вторник, юли 23, 2019

Полуинтернатни групи в училище (занималня) – какво трябва да знам?

ИЗТОЧНИК: ПРАВАТА МИ.БГ

АВТОР: Ивана Илчева - студентка по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Самотна майка съм и имам малко дете, което вече е ученик, но тъй като ходя и на работа, понякога изпадам в затруднение с организацията на графика си. Често се случва да нямам възможност да отида да го взема от училище, налага ми се да се извинявам пред шефовете и редовно изпадам в заплетени ситуации, от които и аз, и детето се стресираме излишно. Една позната ми бе споменала за полуинтернатна група, така наречената занималня, като вариант, и реших да проуча въпроса.

Какво представляват полуинтернатните групи?

Полуинтернатните групи са форма на целодневна организация на учебния ден за учениците от 1 до 7 клас в държавните училища. Училището е длъжно да предлага полуинтернатна група за децата от първи до четвърти клас. Тоест, дори и да съм единствения родител, който иска да запише детето си, училището, ако по принцип предлага занималня, трябва да го прави и за моето дете. При по-големите деца не е така, там са от значение възможностите на училището – свободни стаи и учители, например. Ако в училището учат деца от други населени места, то е средищно и трябва да предлага полуинтернатни групи за децата от 1 до 7 клас, за да не се налага да пътуват сами и да могат на безопасно място да изчакат родителите си да ги вземат след работа. Най-важното е родителят да е съгласен детето му да посещава полуинтернатната група.

Когато детето ходи на занималня, освен задължителните часове, в учебния ден са предвидени също дейности по самоподготовка, занимания по интересите на детето и време за организиран отдих и спорт. Всяко училище изготвя програма, с която се разпределят дейностите при целодневната форма на обучение, която се одобрява от директора. Обикновено записването за занималня става в началото на годината, на първата родителска среща вероятно ще бъде споменат този въпрос.

В началото на учебната година имах възможност да гледам детето си, но след това ситуацията ми се промени? Мога ли сега да го запиша?

Да, мога. Необходимо е да се свържа с учителя, който води занималнята. Обикновено това е някой от класните ръководители на децата от 1 до 4 клас, учителят по музика или по физкултура. Занималнята е създадена в услуга на родителите, които сме на работа по това време, тя не е задължителна и детето няма да бъде наказвано, ако не ходи, пропуска дни или е записано по-късно.

Кога мога да запиша детето си на занималня?

За да може детето ми да се обучава в полуинтернатна групи в училище, са необходими 2 неща: 1) училището да разполага с нужните условия, тоест сграда в добро състояние със свободни стаи, тоалетни, библиотека, здравословна среда и 2) моето изявено желание.

Разбира се, задължителните часове са приоритет. Затова допълнителните дейности ще се провеждат през свободното време на детето ми, било то сутрин или следобед, в зависимост от училищната смяна през съответния учебен срок. В иновативните училища обаче организацията на учебния ден може да протече по различен начин. Например, там класовете се състоят от много по-малко деца, вместо да се изпитват, проверката на знания става чрез дискусия, използват се игри и упражнения за развитие на различни умения.

Както вече научих, дейностите по спорт, самостоятелните задачи и заниманията по спорт, са включени в полуинтернатните групи. Те траят също толкова дълго, колкото и учебните часове. В 1-ви и 2-ри клас часовете траят 35 минути, в 3-и и 4-и – 40 минути, а от 5-и нагоре са по 45 минути. При по малките ученици, тоест тези от 1 до 4 клас, дейностите се разпределят дневно в рамките на 2 учебни часа, тоест общо са 6 – 2 часа за спорт и отдих, в които е включен и обядът, 2 часа за писане на домашните и подготовка и 2 часа за занимания по интереси. При учениците от 5-и до 7-и клас тези дейности се разпределят седмично, тъй като тяхната програма е по-натоварена, а общият им брой трябва да е не по-малко от 6 учебни часа. Например, всеки от дните би могла да се извършва само една от дейностите, а не всички наведнъж.

Детето ми ще спортува ли по време на занималня?

Да, в занималнята е включено време за отдих и спортни дейности. Неговата цел е да развие здравословните навици на учениците и също така да им осигури време за почивка и обяд. Обядът се осъществява групово, всички децата отиват заедно с учителя. А от финансова гледна точка е различно във всяко училище. На някои места обядът всъщност е една от закуските, които се раздават безплатно, но на други ги водят в заведение и хапват там. Ролята на паузата за обяд е да осъществи плавен преход към дейността по самоподготовка. Почивката и физическата активност трябва да се провеждат в помещение, различно от онова за самоподготовка, за да може детето да си почине пълноценно.

Какво правим с домашните?

Основната цел на занималнята е детето да си научи уроците, да навакса с неща, които е пропуснало или не разбира, и да се подготви за предстоящите контролни. С други думи, ако учителят на занималнята е подготвен и се занимава с детето ми, то сякаш посещава частен урок, на който му се обръща по-специално внимание, без да се налага да плащам за това. Полуинтернатните групи са средство децата да осмислят наученото в часовете. По време на тези дейности детето усвоява нови начини и методи за рационално учене, например как да запомня материала по-лесно, какви асоциации да използва и т.н. През този период от сутринта или следобеда учениците се подготвят за предстоящите класни и контролни и пишат домашните си, като самостоятелно се организират и създават план, който да следват. За да са ползотворни часовете за самоподготовка, учителят, който отговаря за тази дейност, обикновено се консултира с преподавателите по съответните предмети.

Време за хобита и игри

След като са приключили със задачите си, децата имат и време да се държат като такива, тоест да поиграят и да развиват интересите си. От значение е възрастта на децата, за да може времето да бъде прекарано продуктивно. Не е задължително хобитата да са свързани с учебния материал. Учителят разделя децата по групи, а самите дейности са записани в програма на училището за занималнята. Дейности по интереси представляват например рисуване, изработване на оригами, занимания с музика, игри, които развиват различни личности качества – отговорност, самостоятелност, креативност и прочие.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.