сряда, май 31, 2017

Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 30 април 1871 година

Това писмо отново извежда на преден план неща, които вече сме срещали: предоставяне на напечатани "войнишки правила" с акцент върху "фортификацията", по-скорошното изготвяне на печата на вътрешната организация и внимателното отношение към хората, които искат да работят за делото ("днес е човек, а утре магаре"). Най-интересното в писмото е обаче, че в него Дякона си прави кратка самооценка ("да ви кажа за мене си"). Относно знака "?" трябва да имаме предвид, че в повечето случаи Левски го използва като удивителен, а не като въпросителен знак.

(Павел Николов)

ПИСМО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО ДАНАИЛ ХР. ПОПОВ

Азис Рушидооглу! Небоолу

Завчера на 26 ви писах, писах и за Одеса, и за Джуро, и за двете писма ви бележих да ги разгледате, после да ги съобщите на Каравелов, и ти там всяко на мястото му. Писани бяха първо до вас да ги гледате, после Каравелов и тъй нататък. Приносящият му се не случи пътят [му] през вас да мини, но инак, през Каравелов на вас. Сигурно трябва да сте ги получили.

Във вашето имахте бележка за Каравелов, да прибърза с билетите и войнишките правила да се препечатат на български. От тях по-първата е фортификацията, за която дано намери Каравелов кой по-способен да я приведе на чисто български с всичките ѝ фигури (образи). Същият може да задължи пък г-н Киселски – той да намери та от руски на български, защото нашата фортификация, дето сме я учили от сръбски, няма вътре всичките ѝ образи, без които се не бива. Който би положил тоя труд, ще му заплатим колкото му се стои (колкото му струва - бел. П. Н.) и вий с кръста (печата - бел. П. Н.) прибързайте по-скоро, че времето ни спори (напредва - бел. П. Н.), па и като прехвърли време без работа, отива още и друга година.

Бележка: ако би се случило да ви пита някой устно или писмено как отиват работите с вас във Влашко и как трябва да работим или как се работи в Българско? Бил из Влашко, бил из Българско, на това строго да бъдете внимателни. Ако рече някой: аз искам да работя в Българско, а трябва да имам, по какво да ми вярват? На това ще му отговориш: ако си човек за работа, кажи си името и от де си? Па си иди в Българско, че там имате човек, ний ще му пишем да те разгледа по-напред, па ако си за работа, той ще ти даде работа. Така ще съобщите на нашите хора да постъпят, щото да знаем къде ходим. Още да бдите, да не би се случило някои хъшове да съставят някоя чета, че да преминат за в Българско! Това да ви е за първа длъжност.

Препоръчвам ви един път наш човек, че после дошъл пак уж от наша страна, да му не вярвате без знак, колкото пъти и да дойде. Имаме пред очите си доста! Днес е човек, а утре магаре.

Да кажа за мене си: вий сте ме мисля познали твърде добре, че аз днешен не сам в работата си, а от 61-ва, от тогава и досега, малко много в това съм се занимавал и работата ми ме е срещала [с] всякаква тюрлия (с всякакви неща - бел. П. Н.) и не може да ме отвърне да работя за други или да ме отчае да гледам своя си интерес? Ако не знаете, питайте и научете се добре, че ако ме вземате за вярване пълно, тогава знам, че и думите ми ще бъдат истинни във вас. Трябва изпит. Какво! От г-н Киселски никакъв отговор, да не бъде му (да не би да му е - бел. П. Н.) пропаднало писмото? Ами от Панайот? Поздравете го.

Ваш братовчед  

1871 април 301 Българско Ефенди Аслан Дервишооглу

Отдолу има бележка на турски: Азис Дервиш Руше

ДО ТУК В БЛОГА:

1. Разписка, подписана от Васил Левски

2. Стохотворение от Васил Левски

3. Писмо до Найден Геров – 1 февруари 1868 година

4. Писмо до Панайот Хитов – 1868 година

5. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 6 септември 1869 година

6. Писмо на Димитър Ценович и Васил Левски до Панайот Хитов – 13 май 1870 година

7. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – началото на 1871 година

8. Дописка на Васил Левски до вестник „Свобода“ - 28 януари 1871 година

9. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 5 февруари 1871 година

10. Писмо на Васил Левски до частните революционни комитети - 10 февруари 1871 година

11. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю в Одеса - 1 март 1871 година

12. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 11 април 1871 година

13. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 18 април 1871 година

14. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 26 април 1871 година

15. Из протоколите от разпитите на Васил Левски и неговите сподвижници

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.