петък, октомври 06, 2017

Писмо на Васил Левски до повече частни комитети - 17 януари 1872 година

Писмото и бележката към него са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров "Васил Левски - живот, дела, извори", т. I, 1929 г. Там те се намират под № 47. Това писмо е еднакво с предишното, очевидно става въпрос за преписи, изпращани по различни краища на страната. Като източник Страшимиров сочи Н. Б. II. А., п. 60. № 8032. Арх. т. I. № 24, стр. 50 № 48.

(Павел Николов)

ПИСМО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО ПОВЕЧЕ ЧАСТНИ КОМИТЕТИ - 17 ЯНУАРИ 1872 ГОДИНА

1872 г., 17 януари

Братя! [1]

От Централния комитет казаните ви песни, че се пеят от различни места различно за нашия народ и държава, така е!... И друго спасение няма за нас, освен по-скоро да продадем и ризата си, за да се сдобием със средства и да заиграем нашето си хоро, което ще върне и горните песнопойци, и нас ще извади от деспотите. И сме вече най-щастливите!... Това горните песнопойци познават твърде добре и ние сами виждаме това, като се потурнахме няколко пъти в опит. Следователно с препоръката на С. и В. - момци на бой еднакви, единият по-дебеличък и със средни червеникави мустаци, другият - с руси мустаци. С тях давайте и взимайте свободно, но всичко с бележки: в кой ден са пристигнали, кога са излезли, колко разноски са направили и за какво, платили, неплатили. Бележките искаме от вас с пусулки. Също и колко пари им давате, ще ги записвате в особена пусулка и да им я дадете; пък те ще записват на вас колко им давате. И щом донесат сметките си в Централния комитет откъде какво са взели, тогава ще разпратя разписките от Централния комитет срещу дадените ви. [1]

Аслан Дервишооглу Кърджали

1. Бележка от Левски под страницата: "Същите подписани от: Търново, Лясковец, Сливен, Железник, Пловдив, Пазарджик, Панагюрище, Копривщица и Карлово с приносящи Сава Младенов и Васил Йонков.

ДО ТУК В БЛОГА:

1. Разписка, подписана от Васил Левски

2. Стохотворение от Васил Левски

3. Писмо до Найден Геров – 1 февруари 1868 година

4. Писмо до Панайот Хитов – 1868 година

5. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 6 септември 1869 година

6. Писмо на Димитър Ценович и Васил Левски до Панайот Хитов – 13 май 1870 година

7. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – началото на 1871 година

8. Дописка на Васил Левски до вестник „Свобода“ - 28 януари 1871 година

9. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 5 февруари 1871 година

10. Писмо на Васил Левски до частните революционни комитети - 10 февруари 1871 година

11. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю в Одеса - 1 март 1871 година

12. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 11 април 1871 година

13. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 18 април 1871 година

14. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 26 април 1871 година

15. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 30 април 1871 година

16. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 май 1871 година

17. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 10 май 1871 година

18. Писмо на Васил Левски до Ганчо Милюв от Карлово - 10 май 1871 година

19. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 14 май 1871 година

20. Писмо на Васил Левски до Иван Кършовски - 20 юни 1871 година

21. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 20 юни 1871 година

22. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 6 юли 1871 година

23. Писмо на Васил Левски до Ловченския комитет - 27 юли 1871 година

24. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов в Турну Мъгуреле - 27 юли 1871 година

25. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 29 септември 1871 година

26. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 29 септември 1871 година

27. Писмо на Васил Левски до по-прогресивен и богат българин във Влашко - 6 октомври 1871 година

28. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 27 октомври 1871 година

29. Писмо на Васил Левски до Трифон Райнов - 25 ноември 1871 година

30. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов

31. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 28 декември 1871 година

32. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 31 декември 1871 година

33. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 януари 1871 година

34. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 10 януари 1872 година

35. Писмо на Васил Левски до неизвестно лице - 12 януари 1872 година

36. Писмо на Васил Левски до комитета в Карлово - 16 януари 1872 година

37. Писмо на Васил Левски до частния революционен комитет в Сливен - 16 януари 1872 година

38. Писмо на Васил Левски до Димитър Папазоглу - 16 януари 1872 година

39. Писмо на Васил Левски до лясковци и търновци - 17 януари 1872 година

40. Из протоколите от разпитите на Васил Левски и неговите сподвижници

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.