понеделник, май 29, 2017

Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 26 април 1871 година

Писмото (с малки мои поправки) и бележката под него са публикувани според книгата на Димитър Т. Страшимиров "Васил Левски - живот, дела, извори", том I, 1929 година. Текстът говори, че Дякона замисля бъдещото въстание не като стихиен бунт, а като поставено върху основите на военната стратегия и тактика. В това писмо срещаме и твърде интересното наставление: "писмото ми да не се разпечатва" - някои комитетски хора наистина са разпечатвали и са четели писма на Левски, въпреки че не са били предназначени за тях. Като първоизточник Страшимиров е посочил „М. Сб. кн. XVI и XVII, № 3, стр. 762; Н. Б. II Б., п. 102. Арх. К. Цанков".

(Павел Николов)

ПИСМО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО ДАНАИЛ ХР. ПОПОВ

Азис Рушидооглу! Небоолу

Приключените като разгледате добре, съобщете ги и на Каравелов и после всяко на мястото му. От това, що пиша, засега няма какво друго. Пък вие по-скоро с кръста (печата - бел. П. Н.) и записките от Каравелов, че стоя на едно място, останах и без крайцер (дребна медна монета - бел. П. Н.) в джоба.

Войнишките правила ги искам преведени на български, но напечатани. Първо да се сложи да се печата фортификацията (тук и нататък: подчертано от Васил Левски - бел. П. Н.) и тактиката с фигурите (образите), без друго е нужна от всичко най-напред. После всички други: полска служба, логорна (лагерна - бел. П. Н.) служба, вътрешна служба, и пешячко (пехотинско - бел. П. Н.) правило. Фортификацията, точно с всичките ѝ образи, най-добре може да се преведе от руски на български. Нека Каравелов се задължи да пише в Одеса, или дето знае, че може да се намери някой да ги преведе по-просто [на] български, на когото ще заплатим. Също и другите да се преведат на български. Че ако не могат да ги напечатат, нека ни ги изпратят ръкописни и ние ще се помъчим да преписваме както са, не може иначе.

Твой братовчед

Ефенди Аслан Дервишооглу

1871, 26 април, Българско [1]

Чрез когото ми пишете, да му забележите в плика си: писмото ми да не се разпечатва. Трябва да имаме наум, че от днес за утре времето не е за вярване.

БЕЛЕЖКИ

1. На арбитър

ДО ТУК В БЛОГА:

1. Разписка, подписана от Васил Левски

2. Стохотворение от Васил Левски

3. Писмо до Найден Геров – 1 февруари 1868 година

4. Писмо до Панайот Хитов – 1868 година

5. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 6 септември 1869 година

6. Писмо на Димитър Ценович и Васил Левски до Панайот Хитов – 13 май 1870 година

7. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – началото на 1871 година

8. Дописка на Васил Левски до вестник „Свобода“ - 28 януари 1871 година

9. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 5 февруари 1871 година

10. Писмо на Васил Левски до частните революционни комитети - 10 февруари 1871 година

11. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю в Одеса - 1 март 1871 година

12. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 11 април 1871 година

13. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 18 април 1871 година

14. Из протоколите от разпитите на Васил Левски и неговите сподвижници

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.