вторник, септември 06, 2016

Основите на македонската идеология

Кръстьо Велянов от Крушево, Вардарска Македония - "Основите на македонската идеология", публикувано във в-к "Македония", год. I, бр. 206, София, 21 юни 1927 година

Обработил от PDF в текстов вариант с ABBYY FineReader и редактирал: Павел Николов

Сръбският вестник "Югославия", който излиза в Скопие, чиято "югославянска" маска за лишен път свали и г. проф. Младенов в хубавите си статии във в. "Радикал", се е почувствал особено зле засегнат от писаното за него в "Македония" и "Македонска трибуна" и затова решил с ожесточение да брани своята "югославянска" чистота. В един от последните броеве на вестника на уводно място се отговаря на "Провокациите на македонстващите". След дълги нелепости и противоречия, в статията се среща и следният пасаж, отправен към "Македония" и "Македонска трибуна":

"Че вашата идеология не почива на здрави основи, говори самият факт, че вие издавате вашите вестници на български диалект, а тук застъпвате идеята за "Независима Македония". Е добре, кажете какво общо има вашата "Независима Македония" с българската държава, щом вие не сте ни българи, ни сърби, ни хървати, ни словенци, а "македонци"? Ако вие сте някакъв отделен македонски народ, ако не принадлежите към великото славянско семейство, към което принадлежат всички славянски племена на Южна Европа, защо си служите със славянски език в своя говор и писмо? Защо не намерите някакъв специален македонски език и с него да си служите, а употребявате български - славянски?"...

Току-що приведеният пасаж показва, че сръбските шовинисти се стараят да създадат убеждение, че македонската идеология е едни хаос и едно противоречие, които, съпоставени с действителността, не търпят никаква критика и трябва да се провалят като една невъзможност. Този сръбски опит е съвършено напразен, защото македонската идеология , изградена след една дълга и кървава борба, стои непокътната със своята основна същност като единствено възможна и спасителна за окончателното разрешение на македонския въпрос и действителното умиротворяване на Балканите.

Преди всичко великосърбите от в. "Югославия" искат да забравят, че на Балкана не живеят само сърбите и потиснатите от тях славяни и че неславянските народи имат също право за свободно развитие. Следователно, македонският въпрос не е въпрос, който интересува само южните славяни. В Македония има славяни - те са българи. Но освен тях има и други народности, които не принадлежат към славянството, но които си са у дома си и имат същите права, каквито имат македонските българи. Именно тази македонска общност се бори за освобождението на Македония и тя е, която има право да каже как трябва да се уредят македонските работи.

Може ли с аргументите на в. "Югославия" да се унищожава македонската идеология и да се твърди, че тя не почива на здрави основи? Какво противоречие има в това, че пишем и говорим на български език (не "диалект!") и сме издигнали лозунга за независимостта на Македония? Пишем и говорим на български, защото сме българи. Македонските ромъни си служат с ромънски език, турците – с турски и пр. Ето една етническа действителност, която нема никакво отношение към една друга действителност: политическата цел на всички македонски населения – свободата и независимостта на Македония. Необходимо нужно ли е независима Македония да бъде в отношение с някои от балканските държави, необходимо нужно ли е македонците да бъдат само българи, сърби, хървати и пр., за да може да се твърди, че идеята, на която служим, е осъществима и македонците ще я осъществят? Етнически ние, македонците, сме българи, турци, ромъни, евреи и пр., но политически ние сме само македонци, македонски народ, който има свои интереси, свои аспирации, свое место на Балканите и своя политическа задача за изпълнение. Но нужно ли е за това да имаме специален македонски език, да измисляме нов език, така както обещава в. "Югославия" да го измисли за всички югославяни? Не, такъв абсурд нам, на македонците, не ни е нужен. Нашата народностна принадлежност, нашата етническа и културна особеност стоят в основата на нашата обща борба, за да ги запазим от нашествениците и да се сдобием с възможност и условия, при които ще бъде възможно на свобода и спокойствие да ги развиваме.

Да посочваме ли за пример Швейцария, където три народности живеят братски една до друга; служат си с три различни езици; развиват три различни култури и все пак образуват швейцарският народ, швейцарската държава, която е образец за благоденствие и просперитет на много етнически единни държави?

За една подобна Македония се борят всички македонци, в тяхно число и македонските българи – те най-много. Естествено, че те ще пишат вестниците си на български, а не на ...патагонски.

Ето каква е македонската идеология. Но имат ли интерес да признаят господата от в. "Югославия", че са я разбрали и че тя изнася на великосръбските планове на Белград? Не, разбира се.

При все това тя ще бъде осъществена за доброто и спокойствието не само на южното славянство, но на целия Балкан. Неминуемо народите в Югославия ще смъкнат белградското натрапничество и ще освободят не само себе си, но и другите балкански народи за мирно и плодотворно сътрудничество.

Македония стои в центъра на благословената борба, която носи в себе си това близко бъдеще.

БЕЛЕЖКИ

1. Още сканирани оригинални документи - Библиотека "Струмски".

2. ЗА АВТОРА: Роденият в град Крушево Кръстьо Лиманов Велянов (1895-1954, София) е журналист, писател и ВМРО революционер, един от основателите на Македонското студентско дружество "Вардар". След 9-ти септември 1944 г. е репресиран от комунистите.

ОРИГИНАЛ

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.