в Търново с поща, и понеже тези решения не са протоколирани, то днес след едно точно преглеждане се одобряват направените разноски: за Гюргево - 19 гроша и за Търново - 325 гроша.

Занапред се туря вече в точно изпълнение новият устав, за редовното и неотложно изпълнение на длъжностите, наложени на тукашния ЧК, се решава да се повери делото на още няколко приятели, а временно отсега се изменя тази система за белязване на решенията, както и имената на дейците се назначават инак. И така имената на досегашните: 54-ти се заменя с Къвраков, 91-ви - с Аспарух, 104-ти - с Твердо, 45 1/2 - с Берислав, а новоприетият се именува Динсиз.

80-ти си даде оставката, която се прие за законна, a S. се по­мина преди време.

За второто събрание ще се размисли и реши за останалите потребни.

Твердо, Аспарух, Къвраков, Динсиз, Берислав.

Н.Б.II.В., п. 1 № 27

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.