сряда, юни 14, 2017

Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 14 май 1871 година

В това писмо отново става дума за брата на Данаил Христов Попов - Атанас поп Хинов (баща им поп Христо е наричан в Плевен още поп Хино, оттам и разликата във фамилиите), който си позволява да разпечатва писмата на Левски. По-късно Дякона и Атанас поп Хинов ще влязат в още по-остри противоречия. Относно знака "?" трябва да имаме предвид, че в някои случаи Левски го използва като удивителен, а не като въпросителен знак.

(Павел Николов)

ПИСМО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО ДАНАИЛ ХР. ПОПОВ

Азис Рушидооглу Небоолу

Днес дойдох в Плевен и утре заминавам.

Бележите ми в Бай Анастасово писмо какво (че - бел. П. Н.) не сте получили от пътника писмата? Пътникът е Никола Фотографа, брат на Тома Фотографа в Плоещ. Съшият Никола за там отиваше с майка си заедно. Та приз Букурещ като щеше да мине, щеше да ги връчи на Каравелов и като ги прегледа, да ги изпрати и на вас. Пишете в Плоещ ако не бъдат дадени на Каравелов. Аз ще са завърна от пътешествието си чак подир 30-40 дена и като се завърна, дано намеря нещата от вас изпратени, защото не ще имам време да чакам, но ще продължавам на друга страна. Ако бяха изпроводени нещата, сега щях с едно забикаляне да свърша, което има да се върши! А сега ще се продължи още три месеца с второто ми пътуване. Пък парите трябва да ги имами готови на 15 август, та на 15 септември да купим оръжие, от което искаме и колкото можем да купим? Така го кроя, щото със сто хиляди пушки можем да са снабдим, ако сме в състояние, и дето искаме да си ги разпределим из Българско, без да ни усети правителството. Ако това време прескочим, не съм сигурен за в друго време да можем така тихо да си извършим работата? Може чак догодина [по] това време.

Днес дойдох в Плевен и намирам кардашлъка (брат - бел. П. Н.) ти сърдит за думата, дето ти писах да му пишеш мое писмо от днес нататък да го не разпечатва, също да пише и той за дето го изпрати, да го не разпечатват, докато не дойде у мене? Той преди да се разбере с мене защо съм ти тъй писал и че трябва тъй, пред по-многото ни дейци за сигуранция (сигурност - бел. П. Н.), които като видят, че тъй пиша на по-верния, та те да нямат право да питат за онова, което им не е поверено да работата. Аз като получа тайната си, нали ще свиквам пак тях? Т. е. като него истински патриоти, които веднъж са се решили с жена и деца жертва на Отечеството? Ако на такива не поверявам, то с камъните ли ще работя? Аз сега му казвам защо тъй съм ви писал, а той като рекъл веднъж: не! Ти ми не вярваш, затова и така пишеш, и ето писах на Д. (Данаил - бел. П. Н.) да не провожда вече през мене нищо, когато аз от по-напред съм бил верен, а сега не съм? Кажете му и вие, от там както разбирате? Ако ли му е пък дотегнало, или го е страх да извършва каквото е вършил, пък сега намира с какво да се отрече? Не! Нека си каже с просто сърце и нищо. Ако ли му е за разноските и за маежити (маенето - бел. П. Н.), дето ходи насам и нататък. то аз му предлагам, че ще му улесним? И пак ми казва: не! Аз като вече не съм бил верен, намерете си човек и нека ви извършва както мен. Не можах да му докажа, че не е така, както той мисли.

Кажете му, ако той не ще, тогава ще гледаме през кого да ни провождаш.

Твой братовчед

Ефенди Аслан Дервишооглу

1871, 14 май

ДО ТУК В БЛОГА:

1. Разписка, подписана от Васил Левски

2. Стохотворение от Васил Левски

3. Писмо до Найден Геров – 1 февруари 1868 година

4. Писмо до Панайот Хитов – 1868 година

5. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 6 септември 1869 година

6. Писмо на Димитър Ценович и Васил Левски до Панайот Хитов – 13 май 1870 година

7. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – началото на 1871 година

8. Дописка на Васил Левски до вестник „Свобода“ - 28 януари 1871 година

9. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 5 февруари 1871 година

10. Писмо на Васил Левски до частните революционни комитети - 10 февруари 1871 година

11. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю в Одеса - 1 март 1871 година

12. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 11 април 1871 година

13. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 18 април 1871 година

14. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 26 април 1871 година

15. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 30 април 1871 година

16. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 май 1871 година

17. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 10 май 1871 година

18. Писмо на Васил Левски до Ганчо Милюв от Карлово - 10 май 1871 година

19. Из протоколите от разпитите на Васил Левски и неговите сподвижници

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.