понеделник, февруари 27, 2012

Из Летописната книга

Трябва да пиша един материал за просветно-образователното дело във Вакарел и от два дена се ровя из Летописната книга на училището.

Съществената информация, която може да се изцеди оттам, не е кой знае каква, но затова пък могат да се срещнат подобни бележки, дълбоко свързани с образованието и просветата:


20.ХІІ.1958 г. ТКЗС в с. Вакарел се масовизира, като се включиха в него всички махали в района… Същевременно се учреди Държавно земеделско стопанство (ДЗС), което е по-висша форма на социалистическо преустройство в селското стопанство. Вакарелския район представлява филиал към ДЗС, което е с център гр. Ихтиман“.

Ако Летописната книга по това време не се е водила от партийния секретар на училището, аз главата си режа...