събота, април 06, 2013

За мястото в Идния свят

Еврейска притча

Превод от руски: Павел Николов

Веднъж хасидим попитали своя рабе, Елимелех от Лиженск, сигурен ли е, че му е отредено място в Идния свят.

- Какви съмнения може да има?! – отговорил той без ни най-малко колебание.

- А защо си толкова сигурен?

- Като напуснем този свят, ние ще се изправим пред небесния съд, и божествените съдии ще започнат да ни питат за Тората, авода и мицвос (за Писмения и Устния закон, за сутрешната, обедната и вечерната молитва, за заповедите, които Бог ни е дал). Който отговори на тези въпроси подобаващо, ще попадне в Идния свят.

- А ти знаеш ли ги тези въпроси? – попитали учениците.

- Да.

- И знаеш как да отговориш?

- Да.

- А ще ни кажеш ли отговорите?

- Въпросите са еднакви за всички. А всеки трябва да отговаря според себе си. Но мога да ви кажа какво смятам да отговоря на съдиите аз. Те ще попитат: „Рабе, изучил ли си Тората така, както би могъл?“ Аз ще отговоря честно „не“. След това ще попитат: „Рабе, до край ли си се отдавал в молитвите на Бога?“ И аз отново ще отговоря честно „не“. И трети път ще попитат: „А спазвал ли си мицвос и при всяка възможност ли си вършел добри дела?“ Разбира се, аз ще отговоря „не“. И тогава ще ми кажат: „Какво пък, вижда се, че не лъжеш. И само заради това – добре дошъл в Идния свят“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.