неделя, ноември 27, 2011

На гарата

Сутринта рано, още преди да са започнали протестите, отивам на гарата да си извадя карта за пътуване.

В билетното стоят всички касиерки.

По време на стачка няма работа на смени, присъствието на работното място е задължително за стачкуващите.

Жените явно са нервни още от сутринта.

Дали вече схващат как ще свърши всичко?..