сряда, юни 07, 2017

Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 10 май 1871 година

Данаил Христов Попов (1840-1909) е български национален революционер, на когото Дякона има пълно доверие: само на него Левски разрешава да отваря писмата му (макар че го правят и други, без разрешение) и да ги копира. На него Апостола възлага и задачата за изработването на печата на БРЦК. Относно знака "?" в писмото трябва да имаме предвид, че в някои случаи Левски го използва като удивителен, а не като въпросителен знак.

(Павел Николов)

ПИСМО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО ДАНАИЛ ХР. ПОПОВ

1871, 10 май

Азис Ръшидооглу! Небоолу

Завчера на 8-ми същия месец получихме през вас писмо от П. Хитов и от Йордан Попов от Бялград. Пък ти не си имал време да ни пишеш нищичко. Та не знам получил ли си писма от Каравелов наши с дата 25 април и друго от кардашлъка (брат - бел. П. Н.) ти направо до вас, с дата 30 април.

Какво стана с револверите? И кога ще се пренасят и как? Тук момчетата взеха да мислят какво става, та са забавиха? На Йордан Попов в Белград защо му не сте писали, че аз ви съм препоръчал на него! Ами да миела от де и как се познавате, та му пишеш за пушки? Па и защо да му пишеш, че и на вересия могат ли да се вземат? Кой ви каза и за одеските пушки да го питате, могат ли се прине през там? Или и без тях да останем? Има време да се гледат за през Сърбия работите, само да видим как ще докараме ние от тук времето? Ако на нас ни уйдисва, вие нищо ни можете направи.

Днес тръгвам да пообиколя някой град-други и след 10-20 дена ще са завърна, и вия дано прибързате с печата да го изпратите, та да го намеря готов, защото без него работите ми остават назад, също и пари няма без него. Най-много за него сам чакал и седя на едно место, че накъдето и да отида, думите ми са тъмни (като не дотам вероятни) без него. Пък и той се не прави за месец? Ако е за пари работата, дайте ги сега от вас, че няма да ви ги забавим, също и на Каравелов ще плата, според както му пиша. Вземете думата ми за истина, какво (че - бел. П. Н.) няма да ви лъжа в нищо; ако сте ме взели вече в сърцето си, че аз днес или утре трябва да умра или да вляза в ръце (да ме заловят - бел. П. Н.), та вие може да изгубите? Не! Аз и да умра, има и други юнаци честни, които ще ви плащат за всичко, каквото похарчите за нас. Бързайте един сахат (час - бел. П. Н.) напред, че отива времето, от което мога да спечеля по-скоро и по-сигурно.

За мене писмо от днес нататък, когато ми пишеш, да забележиш на кардашлъка си, да ми се не разпечатва писмото, така ще пише и той, за да го изпрати, защото аз работя с нашите работници различно? Според човека работата му. Трябва да се вардим, че мнозина от днес до утре не са постоянни. Твоите писма да ги не държиш у вас и на всяко писмо, което пращам при вас другиму, да вадиш от него копие, че да го задържаш у тебе си; ако ти нямаш време да преписващ, то задължи другиго. И аз оставям копие на всяко писмо, защото ми са нужни, да съобщавам навред, да знаят какво пиша. Вижте с приключеното писмо на Панайот, та помогне и вие с вашите уста.

Твой братовчед

Аслан Дервишооглу

ДО ТУК В БЛОГА:

1. Разписка, подписана от Васил Левски

2. Стохотворение от Васил Левски

3. Писмо до Найден Геров – 1 февруари 1868 година

4. Писмо до Панайот Хитов – 1868 година

5. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 6 септември 1869 година

6. Писмо на Димитър Ценович и Васил Левски до Панайот Хитов – 13 май 1870 година

7. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – началото на 1871 година

8. Дописка на Васил Левски до вестник „Свобода“ - 28 януари 1871 година

9. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 5 февруари 1871 година

10. Писмо на Васил Левски до частните революционни комитети - 10 февруари 1871 година

11. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю в Одеса - 1 март 1871 година

12. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 11 април 1871 година

13. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 18 април 1871 година

14. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 26 април 1871 година

15. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 30 април 1871 година

16. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 май 1871 година

17. Из протоколите от разпитите на Васил Левски и неговите сподвижници

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.