неделя, декември 23, 2012

Отворено писмо до министър Ивайло Московски

Уважаеми господин Министър!

Това, с което си позволявам да Ви обезпокоя, може би ще Ви се стори дребен, незначителен случай.

За мене той обаче не е, за мене той е повече от показателен.

Показателен е за това как всички приказки за някакви промени са всъщност само приказки.

Защото долу, при нас, при обикновените хора, малко неща са се променили.

Някои – изобщо са си останали на равнището на онова време, което наричаме „времето преди Промените“.

А случката, която искам да Ви разкажа, е следната.

В неделя, 23 декември, в 9.50 отидох на гара Ихтиман, за да си извадя карта „Класик“.

Гишето беше затворено, но касиерката седеше вътре.

Когато почуках и обясних за какво съм дошъл, тя ми отговори че няма да ме обслужи, защото от 9.30 до 10.30 часа има почивка.

Обясних, че не зная за почивката, затова съм дошъл по това време, че една карта се издава за три минути и няма да ѝ струва кой знае какви усилия, но срещнах същия отказ.

Когато продължих да настоявам, касиерката стана и влезе във вътрешните служебни помещения.

Господин Московски,

гара Ихтиман се намира на 3 (три!) километра от града, през посочения ден температурата беше – 2 (минус два!) градуса, отоплено помещение за пътници на гарата няма.


И при тези вълчи условия (за клиентите на БДЖ, разбира се, защото на чиновниците вътре им е отоплено!) Вашата служителка реши, че трябва да стоя и да я чакам, защото – виждате ли - имала почивка (каква е тази почивка от цял час по никое време, е отделен въпрос!).

Вярно, след двадесет минути – в 10.10 часа – касиерката се появи, отвори гишето и ми направи картата.

Значи – можело да стане, значи няма проблем да стане!

Но явно трябваше преди това да се демонстрира кой решава как стоят нещата и кой трябва да бъде наврян в миша дупка, защото е имал нещастието да се окаже клиент.

Бюрократизъм в действие на гишето на гара Ихтиман!

Което лично на мене ми струваше двадесет минути напълно излишно чакане при нетърпим студ.

Питам се обаче, господин Министър, така ли трябва да бъде…

------------------------------------------------

Бележка за читателите на блога: Настоящото отворено писмо ще изпратя писмено до министър Московски с придружаващо искане за разглеждане на станалото и за вземане на мерки за предотвратяване на подобни бъдещи случаи.