четвъртък, ноември 24, 2011

Балада за празните шишета

Вчера Албена пусна в Гугъл плюс тази снимка.


Снимката ме впечатли много и като виден представител на даскалската поезия съчиних една

БАЛАДА ЗА ПРАЗНИТЕ ШИШЕТА

Жестока - уви! - е съдбата

към разните празни шишета:

отнася ги бавно водата

през девет земи във десета.

Шишетата никак не искат,

шишетата тихичко плачат,

обаче вълните се плискат –

навътре в морето ги влачат.

Под чужди простори беззвездни

ще спрат за почивка безкрайна,

ще шепнат на тъмните бездни

своята стъклена тайна,

че нямат съдби теменужни,

че тежка ги чака несрета:

шишетата стават ненужни,

когато са празни шишета…