сряда, юни 22, 2016

Окръжни на Македонския национален комитет и на Македонския женски съюз

Съюз на македонските емигрантски организации в България - "Св. Дух - Окръжно", София, 3 юни 1935 година

Обработил от PDF в текстов вариант с ABBYY FineReader и редактирал: Павел Николов

ОКРЪЖНО

До председателя на Макед. благотвор. братство

Празникът Св. Дух е определен за ден на Македония. Тогава всички македонски синове се събират, за да се преклонят пред светата памет на знайните и незнайни герои мъченици, които дадоха живота си за свободата на Родината. Те се събират още, за да проявят своята вяра в светостта и тържеството на освободителното дело. Това е едно напомняне на близки и далечни, на свои н на чужди, че въпреки всички превратности на съдбата, Македония е жива, вярва и се бори, и ще победи, защото няма нищо по-силно от волята на един народ да бъде господар на собствената си съдба.

В деня на Македония македонските прокуденици дават обет да останат верни на заветите, завещани от героичното минало, завети, начертани с кръвта на хиляди борци. Те приповтарят своята клетва, че с безкористие, с обич и възторг ще служат на освободителното дело. Но тоя ден македонските българи проявяват своето високо съзнание за дълг и родолюбие, че остават верни на тяхната единствена, неизменна и света цел — свободата на Македония.

Празникът на Македония е празник на всички, на целокупната емиграция, не може да бъде и не е на едни или други. Нека и тази година проявим нашата сплотеност и единство в името на общата цел. Нека емиграцията покаже, че може да се издигне по-високо от временните настроения и чувства, нека стихнат всички разномислия, да млъкнат личните страсти пред страдалческия образ на Родината. Оня македонец, който не бъде в братствените редове, който дръзне и тогава да дели и не смири своята гордост, ще покаже, че не е достоен син на своята земя.

Ние Ви каним да направите всичко възможно за по-тържественото отпразнуване на Деня на Македония на 17 юни т. г. — Св. Дух. Не с парадност и празни слова, а с нашата бодрост, ред и стегнатост [да] възвестим на света, че връзките ни с нашата земя и поробени братя са крепки, несъкрушими, че със слово и перо, с всички легални средства ще работим и ще се борим за тържеството на нашето свето дело — свободата на Македония.

Софийските братства се поканват с братствените си знамена в стройни редици да се явят на пл. "Св. София", където ще се отслужи благодарствен молебен.

Председател: Д. Мирчев

Секретар: Д. Е. Спространов

МАКЕДОНСКИ Женски Съюз при МАКЕДОНСКИЯ НАЦ. КОМИТЕТ, СОФИЯ

ОКРЪЖНО

До г.г. Председателите на македонските благотворителни братства

До г.г. Председателите на македонските женски дружби в София и проивнцията

ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ,

Македонският женски съюз, в съгласие с председателите на македонските благотворителни братства и женските дружби, реши да отпразнува и тая година патронния празник на македонските организации "СВ. ДУХ" - 17 т. г. с панихида и молебен, - за София в черквата "СВ. НЕДЕЛЯ", в 10 ч. пр. пл. след свършването на Божествената литургия.

По тоя случай Македонският женски съюз издаде своя позив до македонската организация и моли подобни позиви да се издадат и от името на братствата и женските дружби за техните членове и членки, като тия в провинцията уредят панихида и молебен за организацията в местния град.

Страданията на нашите поробени братя и сестри ни зоват да изпълним дълга към родината в тоя ден и затова да бъдем всички на панихидата и молебена в черквата "СВ. НЕДЕЛЯ", за да бъдем достойни синове и дъщери на МАКЕДОНИЯ.

За по-широка гласност на празника отправете и писма покани до членовете и членките на братствата и дружбите Ви.

Със сестрински поздрав:

ПРЕДСЕДАТЕЛКА: Д-р Зл. Сарафова

СЕКРЕТАРКА: Л. Иванова

ОРИГИНАЛ

БЕЛЕЖКИ

1. ЗА АВТОРА: Съюзът на македонските емигрантски организации е най-многочислената и ръководна организация на македонската емиграция в България. Дружествата ѝ са известни като македонски културно-просветни и благотворителни братства. Основната дейност на организацията в България е културна, просветна и благотворителна, а пред международната общност и Обществото на народите пропагандирането на Македонския въпрос и незачитането на човешките права на македонските българи в Югославия и Гърция. Финансова подкрепа получава от ВМРО и от членски внос, политическа - от Македонската парламентарна група в българския парламент, а на международно ниво е подкрепена от чужди политици, общественици, публицисти и учени. В един момент броят на Македонските братства в Царство България достига 210.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.