петък, юни 16, 2017

Писмо на Васил Левски до Иван Кършовски - 20 юни 1871 година

Иван Кършовски е български национален революционер, книжовник и журналист. Участник в Първа и Втора легия на Раковски и в четата на Панайот Хитов (1867 година), един от учредителите на БРЦК. Близък съратник на Дякона. Писмото е познато в препис, направен от Данаил Хр. Попов: преписването на писма е редовна практика сред комитетските работници. В това писмо е известният пасаж "За отечеството работим, байо..."

(Павел Николов)

ПИСМО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО ИВАН КЪРШОВСКИ

Любезни ми Кършовски!

В Плоещ

Питате ме коя е причината, дето не съм ти писал! Ако си съобразен и ти с Райчовото (на Райчо Попов - бел. П. Н.) писмо, на което отговарям в едно време с вашето, гледай как отговарям на него писмо.

Брате! Тамкашните ви работи, като ме смутиха, и за мен друго нямаше какво, защото аз там между всичките бях най-простия! И с думи не можахме да се разберем, тогава моят път беше да са върна за в Българско и да си работим, както ни стига умът, че от вас, комуто се хареса, да върви с нас, той ще ни се обади и ние ще го приемем. Това е причината, дето никому не бях писал от 25 април до тогава, като съм бил писал на Живков, то се разбира, че до всички ви съм писал! Ни е ли това така! От сега нататък е друго! Който иска да върви с нас, той трябва да ни са забележи и законно, да дойде при нас.

Приписвате ми, какво (че - бел. П. Н.) в очите си гледатe, ни пък косъмът във вашите очи виждам по-лесно! Ти ако искрено ми казваш отгоре на писмото си "любезни ми брате", то тогава не трябва такова бутани и заобиколки! Но кажи: това и това ти е грешка! Та да са поправя, ако съм чист човек! Както и аз за вашите най-малки криволици, или по-добре да кажа неразбории, не ги замълчавам! За Отечеството работим, байо! Кажи ти моите и аз твоите кривици, па да се поправим и все да си вървим заедно! Ако ще бъдем хора.

20 юни, из Българско

В. Левски

1871 г.

ДО ТУК В БЛОГА:

1. Разписка, подписана от Васил Левски

2. Стохотворение от Васил Левски

3. Писмо до Найден Геров – 1 февруари 1868 година

4. Писмо до Панайот Хитов – 1868 година

5. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 6 септември 1869 година

6. Писмо на Димитър Ценович и Васил Левски до Панайот Хитов – 13 май 1870 година

7. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – началото на 1871 година

8. Дописка на Васил Левски до вестник „Свобода“ - 28 януари 1871 година

9. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 5 февруари 1871 година

10. Писмо на Васил Левски до частните революционни комитети - 10 февруари 1871 година

11. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю в Одеса - 1 март 1871 година

12. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 11 април 1871 година

13. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 18 април 1871 година

14. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 26 април 1871 година

15. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 30 април 1871 година

16. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 май 1871 година

17. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 10 май 1871 година

18. Писмо на Васил Левски до Ганчо Милюв от Карлово - 10 май 1871 година

19. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 14 май 1871 година

20. Из протоколите от разпитите на Васил Левски и неговите сподвижници

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.