понеделник, октомври 02, 2017

Писмо на Васил Левски до Димитър Папазоглу - 16 януари 1872 година

Писмото и бележките към него са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров "Васил Левски - живот, дела, извори", т. I, 1929 г. Там те се намират под № 45. Като източник Страшимиров сочи Н. Б. II. А., п. 60, № 8029. Арх. т. I. № 23, стр. 48 .

(Павел Николов)

ПИСМО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО ДИМИТЪР ПАПАЗОГЛУ - 16 ЯНУАРИ 1872 ГОДИНА

Българско, 16 януари 1872 г.

Ц Б Р К

в Българско

Брой... 1-ви

Почитаеми господа! [1]

В Казанлък

Лицето В. Левски, който от толкова год[ини] насам работи върху освобождението на бедното наше отечество, ви е познато. Вие сте разговаряли с него много пъти за работата на това предприятие, за което по-напред сте му давали и големи надежди, че ще бъдете едни от силните работници на това дело. Още сте го насърчавали да следва намерението си, а след това (не знам по какви причини) някак сте се отстранявали. Работа, която кара човека да мисли, че вие или не искате да знаете отнюд [2] за тая работа, или нямате доверие в реченото лице.

Може да е било всякак тогава и сте имали право от една страна, като не сте виждали пред очите си никакво дело, което да може да ви увери и убеди, че тая работа е сериозна и ще следва целта си на всяка цена.

Сега обаче чрез неуморимото трудене на нареченото лице, както и чрез съдействието на още някои лица от Българско, както и отвън, работата добре напред. И днес тук, в Българско, между толкова частни комитети, които се създадоха по всички градове и села, съществува и Централен български революционен комитет, от който като се управляват всички други комитети, работата следва пътя си.

Същият ЦБРК чрез съдействието и на другите частни ком[итети], като се труди непрестанно да събира работници от всякакви съсловия от отечеството ни за народното дело, и като научаваот същия В. Левски за вашето родолюбие, че сте едни от ония, които желаят доброто на отечеството си, при всички ваши след това колебания, не се съмнява дали ще влезете в числото на работниците на народното ни дело. И затова, като определя и изпраща свои хора и при вас, които ви донасят настоящето писмо и които са снабдени с препоръките ни, както и със съставения от ЦБРК закон, който се поднася на всекиго, който приеме да влезе в кръга на работите му, за да разбере целта и наредбите на възприетото дело и по тях да се води.

Следователно и вие като един от добрите български синове, които могат много да помогнат на отечеството си чрез способностите си, се поканвате да се съобразите с народното желание, като приемете речения закон, да го прегледате и да дадете според мнението си писмени бележки за одобрението или неодобрението си. Защото така, като се приемат отвсякъде бележките върху речения закон, който вече от повечето места се прие, ще се напечата и ще се изпрати навсякъде.

ЦБРК желае да съобщи работите си на още някои лица в града ви, както и в околностите. Но тъй като няма добри сведения още кой какъв е, а и В.Л. като му препоръчва вас за такива [3], които познавате и можете да вършите, както ви е Бог научил, но пак според правилата на закона.

Накрая чрез настоящите ни хора ще ни дадете мнението си писмено, ако (може би) не искате чрез друг, освен чрез В. Л. да се споразумеете, то ще ни кажете писмено чрез нашите хора къде и кога можете да се съберете с него и да разговаряте.

1. Диктовка на Левски в Букурещ. Пишещият е стилизирал фразата и държал свой правопис.

2. Съвсем - русизъм, който Левски не употребява.

3. Поставена бележка под самото писмо: „В. Л. по едно време се е срещал с вас и вие като сте го питали с кого в Пловдив да разговаря заради вас, препоръчал ви Г. е Рашка [д-р Рашко]. Но в кратко време като не е имал случай да ви се обади, че не е говорил с него за вас [за да го предупреди за вас] и Г. Р. [г-н Рашко поради] съмнение да не бъде измама, отказал познанството си с В. Л. Затова може вие да сте влезли в съмнение, но това ще се изясни чрез бъдещите ни споразумения.“

ДО ТУК В БЛОГА:

1. Разписка, подписана от Васил Левски

2. Стохотворение от Васил Левски

3. Писмо до Найден Геров – 1 февруари 1868 година

4. Писмо до Панайот Хитов – 1868 година

5. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 6 септември 1869 година

6. Писмо на Димитър Ценович и Васил Левски до Панайот Хитов – 13 май 1870 година

7. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – началото на 1871 година

8. Дописка на Васил Левски до вестник „Свобода“ - 28 януари 1871 година

9. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 5 февруари 1871 година

10. Писмо на Васил Левски до частните революционни комитети - 10 февруари 1871 година

11. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю в Одеса - 1 март 1871 година

12. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 11 април 1871 година

13. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 18 април 1871 година

14. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 26 април 1871 година

15. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 30 април 1871 година

16. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 май 1871 година

17. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 10 май 1871 година

18. Писмо на Васил Левски до Ганчо Милюв от Карлово - 10 май 1871 година

19. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 14 май 1871 година

20. Писмо на Васил Левски до Иван Кършовски - 20 юни 1871 година

21. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 20 юни 1871 година

22. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 6 юли 1871 година

23. Писмо на Васил Левски до Ловченския комитет - 27 юли 1871 година

24. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов в Турну Мъгуреле - 27 юли 1871 година

25. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 29 септември 1871 година

26. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 29 септември 1871 година

27. Писмо на Васил Левски до по-прогресивен и богат българин във Влашко - 6 октомври 1871 година

28. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 27 октомври 1871 година

29. Писмо на Васил Левски до Трифон Райнов - 25 ноември 1871 година

30. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов

31. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 28 декември 1871 година

32. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 31 декември 1871 година

33. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 януари 1871 година

34. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 10 януари 1872 година

35. Писмо на Васил Левски до неизвестно лице - 12 януари 1872 година

36. Писмо на Васил Левски до комитета в Карлово - 16 януари 1872 година

37. Писмо на Васил Левски до частния революционен комитет в Сливен - 16 януари 1872 година

38. Из протоколите от разпитите на Васил Левски и неговите сподвижници

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.