вторник, юни 04, 2019

Унищожаване на брак – защо, кога и как?

ИЗТОЧНИК: ПРАВАТА МИ.БГ

АВТОР: Десислава Андреева – завършила "Нов български университет" със специалност "Право".

Преди година сключих брак. От скоро съпругата ми започна да има доста странно поведение. Посетихме психиатър, който ми съобщи, че съпругата ми страда от прогресиращо психическо заболяване още от ученическите си години. Почувствах се ужасно излъган и исках да се разведа със съпругата си. Мои приятели обаче ме посъветваха да поискам унищожаване на брака. Хм, за първи път чувам за тази възможност… Повече ще науча в следващите редове.

Защо да поискам унищожаване на брака?

Унищожаването на брака ми дава възможност да прекратя брак, който не желая повече да съществува за в бъдеще. Важно! Унищожаването на брака може да се постанови единствено от съд. Никоя друга институция или длъжностно лице (като например дамата, пред която сключихме брак) няма право да унищожи един брак. Така аз мога да сключа втори брак единствено когато първият ми брак бъде унищожен от съда със съдебно решение. Не мога да сключа втори брак докато тече производството за унищожаване на брака, защото вторият брак няма да е действителен.

В кои случаи мога да поискам унищожаване на брака си?

При наличието единствено на следните хипотези аз мога да поискам бракът ми да бъде унищожен:

  • Ако съм сключил брак докато съм бил непълнолетен. Ако съм непълнолетен /навършил съм 16 год, но не и 18 год./ мога да сключа брак, ако важни причини налагат това и получа разрешение от районния съд по постоянния ми адрес. Важна причина е например бременност на непълнолетната ми приятелка. Ако обаче такова решение липсва, бракът ще може да се унищожи.
  • Ако съм сключил брак след като вече съм сключил такъв. В този случай става въпрос за двубрачие и за да продължи да съществува вторият ми брак, първо трябва да бъде унищожен първият.
  • Ако страдам от душевна болест или слабоумие, които са основание да ме поставят под запрещение или вече съм поставен под пълно запрещение. Мога да бъда поставен под запрещение, когато страдам от психическа болест, която ми пречи правилно да възприемам действията на другите и своите собствени. За да бъда защитен от евентуална измама от страна на трети лица, държавата позволява аз да бъда запретен и да не мога да се разпореждам с имуществото си, а това да извършват специално избрани лица (попечител/настойник). В моя случай съпругата ми страда от психическа болест, която променя нормалното й държание.Ето защо трябва да бъде запретена, а аз от своя страна не искам да продължа в такъв случай брака си с нея.
  • Ако страдам от болест, която застрашава живота или здравето на децата ми или на съпругът/съпругата ми и той не е знаел за тази болест. Такава болест е например СПИН или пък синдром на Даун.
  • Ако сключа брак със свои близки роднини като баща, майка, дядо баба, брат или сестра, близки братовчеди или мои осиновители или осиновени от мен деца. Това е тежко нарушение, защото в този случай става въпрос за кръвосмешение, което противоречи на морала.
  • Ако съм бил заплашен с тежка бъдеща опасност за моя живот, здраве или чест или пък тези пък на мои близки и заради това сключа брака. В този случай става въпрос за брак, който е нежелан от мен (приел съм го единствено поради страх).

Кога да искам унищожаване на брака?

Разбрах, че е налице нарушение при сключването на моя брак, но трябва да знам, че за да поискам унищожаването му законът определя специфични срокове, с които трябва да се съобразя. Пропусна ли сроковете, не мога повече да искам унищожаване на брака и той става действителен.

  • Ако съм бил непълнолетен при сключването на брака, мога да предявя иск за унищожаването му до 6 месеца след като съм навършил пълнолетие (станал съм на 18г.). Така ако на 10 май навършвам 18 години, мога да предявя иск за унищожаване на брака до 10 ноември. Ако обаче има деца, родени по време на унищожаемия брак или пък съпругата ми е бременна, не мога да искам унищожаване на брака.
  • Ако съм бил заплашен, за да сключа брака, мога да предявя иск на това основание до 1 година от сключване на брака.
  • Ако става въпрос за двубрачие, а именно оженил съм се за Ива и след пет месеца съм се оженил за Галя – аз, Ива или Галя можем да предявим иск за унищожаването на втория брак, като за това няма срок и можем да го направим по всяко време. Понеже двубрачието е забранено в България, иск за унищожаване може да предяви и прокурора.
  • Ако страдам от душевна болест или съм поставен под запрещение, мога да подам иск за унищожаване на брака до 6 месеца след оздравяването ми или отмяната на запрещението. Ако пък искам да унищожа брака си с душевно болен, мога да направя това до деня, в който той оздравее ако болният съпруг оздравее и до този момент не съм подал иск за унищожаване на брака, бракът се заздравява и аз не мога повече да искам неговото унищожаване.

Важно! Ако съм се оженил за лице, с което имаме роднинска връзка въз основа на осиновяване, не мога да поискам бракът да се унищожи, ако преди това осиновяването се прекрати.

Как мога да поискам унищожаване на брака?

Унищожаване на брака мога да поискам, като подам искова молба до районния съд по постоянния адрес на другия съпруг. Ако съдът постанови унищожаване на брака, се прилагат всички последици, които настъпват след развод. Това означава, че трябва да се разрешат всички въпроси относно личните отношения между мен и съпругът/съпругата ми, както и между нас и децата ни, издръжката на децата от брака, общото имущество – кой какво ще вземе, и кой ще живее в семейното жилище.

Какво още трябва да знам?

Когато подам иска за унищожаване на брака, мога да искам съда да постанови, че другият съпруг е бил недобросъвестен. Недобросъвестен е когато е знаел, че бракът се сключва при нарушение на законови изисквания (като например болестта на съпругата ми, за която тя не ме е информирала, и въпреки това е сключила брак с мен). В този случай разноските по делото ще бъдат за недобросъвестния ми съпруг.

По време на процеса за унищожаване на брака аз мога да подам молба до съда, който разглежда делото, да определи т. нар. привременни мерки за издръжката, грижите и издръжката на децата, ползването на семейното жилище и на общото имущество. Това са мерки, които съдът ще наложи, докато се разглежда делото и се произнесе с решение. Така например той може да определи аз да живея в семейното жилище, докато съпругата ми се изследва в психиатрия или пък да й плащам месечна издръжка, понеже не може да посреща ежедневните си нужди, защото не може да работи.

Ако аз или съпругът/съпругата ми починем по време на процеса, делото може да бъде продължено от наследниците ни

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.