сряда, юни 05, 2019

Договор за ненападение между СССР и Германия, 23 август 1939 г. (пакт Молотов-Рибентроп)

ДОКУМЕНТ 1. ДОГОВОР ЗА НЕНАПАДЕНИЕ МЕЖДУ ГЕРМАНИЯ И СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ

Правителството на СССР и

Правителството на Германия,

Ръководени от желанието за укрепване на делото на мира между СССР и Германия и въз основа на основните постановки на договора за неутралитет, сключен между СССР и Германия през април 1926 година, стигнаха до следното съглашение:

Член I

Двете договарящи се страни се задължават да се въздържат от всякакво насилие, от всякакво агресивно действие и всякакво нападение помежду си, както отделно, така и съвместно с други държави.

Член II

В случай че едната от двете договарящи се страни се окаже обект на военни действия от страна на трета държава, другата договаряща се страна няма да поддържа по никакъв начин тази държава.

Член III

Правителствата на двете договарящи се страни ще останат в бъдещ контакт помежду си за консултации, за да се информират взаимно по въпроси, засягащи общите им интереси.

Член IV

Нито една от договарящите се страни няма да участва в каквато и да е групировка от държави, която пряко или косвено е насочена срещу другите държави.

Член V

При възникване на спорове или конфликти между договарящите се страни по едни или други въпроси двете страни ще разрешават тези спорове или конфликти изключително по мирен път чрез дружески обмен на мнения или при необходимост чрез създаване на комисии за уреждане на конфликта.

Член VI

Този договор се сключва за срок от десет години при условие, че ако една от договарящите се страни не го денонсира една година преди изтичането на срока, срокът на действието на договора ще се счита автоматично продължен за следващите пет години.

Член VII

Този договор подлежи на ратификация във възможно най-кратък срок. Размяната на ратификационните грамоти трябва да стане в Берлин. Договорът влиза в сила веднага след неговото подписване.

Съставен в два оригинала, на немски и руски език в Москва, 23 август 1939 година.

ДОКУМЕНТ 2. СЕКРЕТЕН ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

При подписването на договора за ненападение между Германия и Съюза на съветските социалистически републики долуподписаните пълномощници на двете страни обсъдиха строго конфиденциално въпроса за разграничаването на сферите на взаимните интереси в Източна Европа. Това обсъждане доведе до по-долу следващия резултат:

1. В случай на териториално-политическо преустройство на областите, влизащи в състава на прибалтийските държави (Финландия, Естония, Латвия, Литва), северната граница на Литва е едновременно граница на сферите на интересите на Германия и СССР. При това интересите на Литва към Виленската област се признава от двете страни.

2. В случай на териториално- политическото преустройство на областите, влизащи в състава на Полската държава, границата на сферите на интереси на Германия и СССР ще минава приблизително по линията на реките Нарев, Висла и Сан.

Въпросът дали е от взаимен интерес желателно запазването на независимостта на Полската държава и какви ще бъдат границите на тази държава, може да бъде разрешен окончателно само в процеса на по-нататъшното политическо развитие.

Във всеки случай двете правителства ще решават този въпрос по реда на дружеското взаимно съгласие.

3. Що се отнася до Югоизточна Европа, от съветска страна се подчертава интересът на СССР към Бесарабия. От германска страна се заявява пълна политическа незаинтересованост от тези области.

4. Този протокол ще се пази от двете страни в строга секретност.

Москва, 23 август 1939 година

ДОКУМЕНТ 3. РАЗЯСНЕНИЕ КЪМ „СЕКРЕТНИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ“ ОТ 23 АВГУСТ 1939 ГОДИНА

За да се уточни първия абзац от т. 2-ра на „Секретния допълнителен протокол“ от 23- август 1939 година, с настоящето се разяснява, че този абзац следва да се чете в следната окончателна редакция, а именно:

„2. В случай на териториално-политическо преустройство на областите, влизащи в състава на Полската държава, границата на сферите на интереси на Германия и СССР ще преминава приблизително по линията на реките Писа, Нарев, Висла и Сан“.

Москва, 28 август 1939 година

ОРИГИНАЛ


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.