събота, септември 02, 2017

Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 29 септември 1871 година

Оттук нататък писмата на Дякона ще бъдат представяни строго по книгата на Димитър Т. Страшимиров "Васил Левски - живот, дела, извори", заедно с неговите обяснителни бележки. За съжаление не разполагам с копия на тези писма, които да прилагам. Като първоизточник на следващото писмо Страшимиров сочи М. Сб. кн. XVI и XVII, № 9, стр. 768. Н. Б. II. Б. п. 102. Арх. К. Цанков.

(Павел Николов)

ПИСМО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО ДАНАИЛ ХР. ПОПОВ - 29 СЕПТЕМВРИ 1871 ГОДИНА

Азис Рошидоглу! Небоолу

Спо[ре]д както виждаш е, и на вас, както пишем на Панайот, същото ще пишете от наша страна и на Ф. Тотю. Изпращаме ви два закона, единият на вас, и за Ценов в Букурещ, гледайте хубаво, което не намирате за добро, слагайте бележка и още как! С една дума, каквото намирате за добро да се оттътури, или прибави, отбелязвайте кратко и ясно. Като и ще побързате и да ни ги [1] изпратите, защото Ц. комитет по вишегласието на всички членове, а най-вече ще гледа вишегласието в Българско, и ще го изпрати да се напечата. Другия закон ще изпратим на г-н Каравелов. Задължавате се още вие като [го] прегледате добре в Т. Мъ.[гуреле] да го изпратите и на Лом, пък от Лом да го изпратят за Пирот и където познават още. За по-добра работа ще напр[ав]ите същият закон да си остане при вас, пък да препишете от него друг, по същите наши точки, и него да изпратите. Питайте от Лом да ви отбележат името и презимето на някой от най-добрите ни членове в Пирот, като му опишете и физиономията и годините точно, защото след дългото ни обикаляне ще минем и оттам. На същия член в Пирот трябва да му се предизвести от Лом. Бележките за Пирот, щом ви се изпратят от Лом, вие ще гледате да ги изпратите по-скоро до Моратоогуллар [2].

Още малко за време ви оставаме длъжни за печата, и на Каравелов - за печатането на писмата.

Трите пушки вече сте купили, но като нямаме още пари, то ще ви моля поне за едната, която е в Плевен, да снабдите с хиляда куршуми и да задържите още две или три недели. Надявам се дотогава дано се улесни и да ви изпратя парите, още и с лихва на парите за колкото време ги държите. И сега ми е много нужна, защото някак по с живо сърце [ще] вървя по пътя си. Може би да ми откупи някъде и живота още веднъж! Но какво ще правя, когато засега още нямам.

Със законите отвсякъде вие и Ценов побързайте да ни ги изпратите в Ловеч с всичките им бележки.

Братовче! Отсега вече А. К. остава с мен и нашата работа и докрай.

Аслан Дервишооглу

Приемете сърдечното поздравление и предайте същото и на сестра си г-жа Катерина, от вашия приятел.

А. Кънчев [3]

Българско, 29 септември 1871 г.

1. Да побързат да му ги изпратят.

2. В Ловеч.

3. На обратната страна стоят бележки от Дан. Хр. Попов: „На 4/8 ври [октомври] писах на Хр. Савчев в Лом и му изпратих чрез Т. Бедоров писмото със законите. Отговор на кратко 3/8 ври [октомври] 1871. На 5/8 ври писах на Ф. Тотю. На 22/8 ври писах повторно на Хр. Савчев и на Хр. Бедоров в Лом.

ДО ТУК В БЛОГА:

1. Разписка, подписана от Васил Левски

2. Стохотворение от Васил Левски

3. Писмо до Найден Геров – 1 февруари 1868 година

4. Писмо до Панайот Хитов – 1868 година

5. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 6 септември 1869 година

6. Писмо на Димитър Ценович и Васил Левски до Панайот Хитов – 13 май 1870 година

7. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – началото на 1871 година

8. Дописка на Васил Левски до вестник „Свобода“ - 28 януари 1871 година

9. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 5 февруари 1871 година

10. Писмо на Васил Левски до частните революционни комитети - 10 февруари 1871 година

11. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю в Одеса - 1 март 1871 година

12. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 11 април 1871 година

13. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 18 април 1871 година

14. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 26 април 1871 година

15. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 30 април 1871 година

16. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 май 1871 година

17. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 10 май 1871 година

18. Писмо на Васил Левски до Ганчо Милюв от Карлово - 10 май 1871 година

19. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 14 май 1871 година

20. Писмо на Васил Левски до Иван Кършовски - 20 юни 1871 година

21. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 20 юни 1871 година

22. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 6 юли 1871 година

23. Писмо на Васил Левски до Ловченския комитет - 27 юли 1871 година

24. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов в Турну Мъгуреле - 27 юли 1871 година

25. Из протоколите от разпитите на Васил Левски и неговите сподвижници

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.