понеделник, юни 19, 2017

Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 20 юни 1871 година

Данаил Христов Попов (1840-1909) е български национален революционер, на когото Дякона има пълно доверие: само на него е разрешено от Левски да отваря писмата му (макар че го правят и други, без разрешение, например Атанас, братът на Данаил) и да ги копира (честа практика сред комитетските работници, за да бъдат разпространявани при нужда). Подчертаното в писмото е на Апостола. Относно знака "?" трябва да имаме предвид, че в някои случаи Левски го използва като удивителен, а не като въпросителен знак.

(Павел Николов)

ПИСМО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО ДАНАИЛ ХР. ПОПОВ

Азиз Рушидоолу! Небоолу.

Три писма твои от 16, 24 и 25 май получих заедно с едно от Кършовски от Плоещ и друго пак оттам от г-н Райчо Попов съгласно с г-н П. Хитова и с няколко още съдейственици, все оттам.

На първото ви: за дето съм ви натяквал за печата, та сте ся поразсърдили. Недейте се сърди на нас, като виждаш причината. И ние без да знаем пишем ти за разписките срещу печатаните писма, извести се, ако не бъдат печатани и ако не можете ги напечата, известете ни по-скоричко; ако ли бъдат готови, да се гледа средство те да ни се изпратят. Много сте нападнали на кардашлъка си (брат си - Атанас поп Хинов; заради това, че разпечатва писмата на Дякона - бел. П. Н.), за пръв път не [би] трябвало толкова? Ако ли съвсем се отрича от нашите работи, то е друго. Пък, за да си променим имената (фиктивните имена - бел. П. Н.), то и без тая причина трябва вече да се променят, защото станаха известни на мнозина души из Българско, като е било нужно да представя писмата ви (да ги чете на други - бел. П. Н.). Гледайте оттам и наместете други (имена - бел. П. Н.), защото приносящият от Тракия до Ловеч бързаше. Пак оттам ще ви се изпратят до тук на второто ви (писмо - бел. П. Н.).

На третото ви: за Димитър (Димитър Общи, когото ще му изпратят за помощник - бел. П. Н.) сега не мога ви кажа нищо. С второто си писмо ще ви кажа за него; може подир това ми 30-40 дена още, докато се сдобия с пари, защото аз като са улесня, мисля да дойда, да разгледаме и работи, които с писмо мъчно се разглеждат. Димитър поздравявам братски, защото ако ще да върви с нас, да почака за второто ми писмо и ще бъде добре. Казвате ми, че не съм ви отговорил за 5-те книги, кои? Сръбските ли правила? И някой друг вестник? Нали ви отговорих какво (че - бел. П. Н.) не ни са потребни на сръбски език, само за мен, да, но други не могат и да откъснат (да разберат - бел. П. Н.). Затова ви и писах да видите или в Одеса, или в Букурещ да се приведат на български и ще бъдем добри платци. Много бихме направили, ако скоро намерите кой да преведе Четно ратоване (воюване - бел. П. Н.), Полска служба и Логорна (лагерна - бел. П. Н.) служба, тройно ще му платим на преводача. Друго писмо пак със същите от Узун Моратооглу (Кършовски; узун означава "дълъг, висок" - бел. П. Н.), в което им пише пък, че печатът е вече у вас и щели сте да ни го изпратите? Вие ли сте му писали, не зная.

Срещу плоещките писма като пиша, вие вече разбирате какво ми са писали. Кардашлъка ти има да се съди и за друго: намирам и в Тракия един лист от печатаните писма, дал го на един мой приятел, без да знае доколко ми е приятел и казал му да ми не обажда, че му е дадено, а да го дава тук-там да го четат? Виж, като за как взема тия писма, па как да му не пиша? Това писмо от ръка на ръка попада на други по-свестен мой приятел и скъсва го. Не съвзема ли се, че има (трябва - бел. П. Н.) да се отговаря за всеки лист? Остави го засега.

За принасяне на писмата ни човек ще наредим, като се сдобием с пари, и то може твърде скоро да се нареди; и друго, и друго. Досега мъчно ми беше за всичко, защото се парите ми са пречили, а от днес оставям другите работи малко слабо, та ще обърна внимание за пари. Мъчно? Но няма какво да се прави? Я кървава, я морава ще бъде.

Ако е у вас печатът, гледайте по-скоричко по какъвто вече начин.

Забравих отгоре да ви бележа, какво ( че - бел. П. Н.) и копието с писмата заедно получих, от писмото за кардашлъка ви от вас.

Живков писал в Търново на неговите приятели, че ако ме узнаят де съм или да ме видят, та да ми кажат да отида в Сърбия или във Влашко и там да се срещнем? Така ми пишат.

Като нямам от него писмо, сега му и отговарям.

20 юни,. Тракия, Аслан Дервишооглу

ДО ТУК В БЛОГА:

1. Разписка, подписана от Васил Левски

2. Стохотворение от Васил Левски

3. Писмо до Найден Геров – 1 февруари 1868 година

4. Писмо до Панайот Хитов – 1868 година

5. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 6 септември 1869 година

6. Писмо на Димитър Ценович и Васил Левски до Панайот Хитов – 13 май 1870 година

7. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – началото на 1871 година

8. Дописка на Васил Левски до вестник „Свобода“ - 28 януари 1871 година

9. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 5 февруари 1871 година

10. Писмо на Васил Левски до частните революционни комитети - 10 февруари 1871 година

11. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю в Одеса - 1 март 1871 година

12. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 11 април 1871 година

13. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 18 април 1871 година

14. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 26 април 1871 година

15. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 30 април 1871 година

16. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 май 1871 година

17. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 10 май 1871 година

18. Писмо на Васил Левски до Ганчо Милюв от Карлово - 10 май 1871 година

19. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 14 май 1871 година

20. Писмо на Васил Левски до Иван Кършовски - 20 юни 1871 година

21. Из протоколите от разпитите на Васил Левски и неговите сподвижници

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.