събота, април 15, 2017

Писмо на Васил Левски до Найден Геров – 1 февруари 1868 година

Текстът на писмото (с незначителни мои корекции) и бележките към него са приведени тук по книгата на Димитър Т. Страшимиров "Васил Левски - живот, дела, извори", том I, 1929 година (преиздадена от издателство "Изток-Запад" през 2014 година). Като първоизточник Страшимиров е посочил "Арх. Н. Геров, кн. I, стр. 987".

(Павел Николов)

ПИСМО ДО НАЙДЕН ГЕРОВ

Ваше благородие г-н Найдене [1],

При идването ви [2] в Белград идвах веднъж при вас, дано ви намерех сам, да ви кажа, че искам да изляза преди времето макар 25 дни: да си дойда по нашите места, да се срещна с познатите ми, от които очаквам нещо и на които трябва да се каже по една преди [3], и тогава ще имаме сигурна нашата къща с двора ѝ [4]. Затова ви моля сега писмено до преди април 20 с някое средство да ме искате за във Влашко [5] и оттам да ми се дадат шест дълги и шест къси, които се пълнят отзад [6]. Напротив, ако не ме пуснат преди времето, от което ви пиша по-горе, и не ми дадат потребните от Влашко, тогава знам, че нищо няма в нашата къща. На които съм казал и още през 67 г. През други, че докато не дойда, на никого да не вярват, от които се и чака в онова място. [7] А ако ли съвсем други се обърне. [8] Каквото ни най-малко не сме се уверили [9], защото за такова нещо трябва поне един старейшина да има между нас [10]. В кратко, всекидневните минути [11] ни показват разпиляване, за което всички казват, че един месец като остане до времето март 15 [12]. Очевидно да е за истина? Ако ли не, едни говорят, че ще се върнат във Влашко, а повечето се съгласяват да излязат на чети, което ще рече, че остава на наше разположение [13], а къде ще му излезе краят? Затова остава на старите [14] да му мислят. Ако не ни дадат п-шки [15], ние ще им излезем с т-ги [16], както и на 67 г. третата ни част беше.

Моля ви както и да е било наредено за общо въстание [17]. Или не е било? Ако изработите по-скоро, за което ви моля, и е възможно [18] и като дойда първо при вас, ще видите, че колкото по-рано да съм дошъл, е било по-добре. Ако и да знаете какво трябва. Но като вас човеци не могат да извършат, ако и да можете чрез други, не знаете ония човеци, с които може да се извърши.

Подарявам и лика си от 67-ма, ходeщ [19], и един на г-н Рашко. Другите ми писъмца моля да ги изпратите сигурно [20]. От двете ми в едноимни [21] писма изпратете по-малкото, а другото задръжте при вас или при Рашко, докато дойде сам човекът да си го вземе, когото физиономията му го показва въздребен, черноок, с тънък глас. Напротив, ако не дойде сам, то ще дойде за това писмо човек висок, черноок, дългообраз на име Минчо х. Недюв от същото село.

Покорен Васил И. Левски

от Белградската академия,

новообразувана българска чета

1 февруари 1868 г.

1. Найден Геров, руски консул по онова време в Пловдив и сега дошъл временно – както се разбира от съдържанието на писмото – в сръбската столица, дето Левски служи във втората българска легия. Първата легия на Раковски беше през 1867 г.

2. През време, когато Н. Геров се е намирал в Белград.

3. Да се подготвят или организират предварително.

4. Ще имаме осигурено нашето отечество в целокупност.

5. Да го изискат българските първенци от Влашко, които устроиха легията, да бъде освободен от военното началство в Белград преди 20 април.

6. Шест пушки и шест револвера.

7. Иска да каже: до които съм се обърнал. Това са все хора, от които се чака решителна работа от онези места.

8. Трябва да се чете като въпрос: и ако вместо мен друг се обърне с искане да поеме същото дело?

9. Няма вероятност за подобно нещо.

10. Като бивш байрактар и съгласно „Закона“ на Раковски, заместник на най-старшия („първостепен“) воевода Панайот, той е сам старшина също и за новата инициатива да върви и организира народа.

11. Отделни случки всекидневно ни показват желание да се разпилее (да се дезорганизира) и да се разпусне легията.

12. Да бъдат разпуснати.

13. Остава на наш избор да си се върнем във Влашко или да навлезем на малки чети в България.

14. Водителите от Добродетелната Дружина в Букурещ, които са изпратили всички други момчета в Легията в Белград.

15. Пушки.

16. Тояги. Тояги наричаха тогава и старите негодни пушки, които се пълнят от горе.

17. Моля ви да изпълните гореизложеното, дори ако е вече наредено да има общо въстание в България.

18. – а за това има всички възможности –

19. Фотография, правена през време на четуване в Стара планина по-първата 1867 г.

20. По-верен и сигурен начин, за да не попаднат във вражески ръце.

21. Едноименни.

ДО ТУК В БЛОГА:

1. Разписка, подписана от Васил Левски

2. Стохотворение от Васил Левски

3. Из протоколите от разпитите на Васил Левски и неговите сподвижници

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.