сряда, декември 20, 2017

Писмо на Васил Левски до частен комитет

Писмото и бележките към него са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров "Васил Левски - живот, дела, извори", т. I, 1929 г. Там те се намират под №77. Като източник Страшимиров сочи Н. Б. II. А., п. 60, № 8023. Арх. т. I, № 34, стр. 61.

(Павел Николов)

ПИСМО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО ЧАСТЕН КОМИТЕТ

БРЦК

в България

(печатна бланка)

Братя!

В Куртооглу Саали [1]

Изпращаме ви два устава, по които ще се владате и управлявате. Уставите и разписките, две коли по осем, шестнадесет разписки, които ви изпращаме засега, и ще стоят в действителните членове на комитета (уставите - в председателя, а разписките - в касиера). Пращам ви два устава: единият да стои в комитета - по него ще се управлява всеки работник, а другият, с когото ще превеждате нови работници, може извън градеца ви [да се намира] някой [2] да е комуто трябва да се прати да разбере (но само като познавате добре човека). Разписки ще се дават всекиму кога каквото дава в касата народна. Това е работа на касиера - да ги дава според както вижда първия билет, който е написан за пример. Така ще се реже [билетът] през големите слова и ще се дава на човека, а другата му половина ще остава кютук в касиера, откъдето Централният комитет ще дири сметка. А от касата ви, когато се дават парите в Централния комитет, ще получавате друг централен билет срещу парите - общ. Изпращаме ви и едно окръжно писмо, което трябва да се прочете пред всеки член.

С всичката си сила да се потрудите за събиране на пари! Там ни стои всичката работа. Побързайте! Касиерът трябва да води дневник, 3... [не се чете] добри, и недобри работи, на всеки съучас... [не се чете] родното дело, от който ден е пост... [не ес чете] нищо на правото име, няма да се записва, според това, което виждате и отгоре на разписката под номер. С второто ще ви се съобщи за доходите и разходите на Централния комитет. Без тоя печат и с подписката отдолу никому няма да вярвате за нищо! Бил вчера работник, а днес като няма същите бележки, не е истинен. На всеки пратеник от Централния комитет ще му искате, когато [до]йде, пълномощното според неговите приказания. За уверение дали е истинско писмото с печата, защото има майстори: което може да се направи и да стане чудо!... Затова да бъдете спокойни и уверени, ще търсите подписа ми с прорязаната книга под печата. Пък за очи ще подписвам какво и да е име.

Нужно е за всеки член отсега да се приготви, т.е. да даде пари по за една иглинячка. С отговора ви по приносящия ви ще забележите колко души ще си вземете иглинячки, защото да се вземат наведнъж, и една форма, с едни фишеци. Това вече събираме от всяко място, за да видим в брой колко ще се съберат и да се отиде да се поръчат. - От десет л[ири] турски няма да бъдат по-скъпи. Когато имате да отправяте поща или писма до нас, на същото писмо ще турите правия ми надпис: „Аслан Дервишооглу Кърджала. В Търново“ После ще го туриш в друг плик и на плика надписът ще бъде: „За г-н Марин поп Луканов Ханджи. В Ловеч.“ Но вътре в плика ще пишете така: „Приятелю, моля ви, предайте приключеното на пощата“ Но пак когато пращате писма, гледайте [да е] със знаен човек. [3]

-----------------------------------------

1. Малък град. Не може точно да се определи кой.

2. Достоен човек, да е такъв, комуто трябва да се изпрати уставът да го разбере.

3. Без дата. Писано е в същото време като предходните.

ДО ТУК В БЛОГА:

1. Разписка, подписана от Васил Левски

2. Стохотворение от Васил Левски

3. Писмо до Найден Геров – 1 февруари 1868 година

4. Писмо до Панайот Хитов – 1868 година

5. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 6 септември 1869 година

6. Писмо на Димитър Ценович и Васил Левски до Панайот Хитов – 13 май 1870 година

7. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – началото на 1871 година

8. Дописка на Васил Левски до вестник „Свобода“ - 28 януари 1871 година

9. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 5 февруари 1871 година

10. Писмо на Васил Левски до частните революционни комитети - 10 февруари 1871 година

11. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю в Одеса - 1 март 1871 година

12. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 11 април 1871 година

13. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 18 април 1871 година

14. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 26 април 1871 година

15. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 30 април 1871 година

16. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 май 1871 година

17. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 10 май 1871 година

18. Писмо на Васил Левски до Ганчо Милюв от Карлово - 10 май 1871 година

19. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 14 май 1871 година

20. Писмо на Васил Левски до Иван Кършовски - 20 юни 1871 година

21. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 20 юни 1871 година

22. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 6 юли 1871 година

23. Писмо на Васил Левски до Ловченския комитет - 27 юли 1871 година

24. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов в Турну Мъгуреле - 27 юли 1871 година

25. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 29 септември 1871 година

26. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 29 септември 1871 година

27. Писмо на Васил Левски до по-прогресивен и богат българин във Влашко - 6 октомври 1871 година

28. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 27 октомври 1871 година

29. Писмо на Васил Левски до Трифон Райнов - 25 ноември 1871 година

30. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов

31. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 28 декември 1871 година

32. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 31 декември 1871 година

33. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 януари 1871 година

34. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 10 януари 1872 година

35. Писмо на Васил Левски до неизвестно лице - 12 януари 1872 година

36. Писмо на Васил Левски до комитета в Карлово - 16 януари 1872 година

37. Писмо на Васил Левски до частния революционен комитет в Сливен - 16 януари 1872 година

38. Писмо на Васил Левски до Димитър Папазоглу - 16 януари 1872 година

39. Писмо на Васил Левски до лясковци и търновци - 17 януари 1872 година

40. Писмо на Васил Левски до повече частни комитети - 17 януари 1872 година

41. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет - 18 януари 1872 година

42. Писмо на Васил Левски до плевенци - 23 януари 1872 година

43. Писмо на Васил Левски до орханийци и околните села - 29 януари 1872 година

44. Писмо на Васил Левски до новооглашени в комитетското дело - 19 февруари 1872 година

45. Писмо на Васил Левски до орханийци - 28 февруари 1872 година

46. Писмо на Васил Левски до неизвестен частен комитет – 24 март 1872 година

47. Писмо на Васил Левски до един представител на Общото събрание – 24 март 1872 година

48. Писмо на Васил Левски до орханийци – март 1872 година

49. Писмо на Васил Левски до Дервишоглар и Хасан Касан – март 1872 година

50. Писмо на Васил Левски до търновци и лясковци – 30 март 1872 година

51. Писмо на Васил Левски до сливенци – 4 април 1872 година

52. Писмо на Васил Левски до Троянския частен революционен комитет – 4 април 1872 година

53. Писмо на Васил Левски до Сава Кършовски в Елена – 5 април 1872 година

54. Писмо на Васил Левски до сливенци – април 1872 година

55. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю – 13 април 1872 година

56. Писмо на Васил Левски до Димитър Общи – 23 април 1872 година

57. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов

58. Писмо на Васил Левски до Олимпий Панов

59. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 27 юни 1872 година

60. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов - 27 юни 1872 година

61. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 30 юни 1872 година

62. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков - 2 юли 1872 година

63. Писмо на Васил Левски до Киряк Цанков

64. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов

65. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет - 25 юли 1872 година

66. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет

67. Писмо на Васил Левски до сливенци

68. Писмо на Васил Левски до частните комитети

69. Писмо на Васил Левски до няколко частни комитета

70. Из протоколите от разпитите на Васил Левски и неговите сподвижници

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.