събота, април 01, 2017

Из протоколите от разпитите на Васил Левски и неговите сподвижници - 7

ДО ТУК:
Първи и втори разпит на Васил Левски (5 януари 1973 година)
Трети разпит на Васил Левски (6 януари 1973 година)
Четвърти разпит на Васил Левски (7 януари 1973 година)
Пети разпит на Васил Левски (8 януари 1973 година)
Шести разпит на Васил Левски (8 януари 1973 година)
Разпит на Христо Цоньов - Латинеца (януари 1973 година)

РАЗПИТ НА НИКОЛА БАКЪРДЖИЯТА

13 януари 1873 година

Името ти, името на баща ти, откъде си, какво работиш, на колко си години?

Никола, на баща ми Цвятко, ловчанец съм, занимавам се с бакърджийство и съм на двадесет години.

Откога се занимаваш с бакърджийство?

Майстор съм от около три и половина години, преди бях бакърджийски чирак.

Откога познаваш Васил Дякон Левски, с когото сте отивали заедно в Какрина?

Преди не го познавах. Тръгнах от Ловеч, отивайки в Търново да купя бакър. По пътя на един час от Ловеч аз стигнах до моста Пази мост. Дякона идваше през пътеката отсреща ми; оттатък идеше едно заптие. „Кой е тоя човек?“ - ме попита [заптието]. „Не зная“ - казах аз. Сетне заптието попита него, какво са разговаряли – не зная. Аз отминах. После, вървейки полека-полека, да имаше след един час, той [т. е. Левски] пак ме застигна. Аз го попитах: „Откъде си?“ Той ми каза: „Търновец съм, да вървим заедно!“ Стана ми спътник. „Къде ще спиш?“ - ме попита той. Аз казах: „В Какрина имам един роднина, там [ще спя]“. След това той дойде заедно с мене [и] отседна в Христовия хан. Христо, аз и Дякона, и тримата, спахме в една стая. Призори Христо ме вдигна [и] рече: „Аз отивам в къщата на вуйчо ми за коня.“ Яз заключих след него. После дошли заптиетата и заловили тогова [Левски], той искал да избяга, но те го хванали веднага. Сетне забраха и нас заедно [с него] и ни отведоха.

Какво говорихте с Дякона по пътя от Ловеч до Какрина и когато дойдохте в Какрина, в хана?

По пътя не говорихме нищо, той само каза: „Търновец съм, отивам в Търново.“ В хана влизаше и излизаше [и ме] попита само: „Не си ли ходил никак в Търново?“

Ти не го ли попита: „Откъде си, що си, с какво се занимаваш, какво ще правиш в Търново, откъде идеш?“

Той ми каза само: „Името ми е Петко, търновец съм.“

Ти казваш, че тоя човек излязъл измежду лозята, не го ли попита ти: откъде идваш от тая страна?

Попитах го, той ми каза: „Идвам от тъдява.“

Имаше ли у него оръжие?

Той имал два шестака, преди обаче аз не ги видях, видях ги после.

Когато дойдоха заптиетата, ти къде беше?

Аз спях, не [ги] чух. После дойде ханджията, заудря по вратата [и] аз станах тогава.

[Подписал]: Никола Цвятков

Зададените въпроси и отговори и показанията са записани в наше присъствие.

25 зилкаде 1239 - 13 януари 1873 година.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.