вторник, януари 09, 2018

Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 3 август 1872 година

Писмото и бележките към него са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров "Васил Левски - живот, дела, извори", т. I, 1929 г. Там те се намират под № 84. Като източник Страшимиров сочи Н. Б. II. Б., п. 102, Арх. К. Цанков. М. Сб. кн. XVI и XVII, № 15, стр. 772.

(Павел Николов)

ПИСМО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО ДАНАИЛ ХР. ПОПОВ - 3 АВГУСТ 1872 ГОДИНА

За Азис Рушидооглу Видинли

В Никопол

1872, 3 август, Българско

Братовче!

В Никопол [1]

Щом получих писмото ви, на 25 юли писах ви и аз, приключено в Каравелово[то писмо]. Писал ви бях и пак ви пиша: изпратете ми всички фишеци (хилядата), ако не са дошли още от Галац, телеграфирайте, [та] с първи вапор, щом получи от вас телеграф, да ви изпроводи. И вие слезте на скелята, вземете ги и ги дайте на Власаки, да ги пренесе и да ги даде на приносящия ви писмото, комуто оттук съм казал, ако се случи така, да почака ден, два, три. Приносящият има и други другари, все наши са. Дайте всичко на Власаки да го пренесе и да му ги даде. Пусулата (далекогледа), мастилото, запечатаните книжа, са долу на масата... и войнишките правила. Портрети мои щяха да ви изпроводят от Букурещ, ако бъдат изпратени, и тях им дай.

Изпращам шестнайсет турски лири една жълтица [2], една рубла и двайсет пари, от които девет лири с писмото на Каравелов ще проводиш [3], останалите осемстотин гроша са наши, (са твои), за стоката. Ако ли трябват още, пиши ми, за да ти ги пратя. На К-ва [4] ще проводиш един патрон (фишек) и да му разправиш каква форма е пушката.

Ас. Дер. Кърджала

П. П. Приносящият е упълномощен да ви говори за неща, които са за К-ва. И ти по думите на упълномощения брат ще пишеш и да разправиш ясно на К-ва за приказанията [5] ви. Пиша и на него, че има да му съобщим нещо.

За уверение, че приносящият чист ли е [6], забележете му трите главни букви и ако ви разкаже, що значат, то същият е [7], а вие ще му кажете отзива.

Сава Младенов, ако ще, нека си дойде, че има вече работа. Ще се плаща на черни души [8]. И дето има пари, ще искаме, ако не дават, ще [си ги] взимаме. [9]

Момчетата, за да не ги е страх като ще пренесат стоката, за която са дошли, ако е възможно нека я пренесе и нея на Власаки! [10] Вижте.

Същият

-----------------------------------

1. Вместо Т. Мъгуреле.

2. Австрийска (минц).

3. На Каравелов ще изпратиш.

4. Каравелов.

5. За това, което ви е разказано.

6. Чист (честен, истински) ли е.

7. То той е истинският.

8. Ще се убиват противници на делото, а С. М. се предвижда да бъде един от изпълнителите.

9. Ще се събират пари по принудителен начин.

10. Ако момчетата ги е страх да пренесат далекогледа, книжата, мастилото и пр., да повери и тях на Власаки.

ДО ТУК В БЛОГА:

1. Разписка, подписана от Васил Левски

2. Стохотворение от Васил Левски

3. Писмо до Найден Геров – 1 февруари 1868 година

4. Писмо до Панайот Хитов – 1868 година

5. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 6 септември 1869 година

6. Писмо на Димитър Ценович и Васил Левски до Панайот Хитов – 13 май 1870 година

7. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – началото на 1871 година

8. Дописка на Васил Левски до вестник „Свобода“ - 28 януари 1871 година

9. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 5 февруари 1871 година

10. Писмо на Васил Левски до частните революционни комитети - 10 февруари 1871 година

11. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю в Одеса - 1 март 1871 година

12. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 11 април 1871 година

13. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 18 април 1871 година

14. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 26 април 1871 година

15. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 30 април 1871 година

16. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 май 1871 година

17. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 10 май 1871 година

18. Писмо на Васил Левски до Ганчо Милюв от Карлово - 10 май 1871 година

19. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 14 май 1871 година

20. Писмо на Васил Левски до Иван Кършовски - 20 юни 1871 година

21. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 20 юни 1871 година

22. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 6 юли 1871 година

23. Писмо на Васил Левски до Ловченския комитет - 27 юли 1871 година

24. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов в Турну Мъгуреле - 27 юли 1871 година

25. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 29 септември 1871 година

26. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 29 септември 1871 година

27. Писмо на Васил Левски до по-прогресивен и богат българин във Влашко - 6 октомври 1871 година

28. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 27 октомври 1871 година

29. Писмо на Васил Левски до Трифон Райнов - 25 ноември 1871 година

30. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов

31. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 28 декември 1871 година

32. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 31 декември 1871 година

33. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 януари 1871 година

34. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 10 януари 1872 година

35. Писмо на Васил Левски до неизвестно лице - 12 януари 1872 година

36. Писмо на Васил Левски до комитета в Карлово - 16 януари 1872 година

37. Писмо на Васил Левски до частния революционен комитет в Сливен - 16 януари 1872 година

38. Писмо на Васил Левски до Димитър Папазоглу - 16 януари 1872 година

39. Писмо на Васил Левски до лясковци и търновци - 17 януари 1872 година

40. Писмо на Васил Левски до повече частни комитети - 17 януари 1872 година

41. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет - 18 януари 1872 година

42. Писмо на Васил Левски до плевенци - 23 януари 1872 година

43. Писмо на Васил Левски до орханийци и околните села - 29 януари 1872 година

44. Писмо на Васил Левски до новооглашени в комитетското дело - 19 февруари 1872 година

45. Писмо на Васил Левски до орханийци - 28 февруари 1872 година

46. Писмо на Васил Левски до неизвестен частен комитет – 24 март 1872 година

47. Писмо на Васил Левски до един представител на Общото събрание – 24 март 1872 година

48. Писмо на Васил Левски до орханийци – март 1872 година

49. Писмо на Васил Левски до Дервишоглар и Хасан Касан – март 1872 година

50. Писмо на Васил Левски до търновци и лясковци – 30 март 1872 година

51. Писмо на Васил Левски до сливенци – 4 април 1872 година

52. Писмо на Васил Левски до Троянския частен революционен комитет – 4 април 1872 година

53. Писмо на Васил Левски до Сава Кършовски в Елена – 5 април 1872 година

54. Писмо на Васил Левски до сливенци – април 1872 година

55. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю – 13 април 1872 година

56. Писмо на Васил Левски до Димитър Общи – 23 април 1872 година

57. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов

58. Писмо на Васил Левски до Олимпий Панов

59. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 27 юни 1872 година

60. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов - 27 юни 1872 година

61. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 30 юни 1872 година

62. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 2 юли 1872 година

63. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков

64. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов

65. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет - 25 юли 1872 година

66. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет

67. Писмо на Васил Левски до сливенци

68. Писмо на Васил Левски до частните комитети

69. Писмо на Васил Левски до няколко частни комитета

70. Писмо на Васил Левски до частен комитет

71. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов – 25 юли 1872 година

72. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – 25 юли 1872 година

73. Писмо на Васил Левски до Централния комитет във Влашко – 25 юли 1872 година

74. Писмо на Васил Левски до Димитър Общи

75. Писмо на Васил Левски до приятел

76. Писмо на Васил Левски до Централния комитет в Ловеч

77. Из протоколите от разпитите на Васил Левски и неговите сподвижници

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.