вторник, септември 18, 2018

Как да платя онлайн глобата си към КАТ?

ИЗТОЧНИК: ПРАВАТА МИ.БГ

АВТОР: Автор: Моника Дафинова, юрист

Получих от КАТ “честитка” за превишена скорост. Тъй като съм съвестен гражданин, искам да си платя глобата, но не ми се чака по опашките. Разбирам от приятел, че МВР вече предлагат електронни услуги за плащане на глоби, които мога да използвам. Как става това?

Къде мога да проверя глобата си?

Преди всичко трябва да направя справка за наложени глоби тук (да не окаже, че имам повече от една глоба). Трябва да посоча своето ЕГН и номер на шофьорска книжка.

Как мога да платя глобата си?

Ако имам наложени глоби, то срещу всяка една от тях ще има опция “Плати”, която ще ме препрати към сайт на електронна платежна система. 2 възможности имам да платя глобата си:

 • чрез профила ми, ако имам регистрация в сайт на електронна платежна система;
 • чрез форма, в която ще попълня данните за типа наложена глоба (фиш или наказателно постановление) и за своята дебитна или кредитна карта.

NB! При плащането чрез сайта на електронната платежна система имам и такса за превода. Тарифа за таксите мога да видя тук.

Важни неща, които трябва да знам!

 1. С един платежен документ мога да платя само едно задължениеТук мога да видя попълнени образци на платежни документи за плащане по фишове и наказателни постановления.

Това изискване е важно, защото ако имам глоби за нарушение по Закона за движения по пътищата и за нарушение по Кодекса на застраховането (например превишил съм скоростта и нямам платена застраховка “Гражданска отговорност”), то имам задължение да платя 2 глоби и то по различни банкови сметки.

 1. Задължението се заплаща наведнъж в пълния му размер (или с посочена отстъпка ако е електронен фиш).
 2. В платежното задължително трябва да попълня следните данни:

 • при плащане по наказателно постановление (НП) – номер на постановлението и дата на съставянето му, точен размер на глобата, трите ми имена, ЕГН, банкова сметка, която е посочена в НП;
 • при плащане по фиш/електронен фиш – серия и номер на фиш, дата на издаване, точен размер на глобата, три имена/наименование на фирма), ЕГН/ЕИК, банкова сметка, която е посочена във фиша


Какви са банковите сметки?

Банковите сметки, по които трябва да наредя плащането, са:

BUIB BGSF СИБАНК ЕАД – клон “Тунджа”

BG41 BUIB 9888 3122 9441 01

 • за глоби по фишове и наказателни постановления, наложени от органите на “Пътна полиция” – МВР за нарушения на Кодекса на застраховането:

На името на: Гаранционен фонд

BUIB BGSF СИБАНК АД

BG56 BUIB 9888 1092 0526 00

P.S. Все пак ако нямам възможност да платя глобата си онлайн, но не ми се чака по опашки в КАТ, мога да го направя и по някой от следните начини:

 • като отида в най-близката банка;
 • чрез пощенски запис;
 • чрез кеш-терминал;
 • чрез онлайн банкиране;
 • чрез офисите на системите за бързи плащания.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.